Gothia Forum – nu ett samlande namn för fler forskningsresurser
Gothia Forum är, sedan april i år, ett samlande namn för fler forskningsresurser och består nu av fyra sektioner: Research Support Office, Sahlgrenska Biobank, Clinical Trial Center och Primary care Trial Center. Gothia Forum kan i och med detta erbjuda ett utökat stöd till forskare och företag genom hela forskningsprocessen från idé till genomförande, tester och uppföljning. Genom...
Läs mer om Gothia Forum – nu ett samlande namn för fler forskningsresurser »
Seminarium om regulatoriska frågor
I samverkan med Gothia Forum, GU Holding, Innovationskontor Väst, Sahlgrenska Science Park och Västra Götalandsregionen, arrangerar Innovationskontoret på Läkemedelsverket ett seminarium om regulatoriska frågor. Mötet genomförs i Göteborg , den 27 maj 2014, kl. 13 - 18. Plats: Konferenscenter Wallenberg Regelverket kring utveckling och kliniska prövningar för...
Läs mer om Seminarium om regulatoriska frågor »
Behöver du hjälp med din ALF-ansökan?
Gothia Forum bjuder in till informationsmöten vid tre tillfällen under april då du som forskare kan få information om den kommande utlysningen av ALF-projektmedel.Vi kommer även ge tips på hur man skriva en framgångsrik ansökan. Dessutom kommer du få information om det stöd Akademistatistik erbjuder (bl.a. upp till fyra timmars gratis konsultation inför din ALF-ansökan). Medverkande: ...
Läs mer om Behöver du hjälp med din ALF-ansökan? »
5 frågor till Christer Söderström - ny sektionschef på Centrum för klinisk prövning
Vilken bakgrund har du? -  Jag är apotekare och har jobbat med kliniska studier sedan 1987 i en mängd olika roller och på olika företag, både inom läkemedel och medicinteknik men även som läkemedelsansvarig på Apoteket AB. Jag har även en kortare erfarenhet av konsultbranschen. Vilken är den största förändringen med ditt nya uppdrag? -  Jag har hela tiden arbetat med...
Läs mer om 5 frågor till Christer Söderström - ny sektionschef på Centrum för klinisk prövning »
After Work med föreläsare från Regionalt Biobankscentrum och Sahlgrenska Biobank
Målgrupp: Sektionen för klinisk prövnings medlemmar, kliniska  prövningsledare, CRA, prövare och personal från klinik. Syfte : Lyfta och medvetandegöra dagsaktuella frågor inom klinisk prövning Torsdag den 8 maj 2014 i föreläsningssal ”Förmaket”, Vita stråket 12, huvudbyggnaden Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Sahlgrenska   Program 16:30 Samling för fika och...
Läs mer om After Work med föreläsare från Regionalt Biobankscentrum och Sahlgrenska Biobank »
Hopp om lösning för tidigare obotlig njurcancer
Forskare kan vara på gång att hitta ett potentiellt botemedel för metastatisk njurcancer, en typ av cancer som idag är helt obotlig. En första klinisk studie på människor planeras i början av 2015 vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.   Forskare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset har utvecklat den första behandlingen i...
Läs mer om Hopp om lösning för tidigare obotlig njurcancer »
Statistisk support vid ALF-ansökningar
Nytt för årets utlysning av ALF-medel är ett tydligare krav på den statistiska metodiken i ansökan samt medverkan av kvalificerad statistiker vid projektets genomförande, läs mer om information inför ansökan om ALF-medel här .  Ansökan öppnas i början av april och Akademistatistik vid Sahlgrenska Akademin erbjuder nu kostnadsfri support för att stödja utvecklandet av studiedesign och...
Läs mer om Statistisk support vid ALF-ansökningar »
Ny nationell biobanksutbildning
För första gången arrangerar Gothia Forum i samarbete med Nationellt biobanksråd (NBR) en nationell biobanksutbildning till självkostnadspris.    – Det har funnits en stor efterfrågan och nu är vi väldigt glada att kunna erbjuda denna utbildning. Om vi ser ett stort intresse är vi även öppna för att arrangera fler utbildningstillfällen, säger Katarina Peltz som är regional...
Läs mer om Ny nationell biobanksutbildning »
Västra Götalandsregionen storsatsar på internationellt forskarutbyte
Den 15 februari lanserar Västra Götalandsregionen ett nytt internationellt program för forskare, Mobility for Regional Excellence, MoRE. Programmet är skräddarsytt efter Västra Götalands behov och forskningsmiljöer. Hösten 2012 öppnades en möjlighet att söka finansiering från EU för internationellt forskarutbyte. Västra Götalandsregionen mobiliserade krafterna och landade, i tuff...
Läs mer om Västra Götalandsregionen storsatsar på internationellt forskarutbyte »
Vi ser fram emot att bidra till nationell samordning för klinisk forskning
Strax innan jul släpptes Ingrid Petterssons (IP) utredning om nationell samordning av kliniska studier, Starkare Tillsammans . I utredningen förordas en nationell nämnd samt sex regionala noder som har till uppgift att underlätta den kliniska forskningen i Sverige. IP föreslår att de regionala noderna bl a skall bistå med att:  Erbjuda företag och akademiska forskare hjälp...
Läs mer om Vi ser fram emot att bidra till nationell samordning för klinisk forskning »
Antikroppar kan bli genombrott i Alzheimerbehandling
Behandlingar med antikroppar som angriper en skadlig molekyl i hjärnan har visat lovande resultat i tester på Alzheimers-patienter. Behandlingarna redovisas i två så kallade fas 3 -studie som genomförts av ledande forskare vid amerikanska, brittiska och svenska universitet.   Orsaken bakom Alzheimers sjukdom är inte helt kartlagda, men ledande forskargrupper arbetar efter teorin...
Läs mer om Antikroppar kan bli genombrott i Alzheimerbehandling »
Nu startar den storskaliga studien SCAPIS i Göteborg
Med ett enkelt blodprov ska det gå att avgöra vem som riskerar att drabbas av sjukdom i hjärta, kärl eller lungor. Det är ett av målen när SCAPIS, Sveriges hittills största befolkningsstudie på området, startar i Göteborg. 5000 göteborgare och sammanlagt 30 000 personer i hela landet ska undersökas i studien  SCAPIS står för Swedish CardioPulmonary bioImage Study och är...
Läs mer om Nu startar den storskaliga studien SCAPIS i Göteborg »
Göteborgsforskare får stöd till tre års forskning
Åtta forskare har beviljats stöd till varsin treårig forskartjänst av Hjärt-Lungfonden. Två av dem är verksamma vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.  Hjärt-Lungfondens stöd går till forskning som tros kunna leda till nya och bättre behandlingar för alla som lider av en hjärt-, kärl- eller lungsjukdom. En forskartjänst betyder att forskaren får sin forskning betald på...
Läs mer om Göteborgsforskare får stöd till tre års forskning »
Förändring i hälso- och sjukvården kräver samarbete
Gothia Forum har initierat ett projekt med aktörer inom Västra Götalandsregionen, Sahlgrenska akademin, Region Skåne och AstraZeneca för att ta fram en samverkansmodell för hälsoekonomiska analyser inom lungsjukdomen KOL. Målet är att få ökad kunskap om hur sjukvårdskostnader och kostnader för sjukskrivningar kopplat till KOL kan reduceras utan att påverka vårdkvaliteten.  – ...
Läs mer om Förändring i hälso- och sjukvården kräver samarbete »
Nytt verktyg för öppen innovation inom hälso-och sjukvård
Västra Götalandsregionens hälso-och sjukvård tar vara på medarbetarnas idéer genom att erbjuda ett nytt verktyg för öppen innovation, innovationsslussen.se. – De bästa idéerna kommer från de som själva vet hur arbetet går till. Vi vill främja och ta till vara på den kreativiteten, menar Marika Hellqvist Greberg, projektledare för In novationssluss Västra Götaland.   ...
Läs mer om Nytt verktyg för öppen innovation inom hälso-och sjukvård »
Nytt regionalt nätverk inom klinisk prövning i Västra Götaland startat
I samband med Gothia Forums konferens den22 oktober samlades ett 50-tal entusiastiska personer till en kick-off för ett  regionalt nätverk för alla som är aktiva inom klinisk prövning i Västra Götaland. Efter en kort introduktion från några av initiativtagarna, fick deltagarna möjlighet att mingla och diskutera förväntningar och möjligheter med det nya nätverket. En enkät delades ut...
Läs mer om Nytt regionalt nätverk inom klinisk prövning i Västra Götaland startat »
Samlad information om klinisk forskning till patienter på reumatologen
På Reumatologen på Sahlgrenska universitetssjukhuset har man tagit åt sig av patienternas önskemål om ökad och bättre information. På mottagningen och avdelningen finns exempelvis läsplattor där patienterna kan hitta alla forskningsstudier som pågår inom verksamheten genom ett enda klick. – Det behöver inte vara så svårt, vi har använt egen kompetens och vi återanvänder texter och...
Läs mer om Samlad information om klinisk forskning till patienter på reumatologen »
SCAPIS får stöd från Vetenskapsrådet
Det unika forskningsprojektet SCAPIS får nu också bidrag från Vetenskapsrådet. Bidraget innebär bland annat att projektet kan köpa in ytterligare två avancerade datortomografer. UNDERSÖKNING PÅGÅR. Bakom Göran Bergström använder medarbetare SCAPIS-studiens datortomograf för att avbilda en av studiens försökspersoner. SCAPIS (Swedish CArdioPulmonary bioImage Study)...
Läs mer om SCAPIS får stöd från Vetenskapsrådet »
Forskningspatient - en medborgerlig rättighet?
På Gothia Forums fjärde nationella konferens om klinisk forskning sätts denna fråga i fokus. Den 22-23 oktober samlas cirka 300 personer inom industri, akademi och sjukvård från hela Sverige på Svenska Mässan för att utbyta kunskap, nätverka och samtala om utmaningar inom klinisk forskning och prövning i Sverige. – Konferensen tar upp ett viktigt ämne och en nyckelfråga för...
Läs mer om Forskningspatient - en medborgerlig rättighet? »
Nu kan du söka regionala FoU-medel för 2014
Nu kan du söka regionala FoU-medel för 2014 till patientnära forskning och utvecklingsarbete inom hälso- och sjukvård. Inom ramen för de regionala FoU-medlen ryms denna ansökningsperiod följande tre anslag: Regionala samarbetsprojekt, sista ansökningdag 1 oktober 2013 Forskning inom patientsäkerhetsområdet Nytt !, sista ansökningdag 2 oktober 2013 Forskning kring...
Läs mer om Nu kan du söka regionala FoU-medel för 2014 »
Kick-off för regionalt nätverk
För dig som är aktiv inom kliniska prövningar i Västra Götaland. Vi vill bjuda in till ett nätverk för kollegor från industri, klinik och akademi, kort sagt alla som är intresserade. Du kan vara med och påverka! I samband med Gothia Forums konferens på Svenska mässan, den 22 oktober kl. 17.00-18.30, är det dags för kick-off. Du behöver inte delta i konferensen för att vara med i...
Läs mer om Kick-off för regionalt nätverk »
Life Science - en bransch i omvandling. Hänger Sverige med?
På ett fullsatt seminarium i Almedalen diskuterades framtiden för svensk Life Science. Västra Götalandsregionen tillsammans med Göteborgs universitet, Chalmers, och Business Region Göteborg bjöd in representanter från akademi, hälso- och sjukvård, forskningsfinansiärer och näringsliv till debatt. Slutsatsen var tydlig; Sverige har stora möjligheter att hänga med, under förutsättning att vi har...
Läs mer om Life Science - en bransch i omvandling. Hänger Sverige med? »
Uppmärksammad vaccinstudie genomförd på Sahlgrenska universitetssjukhuset
Centrum för klinisk prövning (CTC), en prövningsenhet på Sahlgrenska universitetssjukhuset, har nyligen avslutat en av de mest omfattande studierna som någonsin genomförts på enheten. Det är en Fas I-studie där man testat ett drickbart vaccin mot E. coli-diarré (ETEC) på uppdrag av ett forskarteam vid Sahlgrenska akademin. Vaccinet har nu testats på mer än hundra personer och tros kunna...
Läs mer om Uppmärksammad vaccinstudie genomförd på Sahlgrenska universitetssjukhuset »
På plats i Almedalen
30 juni - 7 juli arrangeras 2013 års Almedalsvecka på Gotland. Under dessa dagar samlas tusentals företrädare för politiska partier, organisationer och företag i Visby för att diskutera aktuella samhällsfrågor. Liksom ett stort antal organisationer, företag och journalister. Västsvenska arenan Även i år finns ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen, Göteborgs Universitet,...
Läs mer om På plats i Almedalen »
Health Economics - A New Challenge for the Technical Appliance
Seminar May 28, arranged in collaboration between Gothia Forum and MedTech West During this seminar Björn Lindgren, Director of the Centre for Health Economics, will present health economics related to the adoption of technical appliances in health care. He will address the Swedish government’s assignment to the Dental and Pharmaceutical Benefits Agency, TLV, to implement economic...
Läs mer om Health Economics - A New Challenge for the Technical Appliance »
Seminarium - Läkemedelsverket i Göteborg den 27 maj
Läkemedelsverket i samverkan med GU Holding & Sahlgrenska Science Park arrangerar ett seminarium om regulatoriska frågor. Regelverket kring utveckling och kliniska prövningar för läkemedel och medicinteknik presenteras. Dessutom berättar Läkemedelsverket om möjligheter till vetenskaplig och regulatorisk rådgivning samt hur man kan få vägledning till att hitta rätt bland regel-verken....
Läs mer om Seminarium - Läkemedelsverket i Göteborg den 27 maj »
Jurist på plats på Gothia Forum
Björn Sk arp är ny medarbetare på Gothia Forum och kommer arbeta med juridiskt stöd till alla enheter som sysslar med klinisk forskning inom Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvård.  – Jag ser fram emot att arbeta med avtalsfrågor, immaterialrätt och annan affärsjuridik, säger Björn. Han kommer även fungera som juridiskt stöd till Innovationssluss...
Läs mer om Jurist på plats på Gothia Forum »
SCAPIS-studien räddar liv
Första insättningen har gjorts i Sveriges största prov- och bildbank för hjärt-, kärl- och lungstudier. Drygt 1 000 göteborgare har undersökt hälsan och samtidigt lämnat tusentals prover och närmare två miljoner bilder för framtida forskning. Utdelning har det redan blivit – särskilt för de fem personer som opererades akut sedan livshotande sjukdom upptäckts vid undersökningen . Studien,...
Läs mer om SCAPIS-studien räddar liv »
Förhandskontroll av forskningsprojekt med genetiska analyser upphör
Från och med 1 mars i år utför Datainspektionen inte längre förhandskontroll av forskningsprojekt som innefattar behandling av personuppgifter om genetiska anlag som har framkommit efter genetisk undersökning. Om du behöver rådgivning i regelverken går det bra att kontakta Gothia Forum: gothia.forum@vgregion.se Läs mer på Datainspektionens webbplats: ...
Läs mer om Förhandskontroll av forskningsprojekt med genetiska analyser upphör »
Presentation av IT-infrastruktur för forskningsstudier
Som en service för populationsbaserade forskningsstudier inbjuder BBMRI.se forskare att använda  IT-infrastrukturen  Integrated Study Informatics Services (ISIS) . Den 27 mars presenteras systemet av Eva Büren och Martin Fransson från Karolinska Institutet/BBMRI.se. Plats: Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Wallenberglaboratoriet, uppgång H, vån 2/3 Tid  Tid: ...
Läs mer om Presentation av IT-infrastruktur för forskningsstudier »
Sahlgrenskas reumatologer bland Europas främsta
Maria Bokarewa, professor och forskare i reumatologi leder en forskargrupp på den avdelning som utnämnts till en av Europas 21 främsta, ett ”centre of excellence in rheumatology”. Krister Svahn, pressansvarig på Sahlgrenska akademin, har gjort ett "Hallå där-reportage". Varför får era forskargrupper den här fina utmärkelsen? - Detta är en stor utmärkelse. Den visar att...
Läs mer om Sahlgrenskas reumatologer bland Europas främsta »
Nytt nätverk startas upp i Göteborg
Den 6 mars samlades ett gäng entusiaster som alla arbetar med kliniska prövningar i Göteborgsområdet. 10 personer slöt upp från industri, akademi och sjukvård för ett första möte på Gothia Forum.  – Vi är många som har pratat om det här länge och det är väldigt kul att vara igång. Vi har haft ett intressant första möte berättar Anneli Karlsmo som tar hand om projektförfrågningar på Gothia...
Läs mer om Nytt nätverk startas upp i Göteborg »
Seminar on SCAPIS – a unique resource for research in heart, blood vessels and lungs
We would like to celebrate the completion of the pilot study by holding a seminar (In English)  for everyone interested in SCAPIS (Swedish CArdioPulmonary bioImage Study). The pilot study in Gothenburg included 1000 randomly selected residents. SCAPIS in large scale will be one of the largest and most detailed studies of cardiac,vascular and pulmonary diseases. It is designed to...
Läs mer om Seminar on SCAPIS – a unique resource for research in heart, blood vessels and lungs »
Easier access to statistical experts
Akademistatistik at The Sahlgrenska Academy has, since 2012, been given a wider mission, and is now to be an expert resource for researchers and research units in the whole Region Västra Götaland. Having previously given brief consultations, we are now to work more as a research partner, says professor Max Petzold, who is the acting head of Akademistatistik. More and more focus on...
Läs mer om Easier access to statistical experts »
Hälsoekonomiskt seminarium om stroke
Var 17:e minut insjuknar någon i Sverige med stroke vilket kan medföra ett stort lidande för patienter och anhöriga. Stroke är en dyr folksjukdom. Årligen nyttjas samhällsresurser för mer än 15 miljarder kronor. Hur kan samhället använda sina begränsade resurser på ett optimalt sätt? Hur kan man motivera införandet av nya behandlingsstrategier? Hur skattas anhörigas insatser och...
Läs mer om Hälsoekonomiskt seminarium om stroke »
Vill satsa på styrka i Göteborgsområdet
- Är det inte bättre att satsa så att vi verkligen får styrka i Göteborgsområdet? Västra Götalands regiondirektör Ann-Sofi Lodin riktar kritik mot regeringens prioriteringar. GP berättar i en artikelserie om ambitiösa byggplaner i anslutning till Sahlgrenska sjukhuset. Visionen är att skapa ett kluster för medicinforskning och företag liknande det som byggts på Lindholmen för it och...
Läs mer om Vill satsa på styrka i Göteborgsområdet »
Kvalitetssäkring av akademiska studier
Den 13 december var Gunnar Danielsson, GCP inspektör på Läkemedelsverket inbjuden av Gothia Forum i samarbete med kardiologens forskningsavdelning för att hålla ett seminarium om kvalitetssäkring av akademiska studier.  – Allt du gör skall ha kvalitet, var ett av huvudbudskapen till de cirka 85 åhörarna i Jubileumsaulan på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Under denna halvdag...
Läs mer om Kvalitetssäkring av akademiska studier »
Nytt nätverk i Göteborg..
... för alla som arbetar med kliniska prövningar i Göteborgsområdet helt enkelt. Vi hoppas på en blandning av personer från industri, akademi och sjukvård. Vi tror att det är efterlängtat och att det finns många idéer om hur vi bör nätverka. Vill du delta i uppbyggnaden och forma mål och innehåll? Då är du välkommen att delta i en arbetsgrupp som ses vid ett antal tillfällen till våren...
Läs mer om Nytt nätverk i Göteborg.. »
Region Västra Götaland Delegation Visit to India
Region Västra Götaland Delegation Visit to India Region Västra Götaland represented by Sahlgrenska International Care, Sahlgrenska University Hospital, Gothia Forum, Business Region Göteborg and the Unit for International Coordination is on a delegation visit to India focusing on collaboration within life science. Photo: Region västra Götaland ...
Läs mer om Region Västra Götaland Delegation Visit to India »
Hans Carlsten får Pfizers stora forskningsstipendium
Professor Hans Carlsten vid Sahlgrenska akademin har tilldelats Pfizers stora forskningsstipendium 2012. Hans Carlsten belönas för sin innovativa och målinriktade forskning om östrogen och dess påverkan på immunsystemet vid behandling av reumatisk sjukdom – en forskning som får stor nationell och internationell uppmärksamhet. Med en summa på 400 000 kronor är Pfizers stora...
Läs mer om Hans Carlsten får Pfizers stora forskningsstipendium »
Göteborgsforskare får årets Athenapris
Athenapriset, sjukvårdens största pris till klinisk forskning, har tilldelats professor Ann Hellström vid Sahlgrenska akademin. Ann Hellström har utvecklat en metod som kan rädda synen hos för tidigt födda barn. Ann Hellström och hennes medarbetare har identifierat tillväxtfaktorn IGF-I som en viktig länk mellan för tidig födelse och kärlsjukdom i ögat. De har visat att de barn som har...
Läs mer om Göteborgsforskare får årets Athenapris »
Seminarium om SCAPIS - unik källa för forskning inom hjärt, kärl och lungor
Vi vill fira genomförd pilotstudie och bjuder in till ett seminarium och mingel för alla som är nyfikna på SCAPIS (Swedish CArdioPulmonary bioImage Study). 1000 göteborgare har deltagit i denna pilotstudie, som i storskalig form blir ett av de största forskningsprojekt som någonsin genomförts i Sverige inom hjärta, kärl och lungor. Pilotstudien har genomförts av Sahlgrenska...
Läs mer om Seminarium om SCAPIS - unik källa för forskning inom hjärt, kärl och lungor »
Ökade anslag till Göteborg inom medicin och hälsa
Göteborgs universitet får strax över 250 miljoner i anslag ur Vetenskapsrådets stora utlysning inom medicin och hälsa, varav merparten går till forskare vid Sahlgrenska akademin. Det är en klar förbättring jämfört med förra året, och innebär att Göteborgs universitet tilldelas näst mest av alla lärosäten i utlysningen. Anslagen för Göteborgs universitet är klart bättre i år både när...
Läs mer om Ökade anslag till Göteborg inom medicin och hälsa »
Mobilisering av Sveriges samlade satsningar på forskning och innovation för starkare internationell position
Regeringens forsknings- och innovationsproposition som presenterades igår innebär ett stort lyft för svensk forskning. Strategin är att stärka Sveriges ställning som en framstående forskningsnation. För en forskningsintensiv region som Västra Götaland är flera av satsningarna i propositionen väldigt betydelsefulla. Dock måste man arbeta för att bättre koppla samman statens insatser med de...
Läs mer om Mobilisering av Sveriges samlade satsningar på forskning och innovation för starkare internationell position »
Gothia Forum utvecklar erbjudandet om projektstöd
Allt fler förfrågningar strömmar in till Gothia Forum om projektstöd i olika former. Det handlar till exempel om behov att hitta prövare och kliniker, hjälp att projektleda en studie, sätta upp en CRF eller hälsoekonomisk rådgivning.  – Det är anledningen till att vi nu stärker upp projektstödsfunktionen som är en frivillig resurs, berättar verksamhetschef Kaj Stenlöf. Nu finns en...
Läs mer om Gothia Forum utvecklar erbjudandet om projektstöd »
Initiativ för att vända nedgång inom kliniska prövningar
Ett av de initiativ som Gothia Forum och Västra Götalandsregionen stöttar genom finansiering och engagemang är den aktivitet som leds av IVA (Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademi) för att stärka kliniska prövningar i Sverige. Projektet kallas ”Prövning för svensk medicin” och initiativet är en följd av att vi sett en nedgång i antalet kliniska prövningar under en lång tid i Sverige. ...
Läs mer om Initiativ för att vända nedgång inom kliniska prövningar »
Världsunik livmodertransplantation genomförd i Göteborg
Den 15-16 september genomförde forskare vid Göteborgs universitet världens första livmodertransplantationer från mor till dotter. Operationerna genomfördes utan komplikationer. Under helgen genomförde forskningsteamet från Göteborgs universitet världens första livmodertransplantationer från mor till dotter, då två svenska kvinnor fick nya livmödrar Den ena kvinnan har tidigare fått...
Läs mer om Världsunik livmodertransplantation genomförd i Göteborg »
Sveriges första app för ovanliga diagnoser
Lotta Sjögren och hennes medarbetare på Mun-H-Center, har med hjälp av Innovationssluss Västra Götaland, VGR IT och Help IT tagit fram Sveriges första app för ovanliga diagnoser*. Sedan i juni i år kan man ladda ned MHC-appen till alla typer av smartphones. – Det stöd vi har fått av Innovationsslussen har varit avgörande. Jag trodde knappt det var sant att det fanns sådan hjälp att få,...
Läs mer om Sveriges första app för ovanliga diagnoser »
Making a difference - om rollen som PI
I senaste numret av Nordic Life Science berättar Per-Anders Jansson om hur det är att arbeta som Principal Investigator (PI). Han berättar om en typisk dag och pågående projekt. Läs hela artikeln Per-Anders är rådgivare på Gothia Forum och har gedigen erfarenhet av kliniska prövningar. Han är överläkare och docent i allmän invärtesmedicin vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och är...
Läs mer om Making a difference - om rollen som PI »
Nationell samordning behövs för att stärka forskningen och tillväxten inom Life Science
Hur bygger vi en nationell forsknings- och innovationsagenda som skapar internationell konkurrenskraft inom Life Science? Den frågan var het i Almedalen 2012 liksom på Västra Götalandsregionens seminarium. Moderatorn Heidi Avellan inledde med att styra åhörarna bort från mediernas bild där man lätt kan tro att slaget redan är förlorat. Istället presenterades regionala satsningar som...
Läs mer om Nationell samordning behövs för att stärka forskningen och tillväxten inom Life Science »
Visar 1-50 av 102 resultat.
Antal per sida 50
av 3