null

Bloggar

Västra Götalandsregionen får stora anslag i VR:s utlysning för klinisk behandlingsforskning

Vetenskapsrådets utlysning inom klinisk behandlingsforskning väljer att finansiera 15 forskarmiljöer och Västra Götalandsregionen är partner i alla dessa studier utom en. För tre av miljöerna är huvudsökande hemmahörande vid Göteborgs universitet.

Barbro Linderholm, Marcus Lindh och Björn Redfors leder tre forskarmiljöer som får stora bidrag. Totalt tilldelas de 50 miljoner. Dessutom får Lina Bunketorp Käll, Anna-Karin Hultgård Ekwall, och Johan Zelano projektbidrag för planering av klinisk behandlingsforskning.

Utlysningen inom klinisk behandlingsforskning ska stödja studier som är motiverade av hälso- och sjukvårdens behov, och som förväntas leda till patient- och samhällsnytta inom en relativt kort tidsperiod. 

Marcus Lind, professor vid institutionen för medicin, är huvudsökande för en forskarmiljö som ska genomföra en randomiserad placebokontrollerad studie (RCT) inom totalt tio regioner i Sverige. Den stora studien ska undersöka om blockad av IL-17 kan förhindra försämrad insulinproduktion hos personer med nydiagnostiserad typ 1 diabetes. Forskarmiljön får nästan 20 miljoner kronor från Vetenskapsrådet.

I denna studie är Per-Anders Jansson, forskare och medicinsk rådgivare vid Gothia Forum, medsökande. Han har bidragit med arbetet kring protokoll, ansökningar och kommer även att leda ett av siten i studien. 

   Det har varit viktigt för mig att delta i planeringen av den här studien eftersom den tangerar ett helt nytt sätt att närma sig en nyinsjuknad patient med typ 1 diabetes. Flera andra medarbetare på Gothia Forum har också bidragit i ansökan. Vi hoppas att studien visar att det går att rädda delar av bukspottkörteln som producerar insulin. Det skulle innebära att en nyinsjuknad patient slipper inleda insulinbehandling under en kortare eller förhoppningsvis längre period. Om studien faller väl ut finns läkemedlet redan på marknaden vilket innebär att det kan nå patienterna snabbare, berättar Per-Anders Jansson. 

Läs mer;
Läs mer om de forskningsmiljöer vid Göteborgs universitet som fått tilldelning
Läs mer om utlysningen på Vetenskapsrådets webb  
Grants office vid Gothia Forum

Källa: akademiliv.se

 

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin