null

Bloggar

Tid för forskning en bristvara

”Vad bromsar den kliniska forskningen? Stressad personal, stela system och brist på incitament var några av svaren på ett seminarium i Almedalen som anordnades av Novo nordisk, Nationella diabetesteamet, Diabetesförbundets ungdomssektion samt Riksförbundet hälsa oberoende av storlek.

Trots att det 2016 kom vissa tecken på att den sedan länge vikande trenden för klinisk forskning i Sverige kan vara på väg att vända var samtliga paneldeltagare eniga om att det fortfarande forskas alltför lite i den svenska hälso- och sjukvården.

– Det man går miste om när man inte forskar handlar inte bara om att introducera nya läkemedel. Att bedriva forskning ökar i sig vårdkvaliteten. Det finns studier som visar att mortaliteten minskar på ställen där man bedriver forskning även om forskningen inte berör det som mortaliteten minskar i, sa Håkan Billig, ordförande för Kommittén för samordning av kliniska studier vid Vetenskaprådet.

Fredrik Lönndahl, ordförande i Diabetesförbundet, menade att många av hans medlemmar vill medverka i forskning men ofta möter en stressad vård som har nog problem med att klara av besöken. En liknande bild gav Maria Fagerquist, sakkunnig på LIF – de forskande läkemedelsföretagen, som framhöll att det finns en väldigt stark klinisk forskningstradition i Sverige.
– Läkemedelsföretagen vill satsa i Sverige, men det behövs tid. Utan tid från läkare, forskningssjuksköterskor och andra resurser i vården blir det ingenting.”

Läs hela artikeln från seminariet på Läkartidningens webbplats

Källa: lakartidningen.se

Fler blogginlägg

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin