Bloggar

Bloggar

Studie som drivits på CTC publicerad i the Lancet Rheumatology

Dan Curiac, överläkare på Clinical Trials Center, CTC

På Clinical Trials Center, CTC,  pågick under 2019 över 50  studier. En av studierna blev publicerad i the Lancet Rheumatology, en av de mest prestigefyllda medicinska tidskrifterna. Dan Curiac, överläkare på  CTC, var PI och nationell koordinator för studien. Han berättar mer om studien och jobbet på CTC.

 – Min roll var att genomföra studien. Till min hjälp hade jag Helen Svanström, Marina Fröjd och Ingrid Möller som är forskningssjuksköterskor på CTC. Det gick som på löpande band, tack vare en väldigt väldesignad studie och ett bra samarbete.

I studien ingick 249 friska frivilliga kvinnor i postklimakteriet och CTC tog emot ungefär hälften av dem. Syftet var att undersöka om probiotika kan fördröja utvecklingen av benförlust.
Studien gjordes i samarbete med bioteknikföretaget Probi som är sponsorn i studien och resultaten visar en tydlig reduktion av benförlust efter intag av probiotika.

 – Det finns mycket kvar att studera. Man kan tänka sig att detta bara är början av något som kan ge väldigt stor nytta för dessa kvinnor. Det är ett vanligt problem och det här kan ge en stor vinst genom möjligheten att förebygga osteoporos.

Dan är specialist i allmänmedicin och har tidigare varit allmänläkare i primärvården. På 90-talet var han en av dem som initierade astma-allergi-kol–mottagningar i primärvården med stöd av industrin. Det här gjorde att han blev involverade i många kliniska prövningar inom astma och kol. Han har drygt 130 prövningar på sitt CV och cirka 30 % av dem är inom luftrör.

 – Man ser en annan sida av läkemedel, hur utvecklingen och processen går till och det tillför något extra i läkararbetet. Man får se patienterna på ett annat sätt, inte bara ställa diagnos och ordinera behandling.

På CTC genomförs studier i alla faser inom alla terapiområden, exempelvis metabola sjukdomar, mag/tarm, andningssjukdomar men också smärta och neurologi. Enheten genomför såväl företagsinitierade- som prövarinitierade studier tillsammans med akademin. För att ge ett komplett stöd erbjuds även resurser via Gothia Forums forskningsstödsenhet Research Support Office. CTC är en resurs för hela regionen, placerad på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

 –   På CTC, har jag som allmänläkare i grunden, en fördel eftersom jag är öppen för att arbeta inom alla terapiområden. Jag tycker om att få möjlighet att fördjupa mig inom olika terapiområden, ta del av den senaste forskningen och höja min kunskap inom respektive sjukdom. Det är verkligen tillfredsställande att ständigt känna sig uppdaterad. 

Dan ser även andra fördelar med jobbet som överläkare på CTC.

  – Det är flexibelt och man kan styra sitt tempo och till och med sin arbetstid. Jag kan fokusera på det som är viktigt och utan att känna mig pressad. Alla våra forskningspersoner är nöjda och glada, tack vare att vi har tid för ett bra omhändertagande. Det är den bästa delen av det här jobbet, att det är en positiv anda.

CTC har en Fas1-enhet, vilket innebär att man genomför studier som prövas för första gången på människa (first-in-human). För att ha tillstånd att genomföra denna typ av studier genomförs en inspektion av Läkemedelsverket vart tredje år.

  – Fas 1 studierna var något nytt för mig när jag började på CTC. Jag fick en bra introduktion av före detta kollega som lärde upp mig och jag samarbetar med fantastiskt kunnig personal. Det är väldigt spännande att öppna vägar för nya läkemedel och nya terapialternativ fast det är alltid riskabelt med tidiga tester. Men allt är väl förberett och vi är alltid i beredskap ifall något oförutsett skulle inträffa.

Dan ser ingen minskning i antalet prövningar framöver även om de troligen bli mer individualiserade.  

 - Jag vill uppmuntra läkare att jobba mer med klinisk prövning. De är välkomna hit att se hur vi jobbar på både CTC men även Primary care Trial center, PTC vid Gothia Forum som fokuserar på kliniska prövningar inom primärvården. Vi har nu samlokaliserat oss och det fungerar väldigt bra.

Läs artikeln i Lancet 
Läs mer om studien  

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin