null

Bloggar

Statistisk support vid ALF-ansökningar

Nytt för årets utlysning av ALF-medel är ett tydligare krav på den statistiska metodiken i ansökan samt medverkan av kvalificerad statistiker vid projektets genomförande, läs mer om information inför ansökan om ALF-medel här. Ansökan öppnas i början av april och Akademistatistik vid Sahlgrenska Akademin erbjuder nu kostnadsfri support för att stödja utvecklandet av studiedesign och statistisk metodik i ALF-ansökningarna. Akademistatistik erbjuder även medverkan av disputerade statistiker vid genomförandet av beviljade forskningsprojekt till självkostnadspris.

Medicinaregatan 18G

Akademistatistik är en enhet vid Sahlgrenska Akademin som etablerades för tre år sedan för att stödja forskningen vid akademin och inom Västra Götalandsregionen. Enheten består idag av 10 statistiker samt ett nätverk av ytterligare ett tiotal statistiker som bidrar med specialkompetens. Akademistatistik utför större delen av all undervisning inom statistik vid de olika programmen in akademin på grund- och forskarutbildningsnivå, samt medverkar på ett antal ST-kurser för regionen.

 

Kontakt:

Professor Max Petzold, föreståndare, max.petzold@gu.se, 0703/867077

Se även www.akademistatistik.gu.se

Besöksadress Medicinaregatan 18G (nya Rättsmedicin)

 

Fler blogginlägg

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin