null

Bloggar

Fyra frågor till Erik Djäken, ny projektledare för testbädd inom medicinteknik

Erik DjäkenErik Djäken är ny projektledare på Innovationssluss Västra Götaland. Han kommer arbeta med att bygga upp en testbäddsfunktion inom medicinteknik. Erbjudandet tas fram i nära samarbete med Gothia Forum.

Vilken bakgrund har du?

Jag är från Skövde och läste teknisk på Volvogymnasiet. Efter det läste jag till maskiningenjör i Karlstad och senare civilingenjör på KTH/KI. Efter att jag läst en artikel i tidningen Ingenjören fick jag upp ögonen för innovation inom hälso- och sjukvården. Jag började på Danderyds sjukhus Innovation (DSI), som senare utvecklades och blev Stockholms läns landsting Innovation (SLLI), en verksamhet som liknar Innovationssluss Västra Götaland. För att pröva något nytt efter fem år gick jag över till SIS, Swedish Standard Institute, där jag jobbade som produktchef med tjänsteutbudet inom medicinteknisk standardisering.

Hur kommer det sig att du valde att jobba här i VGR?

Ända sedan Innovationssluss Västra Götaland startade har jag haft kontakt med Marika Hellqvist Greberg, projektledare för Innovationsluss Västra Götaland. Redan då var jag intresserad av att arbeta här, men det blev SIS just då. Nu är jag väldigt glad över att få vara tillbaka i vården, att arbeta med människor och verkliga behov är något jag brinner för och här kan man verkligen se nyttan i det arbete man utför.

Vilken roll kommer du att ha?

Mitt uppdrag kommer att vara att stödja inrättandet av en testbädd*. Mitt arbete kommer att riktas framförallt mot medicinteknik och relaterade tjänster som utvärderingar av nya produkter, klinisk kompetens, klinisk utvärdering och hälsoekonomiska bedömningar. Kompetensen och resurserna finns redan men behöver paketeras tydligare. Mitt arbete kommer också att handla mycket om att skapa relationer med både hälso-och sjukvård och företag. Jag skall fungera som en länk däremellan och få dem att gå hand i hand.

Vilken är den största utmaningen?

Den största utmaningen är att göra plats för innovation i vården, Det krävs långsiktigt och enträget arbete för att visa vad innovation kan innebära och vilka fördelar det ger både för den enskilde medarbetaren och för organisationen i stort. För företagen handlar det om att förstå sig på marknaden och att få möjlighet till tidig verifiering. Men där har vi resurserna att hjälpa till, det vi behöver göra är att skapa relationerna och visa upp vårt erbjudande.

Läs mer om Innovationsluss Västra Götaland >>

 

*En testbädd kan vara en miljö inom vård och omsorg där företag i samverkan med aktörer inom hälso- och sjukvård eller äldreomsorg kan testa nya idéer i praktisk verklighet redan under utvecklingsfasen. En testbädd ger företag en ingång till vården. (Vinnova)

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin