null

Bloggar

Utvärdering av studiedeltagares upplevelser

Sara Olofsson, forskningssjuksköterska på PTC vid Gothia Forum, är projektledare för utvecklingssatsningen Forskningspersonenkät. En pilotenkät som ska utvärdera friska frivilliga studiedeltagares upplevelser har skickats ut och nu pågår insamlingsarbetet. I en intervju på Kliniska Studier Sveriges webbplats berättar Sara mer om detta och om vad som ska hända härnäst.

Sara OlofssonVarför har vi en utvecklingssatsning kring en forskningspersonenkät?

Patienters erfarenheter av och synpunkter på hälso- och sjukvården är en viktig grund i vårdens utvecklings- och förbättringsarbete. Det finns en nationell patientenkät som samordnas av Sveriges kommuner och landsting, SKL, men den täcker inte in frivilliga studiedeltagares synpunkter och erfarenheter. För att kartlägga och utvärdera denna grupp har utvecklingssatsningen fokuserat på studiedeltagare inom primär- och öppenvård. Målet är i samarbete med SKL ta fram en nationell forskningspersonenkät som rutinmässigt används för utvärdering och kvalitetsgrundande arbete inom klinisk forskning i öppen- och primärvård.
 

Läs hela intervjun på kliniskastudier.se. 

 

Fler blogginlägg

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin