null

Bloggar

Stor studie kan rädda många hjärtan

På Alla hjärtans dag, den 14 februari, tas de första göteborgarna emot i ett av de största forskningsprojekt som någonsin genomförts i Sverige inom hjärta, kärl och lungor. Gothia Forum projektleder denna studie som Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Göteborgs universitet  fått i uppdrag att genomföra med stöd av Hjärt-Lungfonden.

SCAPIS-forskningsstudie, foto Johnér1000 göteborgare i åldern 50-65 år har valts ut slumpmässigt för att delta i pilotstudien av SCAPIS som står för Swedish CArdioPulmonary bioImage Study. Syftet med studien, som pågår under hela våren och hösten 2012,  är att  identifiera individuella risker för hjärtinfarkt, plötsligt hjärtstopp och andra hjärtsjukdomar. I studien ingår också att upptäcka KOL, Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, och andra lungsjukdomar i ett tidigt skede samt förbättra individers hälsa genom bättre diagnostik, vård och behandling

Den som deltar i studien får hjärta, kärl och lungor undersökta med hjälp av den senaste tekniken. Deltagarna kommer att genomgå datortomografi, ultraljudsundersökningar och lungfunktionstester och får dessutom svar på sin status vad gäller blodsocker, kolesterol och eventuella sömnrubbningar. Några får dessutom chansen att testa sin kondition. 
 – För många är detta troligen den mest grundliga hälsoundersökning de kommer att genomgå under hela sin livstid, säger överläkare Göran Bergström, huvudansvarig för pilotstudien i Göteborg.

Pilotstudien i Göteborg är planerad att efterföljas av den storskaliga SCAPIS-studien som innebär att 30 000 kvinnor och män i åldrarna 50-64 år genomgår dessa undersökningar över hela Sverige, på landets universitetssjukhus. 

Det har aldrig tidigare lagrats en så stor mängd data, bilder och provresultat i en informationsbank i Sverige. Om den storskaliga studien genomförs blir den störst i världen. Det ger fantastiska möjligheter för framtida forskning som vi hoppas ska leda till att vi bättre kan förebygga och behandla hjärt-, kärl- och lungsjukdom, säger Göran Bergström.

Läs om Hjärt-Lungfondens beslut att ge uppdraget att genomföra piloten till Göteborg:
Göteborg genomför pilotstudie inför SCAPIS »

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin