null

Bloggar

Stort intresse för konferens om samordning av klinisk forskning

 

Den 14–15 april gick Nationell konferens om klinisk forskning av stapeln på Svenska mässan i Göteborg. För första gången arrangerades konferensen av Kommittén för nationell samordning av kliniska studier tillsammans med de sex regionala noderna och med Gothia Forum som årets värd.

Forskningsminister Helene Hellmark Knutsson och ordförande för Nationell kommitté av kliniska studier Håkan Billig

Konferensen, som är ett led i att öka samverkan för att utveckla förutsättningarna att bedriva kliniska studier i landet, lockade drygt 350 deltagare från akademi, hälso- och sjukvård och företag med spridning från hela landet.

– Konferensen, med en så stor grupp intressenter samlade, gav oss möjlighet att både presentera oss och vårt uppdrag och att fånga upp tankar inom de områden som rör centrets uppdrag, säger Håkan Billig, ordförande för Kommittén för nationell samordning av kliniska studier.

Temat för konferensen tog avstamp i Ingrid Peterssons utredning ”Starka tillsammans” (SOU 2013:87) som också ligger till grund för Kommitténs uppdrag. Samarbete och samordning var en röd tråd genom konferensens två dagar.

På konferensens andra dag var Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, på plats och talade om regeringens satsningar på Life Science. Hon poängterade vikten av samverkan och långsiktighet samt att det är dags att gå från analys till handling. Hon lyfte också vikten av att landstingen har ett tydligt forsknings- och utvecklingsuppdrag.

Håkan Billig annonserade som avslutning på konferensen att nästa nationella konferens kommer arrangeras av Uppsala-Örebro sjukvårdsregion.

- Det är väldigt positivt att konferensen fullt ut blir nationell genom att den från och med i år är ett samarrangemang. Gothia Forum tog det här initiativet för sex år sedan och kan nu stolt lämna över stafettpinnen. Vi ser fram emot att konceptet vidareutvecklas av Uppsala-Örebroregionen, säger Kaj Stenlöf, Verksamhetschef för Gothia Forum.

Programmet i övrigt innehöll både parallella seminarier och en rad internationella huvudtalare som till exempel Evan Rosen, kommunikations- och samverkansstrateg och Dr. Veronica Miller, VD för Forum for Collaborative HIV Research vid Berkely.

Här kan du ta del av alla presentationerna:

https://www.gothiaforum.com/presentationer-fran-nationell-konferens-om-klinisk-forskning-2015

Lyssna till inslag i P4 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=104&artikel=6141728

 

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin