null

Bloggar

Satsning på studier som är strategiskt viktiga för vården - välkommen att lämna förslag!

Västra Götalandsregionen gör en satsning för att initiera och stödja genomförandet av studier som är strategiskt viktiga för vården, ”Strategiska studier”. Studierna kan röra läkemedel, medicintekniska produkter eller metoder inom medicin och diagnostik. Syftet är att överbrygga kunskapsgap och erbjuda beslutsstöd för verksamhetschefer och andra beslutsfattare.

”Strategiska studier” är ett samarbeta mellan Avdelningen för Vårdens innehåll och kunskap på Koncernkontoret, Läkemedelsenheten vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Gothia Forum för klinisk forskning och Innovationscentrum.

Mer information och förslagsformuläret finns på Västra Götalandsregionens hemsida >>

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin