Bloggar

Bloggar

Stort anslag till forskare i Västra Götalandsregionen

Seema Baid-Agrawal, docent och överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, får 19,5 miljoner kronor ur den senaste tilldelningen från Vetenskapsrådet inom klinisk behandlingsforskning. Gothia Forum har bidragit med stöd i ansökningsprocessen. 

Seema Baid-AgrawalSeema Baid-Agrawal, docent och överläkare, njurmedicin och transplantationscentrum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, får miljonbidrag för att kunna genomföra en nationell randomiserad kontrollerad klinisk studie. Projektet handlar om behandling av kronisk antikroppsmedierad avstötning efter njurtransplantation med målet att förlänga överlevnaden hos njurtransplanterade patienter.

Gothia Forum har bidragit med stöd i ansökningsprocessen genom Grants Office med framför allt vetenskaplig editering av text men också genomgång av tidsplan och budget. Dessutom har projektledare på Gothia Forum varit behjälpliga med mallar för protokoll och patientinformation.

 - Grants Office bidrog med värdefull hjälp med min ansökan. Det är ett mycket samarbetsvilligt och trevligt team, berättar Seema Baid-Agrawal.

Gothia Forum har även stöttat Elmir Omerovic, professor i kardiologi vid Sahlgrenska akademin, som får 17,5 miljoner för att kunna genomföra en registerbaserad klinisk studie. Studien handlar om optimal farmakologisk behandling för takotsubosyndromet, som ibland också kallas broken heart syndrome.

Årets utlysning för bidrag till forskningsmiljö inom klinisk behandlingsforskning har precis öppnat. Till utlysningen >>

Seminarium: Tips för ansökningar om bidrag inom klinisk behandlingsforskning
Den 22 januari bjuder Gothia Forum in till ett seminarium med inspirerande tips för att lyckas med ansökan samt information om det stöd som finns att få via Gothia Forum och Sahlgrenska Akademien. Läs mer och anmäl dig här >>

 

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin