null

Bloggar

Stärkt stöd för klinisk prövning i Västra sjukvårdsregionen

I september 2019 öppnar Södra Älvsborgs sjukhus, SÄS, en verksamhet för kliniska prövningar, därmed stärks regionens infrastruktur för klinisk forskning ytterligare. Verksamheten startar upp med stöd av bland annat Gothia Forum och Innovationsplattformen.

 -  Som regional nod inom samarbetet Kliniska Studier Sverige vill vi stärka infrastrukturen för klinisk forskning både regionalt och nationellt. Genom att vi stärker samarbetet med SÄS kan vi erbjuda fler sites för genomförande av kliniska studier och tillsammans har vi ett komplett erbjudande av tjänster, säger Alessio Degl'innocenti, verksamhetschef på Gothia Forum.

Prövningsenheten kommer initialt rikta sig mot läkemedelsstudier initierade av läkemedelsbolag men kommer på sikt även vara tillgänglig för prövarinitierade och medicintekniska studier.  Läs mer på SÄS webbplats >

Mer om Kliniska Studier Sverige >>

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin