Bloggar

Bloggar

Vill satsa på styrka i Göteborgsområdet

- Är det inte bättre att satsa så att vi verkligen får styrka i Göteborgsområdet? Västra Götalands regiondirektör Ann-Sofi Lodin riktar kritik mot regeringens prioriteringar.

GP berättar i en artikelserie om ambitiösa byggplaner i anslutning till Sahlgrenska sjukhuset. Visionen är att skapa ett kluster för medicinforskning och företag liknande det som byggts på Lindholmen för it och telekom. Men planerna kunde ha haft större tyngd om Göteborg fått samma statliga uppmärksamhet som Stockholmsområdet.

När Astra Zeneca avvecklade forskningen i Södertälje blev det fart på regeringen. En räddningsinsats organiserades med statliga pengar för att fånga upp den kompetens som friställdes.

(...)  Nu uttrycker Västra Götalands regiondirektör Ann-Sofi Lodin kritik mot att pengaflödet mest går i en riktning.

- När Astra lägger ned i Lund tycker man att det är tråkigt. När det sker i Södertälje vaknar regeringen och hela den statliga sidan agerar, och säger att här måste satsas pengar.

Från Ann-Sofi Lodins perspektiv hade det varit bättre om de statliga insatserna istället styrts till Västsverige. För att bygga vidare på det som fortfarande finns kvar i landet.

- Astra Zeneca har fortfarande kvar ett stort forskningscentra här. Är det då inte bättre att satsa så att vi verkligen får en styrka i Göteborgsområdet? Jag tycker att man åtminstone borde ha haft den diskussionen.

(...) Utöver ekonomiskt stöd kan Västra Götalandsregionen bidra med att öppna upp och ge forskare från både företag och akademin tillträde till vården.

- Vi har ju flera stycken av de medicinska kvalitetsregistren här. Det kan vi utveckla ytterligare. Det är jätteintressant för life sciencesektorn att få tillgång till sådana data, säger Ann-Sofi Lodin.

Klinisk forskning och prövning är ett en västsvensk styrka, enligt regiondirektören. Västra Götalandsregionen gör tillsammans med Göteborgs universitet, Chalmers och privata företag en satsning på Gothia Forum som är en resurs för patientuppföljning.

Hon vill också lyfta fram Västra Götalandsregionens unika möjlighet att bidra till utvecklingen av life science-sektorn med sitt dubbla uppdrag att både sköta hälso- sjukvård och tillväxt och utveckling.

Läs hela artikeln.

Källa: www.gp.se/ekonomi

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin