Bloggar

Bloggar

Stroke Centrum Väst - en centrumbildning för framtidens strokevård

Stroke är en av våra vanligaste sjukdomar. Varje år drabbas cirka 30 000 personer i Sverige varav 5 000 i Västra Götaland. Trots stora satsningar är strokesjukvården fortfarande underutvecklad. Vad händer då med morgondagens patienter? Lars Rosengren är en av dem som arbetar för att stärka forskningen inom stroke och driver etableringen av en centrumbildning vid Sahlgrenska akademin.  

-Vi vill att all forskning i regionen ska få en gemensam plattform för att bli mer slagkraftig. Lars är chef på Neurologiska kliniken vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och ordförande i Regionala strokerådet. Han hoppas att centrumbildningen formellt är på plats redan i vår.

Slagkraftig forskning
Syftet är att samla all forskning som pågår i VGR, universitets-sjukhuset och akademin för att förenkla samverkan mellan olika forskargrupper och ta ansvar för helhetsperspektivet i forskningen inom strokesjukvården. Forskningen inom centrumbildningen kommer täcka hela vårdkedjan från prevention, ambulanssjukvård, akut behandling på sjukhus till träningsformer i samband med rehabilitering. Nära kopplat till detta finns translationell neurobiologisk, genetisk, biokemisk och medicinteknisk forskning. Sammanlagt finns det cirka 20 grupper med bra spridning inom olika discipliner, professioner och geografiskt inom regionen.

Minska lidande & kostnader
– Nu behöver vi attrahera medel så vi kan realisera alla spännande idéer. Vi vill minska lidandet, handikappen och de stora samhällskostnader som stroke medför. Det kostar drygt 15 miljarder kronor per år i Sverige, vilket innebär att det finns mycket att spara med förebyggande åtgärder och bättre behandling. Det är en utmaning att förverkliga långsiktigheten i den här satsningen så att vi om 10 år kan se att insjuknandet minskar och konsekvenserna inte blir lika allvarliga.

Ökat intresse för stroke
– Vi rider lite på en våg just nu. Stroke uppmärksammas på olika sätt och det känns bra att vara delaktig i det. I höst genomförs en rikstäckande informationskampanj om stroke, något som började med att vi drev frågan gentemot våra regionala politiker. Syftet är att allmänheten skall ta stroke-symtom på allvar och söka vård på sjukhus omedelbart.

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin