null

Bloggar

Unik prövningsenhet för barn och ungdomar öppnar på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Nu öppnar Gothia Forum i nära samarbete med Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus en unik prövningsenhet för barn och ungdomar i Sverige. Den nya prövningsenheten ska bidra till nya och förbättrade behandlingar för barn och ungdomar genom att bidra med resurser och stöd till kliniska prövningar.Barn och ungdomar reagerar inte alltid på samma sätt som vuxna på läkemedel. För att garantera en säker vård för unga patienter är det därför viktigt att genomföra kliniska studier där nya behandlingar utvärderas. Den nya verksamheten Pediatric Clinical Research Center (PCRC) ska bidra till att skapa förutsättningar för att mer forskning kan bedrivas för en bättre vård.

– PCRC blir en av få prövningsenheter i Sverige med inriktning på pediatrisk forskning och därmed en viktig resurs för utvecklingen av nya behandlingar för barn och ungdomar, säger Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör, på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Rekryteringen av patienter till den första studien på PCRC har startat. Det är en läkemedelsstudie om fetma där barn och ungdomar mellan 12 och 18 år kan delta. Hälften av deltagarna kommer att få behandling med aktivt läkemedel och den andra hälften kommer att få placebo. Alla som deltar i studien får dietistrådgivning och rådgivning om fysisk aktivitet. Idag används läkemedlet för att behandla fetma hos vuxna.

– Vi hoppas att studien kommer att visa sådana resultat att läkemedlet, tillsammans med livsstilsåtgärder, kan bli ett alternativ för behandling av ungdomar med fetma, säger Jenny Kindblom, specialistläkare och medicinskt ansvarig för studien på PCRC.

EU har antagit en särskild lag, Paediatric Regulation, som syftar till att förbättra läkemedelstillgången för barn. Alla företag som utvecklar ett nytt läkemedel måste ha en särskild plan för att studera effekt och säkerhet av det nya läkemedlet hos barn och ungdomar innan ansökan om godkännande får lämnas in till Läkemedelsmyndigheten.

– EU-lagen innebär ett generellt ökat fokus på barns läkemedel och genom att utvärdera nya behandlingar säkerställs att läkemedel är effektiva och säkra också för barn och ungdomar. Även individer under 18 år måste få ta del av medicinska framsteg, säger Jenny Kindblom.

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin