null

Bloggar

Utlysning: Projekt för bättre hälsa

Den 25 januari 2018 är sista dag att skicka in ansökan till utlysningen Projekt för bättre hälsa. Det är en samutlysning mellan de strategiska, nationella innovationsprogrammen Swelife och Medtech4Health.

Nu bjuder Sahlgrenska Science Park och MedtechWest in till två drop-in-tillfällen då det finns möjlighet att ställa frågor om utlysningen. De två tillfällena är 17 januari kl. 15.00-16.30 och 18 januari kl. 12.00-13.30 på MedTech West, Röda stråket 10B, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Ingen föranmäla krävs.

Om utlysningen
Utlysningen ska främja projekt med stor innovationspotential som kan bidra till förbättrad prevention, diagnos, monitorering eller behandling av sjukdomar eller andra tillstånd som kräver eller kan komma att kräva sjukvård. Det ska finnas ett betydande behov och en efterfrågan hos slutanvändaren.

Utlysningen riktar sig till samverkansprojekt mellan aktörer från minst två av sektorerna hälso- och sjukvård, akademi och industri.

Läs mer om utlysningen på Vinnovas webbplats

 

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin