null

Bloggar

Utlysning av forskningsanslag inom området effektivisering av hälso- och sjukvården

Familjen Kamprads stiftelse kommer under perioden 19 september – 14 november 2016 att utlysa anslag till forskning och utbildning inom området effektivisering av hälso- och sjukvården (medicin). Vårdens effektivitet avgörs i mötet mellan patienten och vården. Utlysningen vänder sig till forskare vid svenska universitet, forskningsinstitut och landsting/regioner.

Av projektet ska tydligt framgå hur olika huvudmän(landsting/regioner/kommuner/privata aktörer) samverkar med lärosäten för att möta krav på ökad kvalitet och en god användning av samhällets resurser. Detta kan innefatta nya och förbättrade system och interaktioner för diagnostik, egenvård, stöd till brukare och anhöriga, förkortad tid från diagnos till behandling, förkortade vårdtider samt uppföljning och utvärdering. I projektet ska beskrivas hur hälso- och sjukvårdens resurser integreras med primärkommunal vård och omsorg. Stiftelsen prioriterar projekt där patienter och anhöriga aktivt medverkar.

Villkor och ansökningsblanketter kommer att finnas på Stiftelsens hemsida under ansökningsperioden. 

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin