null

Bloggar

Studie i egen regi ger evidens för behandling vid sömnproblem

Nu startar Västra Götalandsregionen (VGR) den första så kallade strategiska studien där VGR själv är forskningshuvudman. Studien syftar till att ta fram evidens för förskrivning av så kallade tyngdtäcken för patienter med sömnproblem genom att studera användningen av täcken samt visa eventuella effekter på förbrukning av sömnläkemedel.

Studien är ett brett samarbetsprojekt med verksamma från flera delar av regionens hälso-och sjukvård samt Registercentrum Västra Götaland. Om allt går enligt plan finns resultat tillgängliga redan före sommaren. 

- Vi behöver snabbt hitta stöd för val av behandling i den kliniska vardagen och då är den här typen av studier ett bra och billigt alternativ. Vi kan själva ta fram evidens om vi samarbetar som region. Det har varit enklare än vi hade trott, vi har all kompetens som behövs, menar Stefan Franzén, Statistiker, Registercentrum Västra Götaland. 

Alternativ sedan tio år
Sedan drygt tio år finns tyngdtäcke som alternativ behandlingsinsats i Västra Götaland. Tyngdtäcke är ett täcke med extra tyngd som ska bidra till välbefinnande och trygghet, vilket i sin tur leder till avslappning och bättre sömn. Tyngdtäcken förskrivs till dem som har svåra sömnproblem som orsakas av varaktig/livslång psykisk funktionsnedsättning.

I regionen finns cirka 6 000 täcken förskrivna i dagsläget men utan att behandlingen bygger på forskningsbaserad kunskap om de effekter det kan ha. Det saknas studier på patienter med neuropsykiatrisk diagnos som jämför läkemedelsbehandling med tyngdtäcke.

Studien ska kartlägga användningen av tyngdtäcken vid sömnstörning med avseende på demografi, geografi, samsjuklighet och samtidig annan behandling samt beskriva effekten på förbrukning av sömnläkemedel och patientens kontakt med vården. Den genomförs på redan existerande vårddataregister och data hämtas från VEGA, Västfolket, webSesam och Digitalis (läkemedelsregister).

Insats för att minska läkemedelsanvändning
Studien ligger i linje med Västra Götalandsregionens riktade aktiviteter för att minska regelbundet användande av läkemedel vid sömnstörning. Omställningen av vården kräver också nya insatser för att uppnå en kunskapsstyrd vård.

- Vi kommer se mer av den här typen av studier där VGR som sjukvårdshuvudman bidrar till att skapa evidens. Vi kan inte enbart förlita oss på traditionella randomiserade kliniska prövningar som ofta är både dyra och komplicerade att genomföra. Riktade registerstudier är då väldigt värdefulla för både patienter och vårdgivare, menar Jan Kilhamn, FoU-chef, Hälso- och sjukvård, Västra Götalandsregionen.

Läs mer om strategiska studier >>

Fler blogginlägg

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin