null

Bloggar

Världsunik forskningsbank lanseras - SCAPIS

Idag lanseras den världsunika forskningsbanken som består av data, prover och bilder från hela 30 000 deltagare i befolkningsstudien SCAPIS. Databanken kommer att stå öppen för forskare i hela landet – och på sikt även internationellt. Gothia Forum har bidragit till SCAPIS från pilotstudie, projektledning och genomförande till SCAPIS-kontor och publikationer.

Datortomografi i SCAPIS, foto Marie Ullnert

–  Gothia Forum har gett stöd i alla delar av studien och deras expertis inom kliniska studier har varit ovärderlig. Att få internt stöd av en enhet som finns inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har gjort arbetet smidigt och effektivt. Jag minns nervositeten inför piloten och sedan professionalismen under den storskaliga fasen där man varje dag, på varje deltagande klinik, under tre år tog emot åtta till tio deltagare per dag, säger Göran Bergström, professor vid Sahlgrenska akademin och överläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, och huvudansvarig för studien som genomförs med finansiering från Hjärt-Lungfonden.

Hjärt-Lungfondens största satsning genom tiderna, befolkningsstudien SCAPIS, öppnar idag för forskare knutna till svenska lärosäten. SCAPIS utgör en unik kunskapsbank för forskare som vill undersöka hjärt-, kärl- och lungsjukdomar ur olika aspekter. Målet med studien är att kunna förutsäga vilka som riskerar att drabbas av tillexempel hjärtinfarkt eller stroke och behandla dem innan sjukdom uppstår.

Från pilot till unik forskningsbank

På Alla hjärtans dag 2012 togs de första göteborgarna emot på Gothia Forums prövningsenhet Clinical Trial Center, CTC. Pilotstudien efterföljdes av den storskaliga studien med deltagare över hela Sverige, på landets universitetssjukhus. Sammanlagt undersöktes totalt 30 000 slumpvis utvalda deltagare i åldern 50 – 64 år, drygt 7000 av dem undersöktes på CTC. Deltagarna genomgick grundliga hälsoundersökningar, bland annat skiktröntgen, ultraljudsundersökningar och lungfunktionstester. De fick även registrera fysisk aktivitet och svara på frågor om levnadsvanor och matvanor.

Gothia Forum var ansvarig för projektledning i såväl pilotstudie som den storskaliga studie, både lokalt och nationellt. Emma Larsson, projektledare på Gothia Forum, var den som ansvarade för att samordna arbetet mellan de sex deltagande orterna.

– Det var en utmaning att inte ha en given mall att följa för hur man genomför en sådan här studie, vi har behövt hitta nya vägar. Det fanns exempelvis inte biobanker uppbyggda på alla orter och ingen har tidigare samlat in ett så stort bildmaterial, berättar Emma Larsson.

Datainsamling och bildanays

De bilder som togs vid undersökningarna har granskats i flera omgångar för att samstämmig och kvalitetssäkrade data. Här bidrog Gothia Forum med samordning genom att anställa en person särskilt för detta arbete. Även datainsamlingen koordinerades av Gothia Forum som tillhandahöll en eCRF -lösning och bidrog till uppbyggnaden av databasen.

Utöver detta har biobankning varit en viktig del av studien. Biobank Väst, som var med redan under piloten, har ansvaret för provinsamlingen i Göteborg. Deltagare i studien har lämnat blodprov för att analysa riskmarkörer men framförallt för att lägga prover i en biobank för framtida bruk. Att få till biobankande i studien har varit en utmaning, dels eftersom det är många individer, dels för att sex olika biobanker varit involverade.

– Vi har haft ett tätt och bra samarbete med Biobank Väst för uppbyggnaden av en provsamling i Göteborg. De har bidragit till att vi lyckats att på ett standardiserat sätt genomföra den här biobankningen med väldigt hög kvalitet. Kvalitet är viktigt eftersom proven ska hålla tio till tjugo år, berättar Göran Bergström. 

SCAPIS-kontor etableras

Ett kontor har etablerats, vid Göteborgs universitet, specifikt för studien. Här arbetar i dagsläget två av Gothia Forums medarbetare på halvtid. Åsa Odhagen Rosvall och Kristina Levan tillhör SCAPIS-kontoret som bygger upp administrationen kring forskningsdatabasen. De fungerar som handläggare av ansökningar som kommer från forskare som vill använda data från SCPAIS. De har även varit med i utvecklingsarbetet generellt kring hur lokala substudier ska hanteras och arbetat fram en användarvänlig ansökningsprocess. En stor del i arbetet handlar om göra det möjligt att inkorporera nya data som rör substudier så att allt finns samlat i en övergripande databas.

–  Målet är att det här ska bli en så enkel process som möjligt för forskare som ansöker om tillgång till data. Vi vill bygga ett bra system som gör att handläggningstiden blir kort, berättar Kristina Levan, projektledare på Gothia Forum.

Tidiga studier

Gothia Forum har även bidragit till de tidiga studier som gjorts baserat på den populationsbaserade kohort som utgör SCAPIS Göteborg. Bland annat pågår studier kring tarmens mikrobiota kopplat till diabetes. Projektet leds av Göran Bergström och Fredrik Bäckhed och nyligen publicerades ett arbete i den ansedda tidskriften Cell Metababolism.

–  SCAPIS är en unik kunskapsbank i och med att det innehåller data från så många deltagare och med ett så detaljerat material. Forskare kommer kunna göra studier på detta material lång tid framöver. Jag tror att SCAPIS ka bidra till nya viktiga forskningsgenombrott och i förlängningen bidra till bättre folkhälsa, berättar Per-Anders, professor och medicinsk rådgivare på Gothia Forum.

Läs mer om SCAPIS

Hjärt- Lungfonden, för forskare: www.scapis.org
Sahlgrenska Universitetssjukhuset: SCAPIS - En kunskapsbank för hjärt- och lungforskning
Kliniska Studier Sverige: Vi bygger infrastruktur för framtiden

Fler artiklar från Gothia Forum:
Stor studie kan rädda många hjärtan
Nu startar den storskaliga studien i Göteborg
Hjärt-lungfonden väljer SU för scapis-pilot


 

 

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin