null

Bloggar

Utbildning i etik och GCP ger trygghet att bedriva forskning

Sahlgrenska Universitetssjukhuset arrangerar tillsammans med Gothia Forum en halvdagsutbildning i GCP, ett kvalitetssystem för klinisk forskning. Utbildningen erbjuds under tre tillfällen hösten 2019. Vi träffade Madeleine Zetterberg, Verksamhetschef för Ögonsjukvård på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, som gått utbildningen.

– Jag ser det som en nödvändig kompetens för alla chefer på ett universitetssjukhus. Alla behöver GCP som är inblandade i klinisk forskning och om man är i ledningsfunktion är detta en väldigt värdefull utbildning.

Utbildningen är anpassad för verksamhetschefer och tar upp vilka lagar och regler chefer behöver känna till samt vilket ansvar man har som chef.

– Det är ett stort ansvar man har som verksamhetschef när man skall godkänna vilka studier som skall få bedrivas inom verksamheten, både med avseende på patientsäkerhet och tillgängliga resurser. Det är en djungel med regler och förordningar så det är viktigt att ha koll och att göra rätt. Det är en trygghet att ha gått utbildningen och därmed ha kompetensen.

Kursen tar upp alltifrån läkemedel, avancerade terapier och medicinsk teknik till andra typer av studier genom föreläsningar och workshops. Föreläsningarna hålls av flera olika professioner, jurist, medicinsk rådgivare, projektledare och kvalitetssamordnare.

 – Det var jättenyttigt och gav mig mer kött på benen, framförallt tog jag med mig det som rörde kliniska prövningar inom medicintekniska produkter eftersom det är ett stort område hos oss.

Verksamheten som Madeleine är chef över har även valt att ha en bred utbildning i GCP för medarbetare med blandade professioner i samband med att man startar en större klinisk läkemedelsprövning.

– Det är viktigt att prioritera att alla har den kompetensen. Jag tycker att det är en del av vårt uppdrag att hålla oss à jour eftersom vi arbetar på ett universitetssjukhus. Det är vår skyldighet att hålla oss i framkant av och driva den medicinska utvecklingen och då måste vi ha redskap för det.

Utbildningen är framtagen av Läkemedelsverket (LV) och Karolinska Trial Alliance (KTA) och är en nationell utbildningssatsning i sjukvårdsregionerna.

Läs mer och anmäl dig till utbildningen >>

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin