Bloggar

Bloggar

Utvecklingssatsning på nationellt EDC-system

Ingrid Sandgren har varit projektledare för utvecklingssatsningen Nationellt EDC-system, lagring av fångade data och nationell randomiseringstjänst. I en intervju med Kliniska Studier Sverige berättar hon om vad projektet resulterat i och vad som händer nu. 

Varför har vi haft en utvecklingssatsning kring ett nationellt EDC-system?
Bakgrunden till satsningen var att det fanns ett nationellt intresse för ett gemensamt Electronic Data Capture system (EDC-system) för akademiska studier. Noderna erbjuder olika typer av tjänster och system för datahantering och datainsamling i kliniska studier, men eftersom forskarnas behov av och krav på datakvalitet är densamma oberoende av region fick projektet i uppdrag att undersöka en harmonisering av driftsform för vissa gemensamma stödfunktioner.

Läs hela artikeln på kliniskastudier.se

 

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin