null

Bloggar

Välbesökt nationell konferens om klinisk forskning. Ta del av materialet!

”Nationell konferens om kliniska studier” anordnades i Uppsala den 6-7 september. Det var en välbesökt konferens, drygt 427 besökare med representanter från akademi, hälso- och sjukvård samt industri deltog. Temat på konferensen var ”Pragmatiska patientnära studier – större, snabbare och smartare” och två återkommande ledord i anförandena var begreppen pragmatiska och samverkan.

Gabriel Wikström, folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister, var en av dem som inledde konferensen. Han betonade vikten av att ställa om mot mer personcentrerad vård som avgörande för kliniska studier. Att arbeta långsiktigt, se över infrastrukturen och e-hälsa var andra områden Wikström lyfte. Det är även viktigt att lösa kompetensfrågorna och stärka villkoren för att kunna arbeta med forskning parallellt med vårdens vardagliga arbete.

På hemsidan Kliniska Studier Sverige finns presentationsmaterial från konferensdagarna.
 

Företrädare från läkemedelsindustrin lyfte två huvudargument när det gäller att placera studier i Sverige. Det går för långsamt att få in patienter i kliniska läkemedelsprövningar, och det måste finnas bättre incitament för prövare inom hälso- och sjukvården att medverka i klinisk forskning.

På LIFe-time.se finns artikeln ”Snabbhet allt viktigare inom klinisk forskning” skriven av Kent Björkqvist.

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin