null

Bloggar

Utlysning: Projektbidrag för planering av klinisk behandlingsforskning

Planerar du för kliniska behandlingsstudier med nationell samverkan som syftar till att ta fram tillförlitliga och implementerbara resultat till nytta för patienter och samhället? Nu kan du söka projektbidrag från Vetenskapsrådet för ett av två syften:

  • Förstudie för att kartlägga genomförbarheten av ett framtida väldefinierat forskningsprojekt inför en ansökan till forskningsmiljö inom klinisk behandlingsforskning
  • Utveckla ett nationellt nätverk som sammanför kompetens inom forskning, hälso- och sjukvård, näringsliv och brukare kring en forskningsfråga av hög vetenskaplig kvalitet med relevans för klinisk behandlingsforskning

Du kan söka mellan 400 000 – 1 200 000 kr för att finansiera projekt- och samverkansrelaterade drifts- och lönekostnader. Bidragstiden är 1 år, med start i januari 2020. Du ska ha en klinisk tjänst i Sverige motsvarande minst 20 procent av en heltidsanställning, till exempel som läkare, sjuksköterska, tandläkare eller sjukgymnast/fysioterapeut.

Utlysningen stänger 27 augusti kl 14. Läs mer på Vetenskapsrådets webbplats.

Missa inte denna möjlighet att långsiktigt planera för en konkurrenskraftig ansökan inom klinisk behandlingsforskning! Missa inte heller att du via Grants Office vid Gothia Forum kan få rådgivning kring ansökningsförfarandet, dokumentgranskning, PRISMA och medelförvaltare.

Läs mer om Grants Office vid Gothia Forum.

Fler blogginlägg

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin