null

Bloggar

Vetenskapsrådets utlysning inom klinisk behandlingsforskning 2016 har öppnat

Nu kan du söka bidrag till forskningsmiljö inom klinisk behandlingsforskning från Vetenskapsrådet. 

Bidraget riktar sig till större kliniska studier som är motiverade av hälso- och sjukvårdens behov och som förväntas leda till stor patient- och samhällsnytta inom en relativt kort tidsperiod. Notera att från 2016 är nationell samverkan i projektet ett krav.

Ansökan görs i två steg där en skissansökan lämnas in senast 23 februari. Läs mer om villkor och vad som ska ingå i ansökan i utlysningstexten.

Om skissansökan godkänns får man erbjudande om att skicka in en fullständig ansökan (som bland annat innehåller en mer omfattande projektplan och budgetbeskrivning) mellan den 1 juni och 13 september 2016.

Via Grants Office vid Gothia Forum kan du som forskare få stöd vid denna typ av större ansökningar. Förutom rådgivning kring ansökningsförfarande, dokumentgranskning erbjuds stöd kring innehållet såsom forskningsfrågeställning, studiedesign, metod, material och genomförbarhet. Missa inte denna möjlighet till att göra din ansökan så konkurrenskraftig som möjligt!  Läs mer om Grants Office vid Gothia Forum. 

Den 11 februari kommer Vetenskapsrådet till Göteborgs universitet för att informera om vad man bör tänka på när man skriver ansökningar, hur beredningsgrupperna och bedömningsprocessen ser ut.  Mer information om seminariet och anmälan här.

 

 

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin