Bloggar

Bloggar

Sveriges första app för ovanliga diagnoser

Lotta Sjögren och hennes medarbetare på Mun-H-Center, har med hjälp av Innovationssluss Västra Götaland, VGR IT och Help IT tagit fram Sveriges första app för ovanliga diagnoser*. Sedan i juni i år kan man ladda ned MHC-appen till alla typer av smartphones.

– Det stöd vi har fått av Innovationsslussen har varit avgörande. Jag trodde knappt det var sant att det fanns sådan hjälp att få, säger Lotta.

 

Lotta SjögrenLotta som är logoped möter dagligen barn och vuxna som har en ovanlig diagnos och vet att det kan vara besvärligt.

 – Det kan vara en jobbig och otrygg situation att ha en sjukdom som väldigt få känner till. Mycket tid går åt till att berätta om sin eller sitt barns diagnos. Det är viktigt att det finns information lättillgängligt, speciellt eftersom många har en väldigt pressad arbetssituation inom vården.

MHC-appen ger användaren möjlighet att snabbt och enkelt få kunskap om cirka 50 ovanliga diagnoser. I appen ingår kort allmän information om sjukdomen men fokus ligger på hur den drabbar munnen när det gäller tänder, bett, slemhinnor men också munnens funktion som exempelvis att sjukdomen ger talsvårigheter.

– Informationen är kortfattad och komprimerad, det skall vara lätt att snabbt få en överblick. 

Avgörande hjälp via Innovationsslussen

Lotta och hennes medarbetare visste väldigt väl vad de ville göra men inte hur de skulle lösa det och vad det skulle kosta.  

– Vi hade tur som kom i kontakt med Help IT, ett företag med inriktning på att anpassa appar för personer med funktionshinder. De var med på en mässa där vi berättade om idén. De i sin tur tipsade om Innovationsslussen. 

– Vi har fått ekonomiskt stöd, men framförallt viktig kunskap om vad man måste tänka på när man jobbar inom VGR. Mats (projektkoordinator för Innovationsslussen)  har hjälpt oss med viktiga kontakter och förankrat idén hos olika organisationer inom VGR. Det har varit en väldig trygghet . Vi har på kort tid kunnat gå från idé till verklighet och det är väldigt tillfredsställande. 

Bra synpunkter längs vägen

Innovationsslussen ställde kravet att en utvärdering skulle genomföras efter att en demoversion tagits fram. 

 – Vi gjorde en enkätundersökning och fick väldigt mycket bra synpunkter som  har påverkat utvecklingen. Det var väldigt bra att få veta både ris och ros före lansering. Vi fick exempelvis möjlighet att testa vårt val att använda illustrationer i appen. De visar karakteristiska utseenden vid olika typer av diagnoser.  Nu vet vi att patientgruppen inte känner sig kränkta utan uppskattar dessa och det känns väldigt viktigt. 

Rätt i tiden

Mun-h Center  bildades 1995 och tillhör Specialisttandvården inom Västra Götalandsregionen. Centret fungerar också som ett nationellt kunskapscenter för sällsynta diagnoser på uppdrag av Socialstyrelsen.   

– Det ligger verkligen i tiden, både med appar men också att uppmärksamma ovanliga sjukdomar. Tandvården har legat i bräschen för att sprida kunskap om ovanliga diagnoser och nu är det aktuellt inom EU. Det kommer ställas krav på att alla medlemsländer har en strategi för omhändertagandet av personer med ovanliga diagnoser. 

Tandvårdspersonal  - primär målgrupp

Ännu har ingen marknadsföringskampaj dragit igång eftersom appen är alldeles ny men det finns  idéer om att bland annat ta med QR-koden* på alla brev som går ut till patienter och att ha appen skall vara i fokus i Mun-H-Centers monter på  nästa tandläkarstämma. 

– Vi skall framförallt se till att tandvårdspersonal har den här informationen tillgänglig men även patienter och anhöriga har givetvis nytta av appens innehåll. Vi vill också se till att den sprids i skolor och till personliga assistenter, de är jätteviktiga kunskapsbärare. 

Sprids internationellt

MHC-appenI och med att informationen på appen finns översatt till engelska finns det inga gränser för hur den kan spridas. Den kommer i höst bland annat presenteras av en arbetskollega till Lotta som deltar i en kongress i Melbourne, Australien. 

– Vi är ofta ute och presenterar vår verksamhet eftersom vi är ett nationellt centrum. Då blir det naturligt att berätta om appen givetvis. 

Utveckling och mer samarbete

 – Den viktigaste kunskapskällan idag i Sverige är Socialstyrelsens kunskapsdatabas på internet. Där finns bredare och mer omfattande information, som vi kan använda oss av i den allmänna beskrivningen av diagnosen.  På så sätt vet vi att den är kvalitetssäkrad och aktuell. I framtiden blir säkert denna information mer samordnad och jag tror det kommer att utvecklas fler appar. 

–  Jag tror att de flesta har en positiv syn på appar överlag. Det här är en ny informationskanal och det gäller att utnyttja den på bästa sätt. Nu skall vi se till att den används och hålls uppdaterad, avslutar Lotta.

 

* Ovanliga diagnoser - sjukdomar eller skador som finns hos högst 100 personer per miljon invånare och som leder till omfattande funktionsnedsättning.

* QR-kod (Quick Response) är en tvådimensionell streckkod och kan användas för att ladda ned en app.

Text : Åsa Särlvik

 

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin