null

Bloggar

Utlysning: Bidrag till forskningsmiljö inom klinisk behandlingsforskning

Nu kan du söka bidrag från Vetenskapsrådet till forskningsmiljö inom klinisk behandlingsforskning. Bidraget riktar sig till kliniska behandlingsstudier som är motiverade av hälso- och sjukvårdens behov och som förväntas leda till patient- och samhällsnytta inom en relativt kort tidsperiod. Nationell samverkan är ett krav. Bidragstiden är 3 år och man kan söka upp till 20 miljoner kronor för att finansiera projektrelaterade kostnader (t.ex löner, lokaler, driftskostnader, resor).

Ansökan görs i två steg där en skissansökan lämnas in senast 27 februari 2018. Läs mer om villkor och vad som ska ingå i ansökan i utlysningstexten. Om skissansökan godkänns får man erbjudande om att skicka in en fullständig ansökan (som bland annat innehåller en mer omfattande projektplan och budgetbeskrivning), mellan den 7 juni och 28 augusti 2018.

Läs mer på Vetenskapsrådets hemsida >>

Via Grants Office vid Gothia Forum kan du som forskare få stöd vid denna typ av större ansökningar. Förutom rådgivning kring ansökningsförfarande, dokumentgranskning erbjuds stöd kring innehållet såsom forskningsfrågeställning, studiedesign, metod, material och genomförbarhet. Missa inte denna möjlighet till att göra din ansökan så konkurrenskraftig som möjligt! Läs mer om Grants Office vid Gothia Forum här >>

Fler blogginlägg

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin