null

Bloggar

Workshop: Visualiseringens möjligheter inom hälso- och sjukvården

En inspirerande workshop om visualiseringens möjligheter och användningsområden inom hälso- och sjukvården.

Vi utgår från vårdens tre uppdrag: vård, utbildning och forskning och målsättningen är att, genom det tvärvetenskapliga mötet, på sikt identifiera och skapa helt nya tillämpningar för visualisering med syftet att förenkla och effektivisera vår komplexa vårdmiljö.

Eftermiddagen inleds med inspirationsföreläsningar och exempel om hur visualisering redan idag används som ett verktyg inom hälso- och sjukvården. Senare under eftermiddagen slår vi sedan ihop våra kloka huvuden och börjar skapa nytt under ledning av professor Monica Billger.

Ta del av inbjudan  >>

Om Visual Arena Research

Visual Arena Research stärker, samlar och utvecklar forskning och undervisning inom visualisering på Chalmers, Göteborgs universitet och Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Centret finns vid Visual Arena på Lindholmen Science Park och samarbetar i ett nätverk med akademi, näringsliv och offentlig sektor. Vi erbjuder aktiviteter, lokaler och visualiseringsutrustning.

Visual Arena Research har en stark koppling till Visual Arena dels genom att utgöra en partner och dels genom att gemensamt arbeta med olika aktiviteter för hela nätverket.

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin