null

Bloggar

Västra Götalandsregionen satsar på cellterapi och regenerativ medicin

Västra Götalandssregionen kartlägger nu olika aktörers behov och möjligheter för att kunna erbjuda en innovativ miljö för forskare inom regenerativ medicin och cellterapi. Om satsningen slår väl ut kan det innebära helt nya möjligheter att behandla många allvarliga sjukdomar som idag saknar botemedel. Gothia Forum driver detta projekt tillsammans med aktörer från sjukvård, akademi och industri.


Källa: BIOMATCELL

 – Vi vill erbjuda en attraktiv miljö för forskare och företag som vill genomföra klinisk utveckling inom regenerativ medicin samtidigt som vi upprätthåller hög kvalitet och säkerhet, säger Birgitta Losman, ordförande i regionutvecklingsnämnden, Västra Götalandsregionen. 

Regenerativ medicin är den kliniska tillämpningen av bland annat stamcellsterapi och går ut på att underlätta och påskynda kroppens egna läkande funktioner. Det är ett område med stor potential eftersom det innebär helt nya möjligheter att behandla många allvarliga sjukdomar som idag saknar botemedel. 

I Västra Götaland finns en naturlig bas för att arbeta med klinisk forskning inom ett nytt område som regenerativ medicin. För övrigt är Sahlgrenska Universitetssjukhuset det enda sjukhuset i Skandinavien med ett komplett transplantationsprogram för samtliga organ och här har stamceller redan använts för svårt sjuka patienter. 2011 utfördes exempelvis världens första operation med blodkärl av stamceller på en tioårig flicka. 

I regionen finns också två av de nationellt högst rankade kvalitetsregister (Nationella Diabetes Registret (NDR) och Svenska höftprotesregistret) och Göteborg var först i Sverige med att utföra provrörsbefruktning. Vid Sahlgrenska akademin driver ” BIOMATCELL VINN Excellence Center of Biomaterials and Cell Therapy” forskning som ska leda till framtidens implantat genom att föra samman användningen av innovativa biomaterial och cellterapi.
 –Vi har en lång tradition av att arbeta med olika former av implantat, här finns också framstående forskning och globala företag inom  både biomaterial och stamcellsforskning, säger Birgitta Losman, ordförande i regionutvecklingsnämnden, Västra Götalandsregionen.

En projektgrupp med representanter från sjukvård, akademi och industri, kommer under det närmsta månaderna att genomföra en förstudie. Syftet med studien är att ta reda på vilka åtgärder som behövs för att Västra Götaland ska utvecklas till en attraktiv miljö för klinisk verifiering av nya terapier och stamcellsforskning. Målet är att erbjuda en innovativ miljö där forskningsidéer, genom en effektiv och säker process, når hela vägen från labb till patient.

Kontaktpersoner
Kaj Stenlöf, verksamhetschef Gothia Forum för klinisk forskning, Västra Götalandsregionen
Tel: 0708-760130, E-post: kaj.stenlof@vgregion.se

Birgitta Losman, ordförande i regionutvecklingsnämnden, Västra Götalandsregionen.
Tel: 0703-67 95 80, Epost: birgitta.losman@vgregion.se

 Läs pressmeddelandet som pdf

Fler blogginlägg

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin