Bloggar

Bloggar

Stöd vid kostnadsberäkning och avtalsskrivande

Ett avtalsprojektet där Gothia Forum varit delaktiga har genomförts inom Kliniska studier Sverige. Syftet är att underlätta och förkorta avtalsprocessen för forskare, klinik och industri. Resultatet av projektet i form av en avtalsprocess och olika dokument finns nu på denna webbplats: https://avtalsprojektet.se

Här kan du ta del av en schematisk illustration över hur avtalsprocessen kan gå till. Illustrationen innehåller länkar till dokument och verktyg som kan användas vid de olika stegen i processen för att underlätta t.ex. kostnadsberäkning, minska tiden för förhandling och säkerställa att relevant information samlas in och att viktiga delar av avtalet kommer med.

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin