Platser kvar till GCP-utbildning 6 september - inriktning barn- och ungdomsstudier

Är du läkare, sjuksköterska eller på olika sätt involverad i kliniska prövningar? Missa inte chansen att anmäla dig till vår utbildning i Good Clinical Practice med inriktning på barn- och ungdomsstudier den 6 september. Anmäl dig senast den 30 augusti. För anmälan och mer information: www.gothiaforum.com/gcp
Läs mer om Platser kvar till GCP-utbildning 6 september - inriktning barn- och ungdomsstudier »

Rapport från Kliniska Studier Sveriges seminarium i Almedalen

Skillnaderna är stora inom sjukvårdsverksamheten när det gäller att delta i kliniska studier. Hur gör vi kliniska studier till en integrerad och självklar del av hälso- och sjukvården? Detta var frågeställningen när Klinska Studier Sverige arrangerade seminarium i Almedalen. I seminariet medverkade Anders Lönnberg, regeringens nationella samordnare för life science, Jonas Appelberg,...
Läs mer om Rapport från Kliniska Studier Sveriges seminarium i Almedalen »

Sahlgrenska biobank öppnar provmottagningsservice på Östra sjukhuset

Sahlgrenska biobank (SaB)/Östra kommer, från och med hösten 2016, erbjuda både manuell och automatiserad provhantering, vilket innefattar centrifugering, avhällning, alikvotering samt provförvaring i larmade lågtemperaturfrysar. Alla prov som hanteras via SaB/Östra är märkta med streckkod alternativt QR-kod för att skydda individens integritet, samtidigt som spårbarheten till varje...
Läs mer om Sahlgrenska biobank öppnar provmottagningsservice på Östra sjukhuset »

Seminiarum: Klinisk utvärdering av medicintekniska produkter

Gothia Forum, MedTech West, Innovationsplattformen och Sahlgrenska Science Park bjuder in till en eftermiddag som skall ge dig, inom medicinteknik branschen och sjukvården, en bredare kunskap om vad klinisk utvärdering är, vilka regler som styr och ge exempel på hur man kan arbeta i praktiken. Anmälan senast 25 maj till gothia.forum@vgregion.se . Vi bjuder på lunchsmörgås, ange...
Läs mer om Seminiarum: Klinisk utvärdering av medicintekniska produkter »

Att kombinera forskning och kliniskt arbete

Per-Anders Jansson arbetar som medicinsk rådgivare på Gothia Forum och har sedan 2014 även en befattning som professor i translationell medicinsk forskning vid Göteborgs universitet. Professuren är den första i sitt slag och innebär en kombination av undervisning och handledning inom medicinskt utvecklingsarbete och translationell medicinsk forskning Per-Anders är engagerad i...
Läs mer om Att kombinera forskning och kliniskt arbete »

Gothia Forum bjuder in till öppet hus 20 maj

Vi firar Clinical Trials Day genom att bjuda in till öppet hus med seminarier, rundvandring, fika och mingel. Vi berättar om våra tjänster och hur vi kan stödja dig som forskare med kliniska forskningsprojekt av olika slag.   Du har möjlighet att gå på rundvandring på prövningsenheten CTC samt mingla och diskutera med  medarbetare på Gothia Forum...
Läs mer om Gothia Forum bjuder in till öppet hus 20 maj »

Invigning av Kliniska studier Sverige

Den 16 mars invigdes Kliniska studier Sverige. Stämningen var på topp när ett 90-tal personer från akademi, näringsliv och myndigheter minglade i de nya lokalerna i centrala Göteborg. Vetenskapsrådets generaldirektör Sven Stafström invigde och klippte band. Den 16 mars invigdes Kliniska studier Sverige, en efterlängtad nationell satsning med fokus på att stärka förutsättningarna för...
Läs mer om Invigning av Kliniska studier Sverige »

Programmet klart för den hälsoekonomiska konferensen SHEA

Nu är det fullständiga programmet tillgängligt för den hälsoekonomiska konferensen SHEA (Swedish Health Economics Association) som i år hålls i Göteborg. Gothia Forum finns på plats som medarrangör och utställare. Josefine Persson, hälsoekonom på Gothia Forum, kommer dessutom medverka som talare och moderator.  Konferensen ges den 17-18 mars 2016. Huvudorganisatör...
Läs mer om Programmet klart för den hälsoekonomiska konferensen SHEA »

Clinical Trial center, CTC, först ut i internationell first-in-human-studie

Den 12 januari behandlades den första patienten i världen i den allra första studien av en läkemedelssubstans för att lindra smärtsam artros i knäleden. First-in-human-studien genomförs på sju prövningscenter i Europa och sammanlagt kommer cirka 160 patienter delta i studien. Drygt 20 av dem tas emot på CTC vid Gothia Forum.  - Vi är första centret som inkluderar en patient och det...
Läs mer om Clinical Trial center, CTC, först ut i internationell first-in-human-studie »

Seminarie 11 mars: Hälsoekonomiska utvärderingar av medicintekniska produkter

Gothia Forum, Innovationsplattformen VGR, MedTech West och Sahlgrenska Science Park bjuder in till lunchseminarie om Hälsoekonomiska utvärderingar av medicintekniska produkter DATUM: 11 MARS TID: 11:30 - 13:00 PLATS: HJÄRTATS AULA, VITA STRÅKET 12, SAHLGRENSKA  UNIVERSITETSSJUKHUSET   Malin Blixt, chef för enheten för medicinteknik och chefsekonom Douglas...
Läs mer om Seminarie 11 mars: Hälsoekonomiska utvärderingar av medicintekniska produkter »

Nytt samarbetsavtal mellan MSD, Sahlgrenska akademin och Västra Götalandsregionen

Idag, den 9 februari, signeras ett ramavtal mellan hälso- och sjukvårdsföretaget MSD, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet och Västra Götalandsregionen. Det är starten för en ny innovativ samarbetsarena som i förlängningen ska gynna patienterna. Den styrgrupp som partnerna tillsammans nu bildar ska ta gemensamma initiativ som kommer samhället och patienterna till godo....
Läs mer om Nytt samarbetsavtal mellan MSD, Sahlgrenska akademin och Västra Götalandsregionen »

Öppna föreläsningar kring biobankning inom klinisk forskning

Den 11 februari anordnar Sahlgrenska biobank två öppna föreläsning kring infrastrukturer för att samla data och skapa en biobank för cancerforskning samt grundläggande information om regler och lagar kring biobanksprov.  PROGRAM 10:15-11.00 Best practice for tissue biobanks (UCAN)  Tony Hansson, Associate Professor and Administrative Director of the U-CAN...
Läs mer om Öppna föreläsningar kring biobankning inom klinisk forskning »

Vetenskapsrådets utlysning inom klinisk behandlingsforskning 2016 har öppnat

Nu kan du söka bidrag till forskningsmiljö inom klinisk behandlingsforskning från Vetenskapsrådet.  Bidraget riktar sig till större kliniska studier som är motiverade av hälso- och sjukvårdens behov och som förväntas leda till stor patient- och samhällsnytta inom en relativt kort tidsperiod. Notera att från 2016 är nationell samverkan i projektet ett krav. Ansökan görs i två steg...
Läs mer om Vetenskapsrådets utlysning inom klinisk behandlingsforskning 2016 har öppnat »

Invigning av Primary care Trial Center i Skövde

Den 24 februari inviger Gothia Forum en ny prövningsenhet, Primary care Trial Center (PTC), i Skövde. Sedan tidigare finns en PTC-enhet etablerad i Göteborg och nu öppnas en enhet i Skövde för att möta behovet av forskningsstöd till vårdcentraler i Skaraborgsområdet. I dagsläget harPTC i Skövde ett nära samarbete med åtta vårdcentraler men är öppna för fler. PTC är en...
Läs mer om Invigning av Primary care Trial Center i Skövde »

Göteborgsforskare får totalt 90 miljoner från VR inom klinisk behandlingsforskning

Hälften av medlen inom utlysningen för klinisk behandlingsforskning ges i år till forskare i Göteborg. Göran Dellgren, Ann Hellström och Torsten Olbers är huvudsökande för var sitt stort projekt som får 30 miljoner vardera ur utlysningen. Den 20 januari öppnar en ny utlysningsperiod för att söka medel från Vetenskapsrådet inom samma område. Genom Grants Office vid...
Läs mer om Göteborgsforskare får totalt 90 miljoner från VR inom klinisk behandlingsforskning »

Kurs i biobankning inom klinisk forskning

Den 8-12 februari ges kursen "Biobankning inom klinisk forskning" på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Kursen arrangeras av Sahlgrenska biobank vid Gothia Forum.  Kursens syfte är att ge kunskap kring hur man använder biobanker som en resurs inom klinisk forskning. Kursen omfattar grundkoncept inom biobankning så som infrastruktur och forskning, etik och regelverk, teknik och...
Läs mer om Kurs i biobankning inom klinisk forskning »

Svensk hälsoekonomisk konferens i Göteborg nästa år

Svensk hälsoekonomisk förenings årliga hälsoekonomiska konferens, SHEA,  ges under två dagar i mars nästa år. Konferensen ges då i Göteborg, och är därmed tillbaka där den en gång startade fem år tidigare. Gothia Forum är en av medarrangörerna. Konferensen ges den 17-18 mars 2016. Huvudorganisatör denna gång är Centrum för Hälsoekonomi vid Handelshögskolan, Göteborgs...
Läs mer om Svensk hälsoekonomisk konferens i Göteborg nästa år »

Diabetesstudie som genomförts i samarbete med Gothia Forum publicerad i BMJ

En ny kombination av läkemedel visat goda resultat för att sänka blodsockernivån, minska vikten och sänka insulindoserna vid svårbehandlad typ 2-diabetes. Det framkommer i två svenska studier som publiceras samtidigt i The New England Journal of Medicine samt The British Medical Journal.  Den senare involverade totalt 14 svenska kliniker varav en av dem var  Clinical Trial Center...
Läs mer om Diabetesstudie som genomförts i samarbete med Gothia Forum publicerad i BMJ »

Gothia Forums satsning på prövningscenter för barn uppmärksammas

I senaste numret av Life Science Sweden (LSS) lyfts utvecklingen kring kliniska prövningar på barn. Bland annat intervjuas Magnus Ruth (tf verksamehtschef) som berättar om Gothia Forums satsning på ett nytt prövningscenter (Pediatric Clinical Research center, PCRC) med inriktning på pediatrisk forskning.  Läs artikeln i LSS här » I slutet av året kommer...
Läs mer om Gothia Forums satsning på prövningscenter för barn uppmärksammas »

Seminarium: Apple i hälsovården

Den 26 november bjuder  Gothia Forum, Sahlgrenska Science Park, Innovationsslussen, MedTech West och Apple in till seminarium om hur hälso- och sjukvårdspersonal och patienter runt om i världen använder iPhone, iPad och Apple Watch. På det här eventet får du veta hur vårdpersonal kan ge snabb och individanpassad patientvård tack vare direkttillgång till patientdata. Lär dig hur du...
Läs mer om Seminarium: Apple i hälsovården »

Lars Ny blir verksamhetschef för Gothia Forum

I takt med att Gothia Forum för klinisk forskning går in på sitt sjunde år tar Lars Ny över uppdraget som verksamhetschef den 1 januari 2016. Detta är en del i satsningen för att främja klinisk forskning i Västra Götaland.  - Lars har en bred erfarenhet av klinisk forskning både inom akademin, sjukvården och industrin och har därmed goda förutsättningar att leda Gothia Forum in i...
Läs mer om Lars Ny blir verksamhetschef för Gothia Forum »

After work – Medicintekniska produkter – gränsland läkemedel/MTP

Kliniska prövningar Västra Götaland bjuder in till after work den 24 november 2015 i Hjärtats aula på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Moderator är Sandra Olson, projektledare på Gothia Forum. Välkommen på en intressant föreläsningskväll om medicintekniska produkter och gränslandet läkemedel/MTP. Vi börjar med mingel och smörgås och sedan får vi lyssna till våra inbjudna talare från...
Läs mer om After work – Medicintekniska produkter – gränsland läkemedel/MTP »

Gothia Forum erbjuder specialistenhet för klinisk forskning i primärvården

Inom Gothia Forum finns sedan 2014 en specialistenhet för klinisk forskning i primärvården, Primary care Trial Center (PTC). Idag är verksamheten etablerad i Västra Frölunda.  Ytterligare en PTC-enhet i Skövde är planerad att starta upp vid årsskiftet för att erbjuda forskningsstöd till vårdcentraler i Skaraborgsområdet.   Sedan Gothia Forum startade har man fått...
Läs mer om Gothia Forum erbjuder specialistenhet för klinisk forskning i primärvården »

AstraZeneca, Chalmers och Göteborgs universitet skapar möjligheter för banbrytande forskning

Astrazeneca, Göteborgs universitet och Chalmers har startat ett nytt samarbete kring    en avancerad utrustning för masspektrometri* något som kan öppna möjligheter till banbrytande forskning. Flera internationella toppforskare har redan hört av sig och vill arbeta inom forskningsområdet. Instrumentet, Nanosims,är ett högteknologiskt instrument som ger helt nya...
Läs mer om AstraZeneca, Chalmers och Göteborgs universitet skapar möjligheter för banbrytande forskning »

Forskningsstudier visar lovande resultat för personer med hjärntrötthet och narkolepsi

Arvid Carlsson och hans forskarteam på Sahlgrenska akademin har sett lovande resultat i flera forskningsstudier kring hjärntrötthet*. Just nu pågår en uppföljande studie på Centrum för klinisk prövning (CTC) vid Gothia Forum. Nyligen har medicinen även börjat testas på ungdomar som drabbats av narkolepsi i samband med vaccinering mot svininfluensan.  - När vi jämförde orsakerna till...
Läs mer om Forskningsstudier visar lovande resultat för personer med hjärntrötthet och narkolepsi »

NRI Innovation Network's workshop

The workshop will focus on hospital and industry cooperation and testbeds - more specifically on the success of innovation projects: How to implement innovations and ensure acceptance from the future users. The workshop is a collaboration between Gothia Forum, eHealth department - Region Västra Götaland, IT University Gothenburg, NRI Innovation Network and ScanBalt. The cross...
Läs mer om NRI Innovation Network's workshop »

SP life science-verksamhet etablerar sig i Göteborg

Den 25 september inviger SP sina nya lokaler i Biotech Center. Lokalerna innefattar moderna laboratorier för bland annat cellbiologi, mikrobiologi, 3D-printning/bioprinting och biomekanisk testning, samt kontor för ett 20-tal medarbetare. Etableringen i Göteborg innebär en väsentlig expansion av SPs verksamhet inom Life Science, som i övrigt är lokaliserad i Borås, Stockholm och...
Läs mer om SP life science-verksamhet etablerar sig i Göteborg »

Workshop: Visualiseringens möjligheter inom hälso- och sjukvården

En inspirerande workshop om visualiseringens möjligheter och användningsområden inom hälso- och sjukvården. Vi utgår från vårdens tre uppdrag: vård, utbildning och forskning och målsättningen är att, genom det tvärvetenskapliga mötet, på sikt identifiera och skapa helt nya tillämpningar för visualisering med syftet att förenkla och effektivisera vår komplexa vårdmiljö. ...
Läs mer om Workshop: Visualiseringens möjligheter inom hälso- och sjukvården »

Hälsoekonomisk studie visar att partner till strokepatient riskerar sämre hälsa och livskvalitet

Josefine Persson, hälsoekonom på Gothia Forum och doktorand vid Sahlgrenska akademin har tillsammans med forskarteamet The Sahlgrenska Academy Study on Ischemic Stroke (SAHLSIS) kartlagt den självupplevda hälsan hos strokepatienters makar. Studien visar att livskvaliteten kan påverkas i nära ett decennium Studien har uppmärksammas av bland andra American Heart and Stroke...
Läs mer om Hälsoekonomisk studie visar att partner till strokepatient riskerar sämre hälsa och livskvalitet »

Tillsammans för framtidens Life Science – nu är vi igång

På tisdagens seminarium "Tillsammans för framtidens Life Science – nu är vi igång" i Almedalen lyftes två konkreta exempel på nationella initiativ för svensk life science: Enheten för nationell samordning av kliniska studier vid Vetenskapsrådet och innovationsprogammet SWElife.  Det händer mycket svensk inom life science och samverkan mellan olika aktörer...
Läs mer om Tillsammans för framtidens Life Science – nu är vi igång »

Gothia Forum söker ny verksamhetschef

I samband med att Gothia Forum nu söker ny verksamhetschef har vi gjort en intervju med Kaj Stenlöf som drivit verksamheten under drygt sex år. Om du blir nyfiken på att söka tjänsten hittar du annonsen längst ned på sidan.  Hur startades Gothia Forum? Under några år hade vi sett en nedgång i antalet kliniska studier som genomförs i Sverige. Regeringen gav då...
Läs mer om Gothia Forum söker ny verksamhetschef »

Fyra frågor till Louise de Verdier...

som är nyanställd på Gothia Forum som specialist inom forskningsfinansiering och EU-ansökningar. Hennes tjänst ingår i en satsning på att bredda erbjudandet till de som arbetar med klinisk forskning inom Västra Götalandsregionen genom att bygga upp ett Grants Office. En liknande funktion finns redan inom Göteborgs universitet och Chalmers och kompletteras nu med en stödenhet för anställda...
Läs mer om Fyra frågor till Louise de Verdier... »

Ny klinisk prövningsenhet för barn och ungdom

I slutet av året kommer Gothia Forum tillsammans med Drottning Silvias Barn och Ungdomssjukhus öppna upp en ny klinisk prövningsenhet för barn och ungdom.  Detta ska på sikt leda till mer klinisk forskning samt nya och förbättrade behandlingar för barn och ungdomar. I slutet av 2015 är det tänkt att Kliniskt forskningscentrum Barn (Pediatric Clinical Research Center,...
Läs mer om Ny klinisk prövningsenhet för barn och ungdom »

Gothia Forum på plats i Almedalen

Under vecka 27 möts årligen politiker, beslutsfattare och samhällsengagerade personer i Almedalen på Gotland för att debattera samhällsfrågor. Gothia Forum kommer finnas på plats under veckan och deltar aktivt i Västra Götalandsregionens Life Science-seminarium den 30 juni samt Sveriges läkarförbund seminarium den 1 juli.  Liksom tidigare år kommer Västra...
Läs mer om Gothia Forum på plats i Almedalen »

Resultat från SCAPIS-studien: Få medelålders är tillräckligt aktiva

SCAPIS, Swedish CardioPulmonary bioImage Study, planerar att omfatta 30 000 individer i åldrarna 50-64 år och är en världsunik studie som genomförs på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och övriga fem universitetssjukhus i Sverige. Syftet är att studera hälsa inom områdena hjärta, kärl och lungor . De första resultaten kring mätningar av daglig aktivitet har nu publicerats och visar att...
Läs mer om Resultat från SCAPIS-studien: Få medelålders är tillräckligt aktiva »

Gothia Forum utsedd till en av sex regionala noder

I samband med Nationell konferens om klinisk forskning i april presenterades för första gången de sex regionala noder som skall ingå i ett nationellt samordningssystem för kliniska studier. En central enhet, vid Vetenskapsrådet, (enheten för nationell samordning av kliniska studier) kommer samordna de regionala noderna och utgöra en central stödenhet. De regionala noderna,...
Läs mer om Gothia Forum utsedd till en av sex regionala noder »

Kaj Stenlöf blir chef för enhet för nationell samordning av kliniska studier

Kaj Stenlöf har utsetts av Vetenskapsrådets generaldirektör Sven Stafström till chef för den nyinrättade enheten för nationell samordning av kliniska studier vid Vetenskapsrådet. Kaj Stenlöf är disputerad överläkare inom endokrinologi och diabetologi och bedriver forskning inom fetmaassocierade sjukdomar. Han har erfarenhet från uppbyggnad av olika infrastrukturer för klinisk forskning...
Läs mer om Kaj Stenlöf blir chef för enhet för nationell samordning av kliniska studier »

Seminarium om medicintekniska produkter och mHälsa

DATUM: 4 JUNI TID: 13:00 - 16:15 LOKAL: HJÄRTATS AULA, SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET Gothia Forum, MedTech West, Innovationssluss Västra Götaland och Sahlgrenska Science Park bjuder gemensamt in till ett seminarium som skall ge dig, inom den medicintekniska branschen, en bredare kännedom om resurser inom medicinteknisk utveckling, både på nationell och regional nivå....
Läs mer om Seminarium om medicintekniska produkter och mHälsa »

Företag på kö till AstraZenecas nya satsning

Innan året är slut kan totalt 15 företag finnas på plats i Astra Zenecas anläggning i Mölndal . Det offensiva målet avslöjade bolagets Sverige-vd Jan-Olof Jacke när BioVentureHub invigdes tillsammans med samarbetsparterna Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad, Vinnova, SP och medicinteknikbolaget Getinges huvudägare Carl Bennet. Foto: Susanne Björklund, AstraZeneca ...
Läs mer om Företag på kö till AstraZenecas nya satsning »

Horisont 2020 - med sikte på framtidens hälso- och sjukvård

Hur kan EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont 2020 bidra till att möta utmaningar och behov som Västra Götaland och dess hälso- och sjukvård står inför? Hur kan Horisont 2020 bidra till att lösa gemensamma utmaningar och bidra till tillväxten i regionen? Den 19 maj hålls ett regionalt samverkansmöte om forskning och innovation inom hälsa och sjukvård i Göteborg med syftet...
Läs mer om Horisont 2020 - med sikte på framtidens hälso- och sjukvård »

Stort intresse för konferens om samordning av klinisk forskning

  Den 14–15 april gick Nationell konferens om klinisk forskning av stapeln på Svenska mässan i Göteborg. För första gången arrangerades konferensen av Kommittén för nationell samordning av kliniska studier tillsammans med de sex regionala noderna och med Gothia Forum som årets värd. Forskningsminister Helene Hellmark Knutsson och ordförande för Nationell kommitté av kliniska...
Läs mer om Stort intresse för konferens om samordning av klinisk forskning »

Forskningsministern medverkar på Nationell konferens om klinisk forskning

Den 14-15 april anordnas en nationell konferens om klinisk forskning på Svenska mässan här i Göteborg. Här har du chans att träffa forskningskollegor från hela Sverige och internationella gäster. Medverkar gör även Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning. I år har denna utvecklats och arrangeras av Kommittén för nationell samordning av kliniska...
Läs mer om Forskningsministern medverkar på Nationell konferens om klinisk forskning »

Rektor Pam Fredman ledamot i Nationella innovationsrådet

Rektor Pam Fredman har utsetts till ledamot i regeringens nya Innovationsråd som idag samlas för första gången i Harpsund under ledning av statsminister Stefan Löfven. – Det ska bli spännande att få vara med och föra en dialog om innovation utifrån flera aspekter av nyttiggörande. Den stora bredden i rådet vad gäller erfarenhet, kompetens och ålder är en bra förutsättning för att det ska...
Läs mer om Rektor Pam Fredman ledamot i Nationella innovationsrådet »

Lundbergsstiftelsen storsatsar på centrum för njurforskning

Njurforskningen i Göteborg samlas nu i ett särskilt centrum, med långsiktig finansiering av IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse. En avsiktsförklaring har nyligen undertecknats av stiftelsen, Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Från vänster: Olle Larkö, dekanus Sahlgrenska akademin, Michael Olausson, professor i transplantationskirurgi, Olle...
Läs mer om Lundbergsstiftelsen storsatsar på centrum för njurforskning »

Storsatsning på AstraZeneca BioVentureHub för att stärka life science i västsverige

Igår presenterade Västra Götaland tillsammans med andra offentliga aktörer och företag en gemensam satsning på AstraZenecas nya modell för samverkan, BioVentureHub. Syftet är att stärka de små och medelstora företagens konkurrenskraft och satsningen väntas skapa forskning och nya jobb inom life science. Gothia Forum är en strategisk partner till AstraZeneca BioVentureHub - Att låta...
Läs mer om Storsatsning på AstraZeneca BioVentureHub för att stärka life science i västsverige »

Göteborgsforskare i miljardsatsning på nya ebolavacciner

  EU satsar omkring två miljarder kronor på åtta projekt som ska utveckla, tillverka och administrera nya vacciner och diagnosmetoder för ebola. Forskare vid Sahlgrenska akademin medverkar i ett av forskningsprojekten. Den omfattande satsningen sker inom EU:s och den europeiska läkemedelsindustrins gemensamma partnerorganisation Innovative Medicines Initiative (IMI) samt med stöd av...
Läs mer om Göteborgsforskare i miljardsatsning på nya ebolavacciner »

Utlysning: Strategiska Innovationsprogrammet för folksjukdomar

Utlysning: Strategiska innovationsprogrammet för folksjukdomar Det strategiska innovationsprogrammet för folksjukdomar (SWElife) är ett nationellt initiativ för att koordinera och utveckla stabila forsknings- och innovationsprocesser för svensk life science (bioteknik, medicinteknik och läkemedelsframtagning). Utlysningen finansierar samverkansprojekt baserat på nyskapande och unika...
Läs mer om Utlysning: Strategiska Innovationsprogrammet för folksjukdomar »

300 miljoner till klinisk behandlingsforskning

23 projekt beviljas bidrag när Vetenskapsrådets kommitté för klinisk behandlingsforskning nu fattar sitt första beslut om fördelning av forskningsmedel. Bidragen ligger på mellan 1,1 och drygt 10 miljoner kronor i upp till tre år. Göteborgsforskarna Mikael Elam, Elias Eriksson och Mårten Falkenberg är några av de som får forskningsmedel.   Från vänster: Jan Lundmark...
Läs mer om 300 miljoner till klinisk behandlingsforskning »

Fyra frågor till Erik Djäken, ny projektledare för testbädd inom medicinteknik

Erik Djäken är ny projektledare på Innovationssluss Västra Götaland. Han kommer arbeta med att bygga upp en testbäddsfunktion inom medicinteknik. Erbjudandet tas fram i nära samarbete med Gothia Forum. Vilken bakgrund har du? Jag är från Skövde och läste teknisk på Volvogymnasiet. Efter det läste jag till maskiningenjör i Karlstad och senare civilingenjör på KTH/KI. Efter att jag läst en...
Läs mer om Fyra frågor till Erik Djäken, ny projektledare för testbädd inom medicinteknik »

BioGaia investerar i göteborgsbaserat forskningsföretag

Idag meddelade BioGaia att de satsar 12 miljoner kronor i MetaboGen för utveckling av nya behandlingar och produkter för olika metaboliska sjukdomar.  MetaboGen är ett forskningsföretag, som grundades 2011 i Göteborg av professor Fredrik Bäckhed vid Göteborgs universitet och professor Jens B Nielsen vid Chalmers tillsammans med GU Holding som kommersialiserar...
Läs mer om BioGaia investerar i göteborgsbaserat forskningsföretag »

Följ oss även på:

Facebook
Twitter