Bloggar

Bloggar

Stärkt erbjudande inom Grants Office

Jenna Anderson, Scientific Editor, Gothia Forum

Nu utökar Gothia Forum tjänster inom Grants Office genom att Jenna Anderson som Scientific Editor finns på plats. Hon hjälper forskare att säkerställa hög kvalitet och konkurrenskraftiga forskningsansökningar. Tjänsten är kostnadsfri för forskare anställda inom Västra Götalandsregionen eller vid Göteborgs universitet.

Genom Grants Office vid Gothia Forum kan forskare få hjälp att hitta och ansöka om lämplig externfinansiering, hitta samarbetspartners, samt administrera, rapportera och redovisa projekt. De kan nu även få hjälp att editera texter för vetenskaplig stringens.

 - Vi vill stimulera och stötta hälso- och sjukvårds deltagande i forsknings- och innovationssamarbeten med extern finansiering för att öka beviljade ansökningar och framgångsrika samverkansprojekt där forskare och innovatörer från Västra Götaland deltar, säger Alessio Degl' Innocenti, verksamhetschef på Gothia Forum

Jenna Anderson har en bakgrund inom projektledning och klinisk forskning och har bidragit med stöd vid ansökningar till exempel från Formas och Vetenskapsrådet. För att stärka Grants Office stöd ytterligare finns ett nära samarbete med Innovationsplattformen inom Västra Götalandsregionen.

- Gemensamt erbjuder vi nu forskare i regionen ett mer komplett forsknings- och innovationsstöd, säger Alessio.

Grants Office skall i första hand stötta Västra Götalandsregionens anställda inom hälso- och sjukvård men också ge stöd till samarbetsprojekt mellan hälso- och sjukvårdsaktörer och Life Science industri, andra myndigheter och organisationer.

Läs mer om Grants Office på Gothia Forum >>
Läs mer om Innovationsplattformen >>

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin