Forskningsministern medverkar på Nationell konferens om klinisk forskning

Den 14-15 april anordnas en nationell konferens om klinisk forskning på Svenska mässan här i Göteborg. Här har du chans att träffa forskningskollegor från hela Sverige och internationella gäster. Medverkar gör även Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning. I år har denna utvecklats och arrangeras av Kommittén för nationell samordning av kliniska...
Läs mer om Forskningsministern medverkar på Nationell konferens om klinisk forskning »

Rektor Pam Fredman ledamot i Nationella innovationsrådet

Rektor Pam Fredman har utsetts till ledamot i regeringens nya Innovationsråd som idag samlas för första gången i Harpsund under ledning av statsminister Stefan Löfven. – Det ska bli spännande att få vara med och föra en dialog om innovation utifrån flera aspekter av nyttiggörande. Den stora bredden i rådet vad gäller erfarenhet, kompetens och ålder är en bra förutsättning för att det ska...
Läs mer om Rektor Pam Fredman ledamot i Nationella innovationsrådet »

Lundbergsstiftelsen storsatsar på centrum för njurforskning

Njurforskningen i Göteborg samlas nu i ett särskilt centrum, med långsiktig finansiering av IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse. En avsiktsförklaring har nyligen undertecknats av stiftelsen, Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Från vänster: Olle Larkö, dekanus Sahlgrenska akademin, Michael Olausson, professor i transplantationskirurgi, Olle...
Läs mer om Lundbergsstiftelsen storsatsar på centrum för njurforskning »

Storsatsning på AstraZeneca BioVentureHub för att stärka life science i västsverige

Igår presenterade Västra Götaland tillsammans med andra offentliga aktörer och företag en gemensam satsning på AstraZenecas nya modell för samverkan, BioVentureHub. Syftet är att stärka de små och medelstora företagens konkurrenskraft och satsningen väntas skapa forskning och nya jobb inom life science. Gothia Forum är en strategisk partner till AstraZeneca BioVentureHub - Att låta...
Läs mer om Storsatsning på AstraZeneca BioVentureHub för att stärka life science i västsverige »

Göteborgsforskare i miljardsatsning på nya ebolavacciner

  EU satsar omkring två miljarder kronor på åtta projekt som ska utveckla, tillverka och administrera nya vacciner och diagnosmetoder för ebola. Forskare vid Sahlgrenska akademin medverkar i ett av forskningsprojekten. Den omfattande satsningen sker inom EU:s och den europeiska läkemedelsindustrins gemensamma partnerorganisation Innovative Medicines Initiative (IMI) samt med stöd av...
Läs mer om Göteborgsforskare i miljardsatsning på nya ebolavacciner »

Utlysning: Strategiska Innovationsprogrammet för folksjukdomar

Utlysning: Strategiska innovationsprogrammet för folksjukdomar Det strategiska innovationsprogrammet för folksjukdomar (SWElife) är ett nationellt initiativ för att koordinera och utveckla stabila forsknings- och innovationsprocesser för svensk life science (bioteknik, medicinteknik och läkemedelsframtagning). Utlysningen finansierar samverkansprojekt baserat på nyskapande och unika...
Läs mer om Utlysning: Strategiska Innovationsprogrammet för folksjukdomar »

300 miljoner till klinisk behandlingsforskning

23 projekt beviljas bidrag när Vetenskapsrådets kommitté för klinisk behandlingsforskning nu fattar sitt första beslut om fördelning av forskningsmedel. Bidragen ligger på mellan 1,1 och drygt 10 miljoner kronor i upp till tre år. Göteborgsforskarna Mikael Elam, Elias Eriksson och Mårten Falkenberg är några av de som får forskningsmedel.   Från vänster: Jan Lundmark...
Läs mer om 300 miljoner till klinisk behandlingsforskning »

Fyra frågor till Erik Djäken, ny projektledare för testbädd inom medicinteknik

Erik Djäken är ny projektledare på Innovationssluss Västra Götaland. Han kommer arbeta med att bygga upp en testbäddsfunktion inom medicinteknik. Erbjudandet tas fram i nära samarbete med Gothia Forum. Vilken bakgrund har du? Jag är från Skövde och läste teknisk på Volvogymnasiet. Efter det läste jag till maskiningenjör i Karlstad och senare civilingenjör på KTH/KI. Efter att jag läst en...
Läs mer om Fyra frågor till Erik Djäken, ny projektledare för testbädd inom medicinteknik »

BioGaia investerar i göteborgsbaserat forskningsföretag

Idag meddelade BioGaia att de satsar 12 miljoner kronor i MetaboGen för utveckling av nya behandlingar och produkter för olika metaboliska sjukdomar.  MetaboGen är ett forskningsföretag, som grundades 2011 i Göteborg av professor Fredrik Bäckhed vid Göteborgs universitet och professor Jens B Nielsen vid Chalmers tillsammans med GU Holding som kommersialiserar...
Läs mer om BioGaia investerar i göteborgsbaserat forskningsföretag »

Kompetenskartläggning Life Science, Västra Götlaland

Västra Götalandsregionen presenterar en ny rapport med en komptenskartläggning av Life Science.  Life Science-sektorn utgör en viktig del av näringslivet i Västra Götaland. Inom kunskapsintensiva branscher som denna, är de anställdas kompetens en av de viktigaste produktions- och konkurrensfaktorerna. Det är i huvudsak behovet av närhet till spetskompetens som avgör företagens...
Läs mer om Kompetenskartläggning Life Science, Västra Götlaland »

Framtidens forskning i Bild- och interventionscentrum, BoIC

Sven Ekholm är senior rådgivare för Sahlgrenska Akademin för akademiseringen av BoIC. Den 11 december 2014 kommer han att hålla ett lunchseminarium i Hjärtat på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Seminariet är särskilt intressant för dig som arbetar med forskning eller forskningsfrågor i eller kring Bild- och interventionscentrum (BoIC). Bildkälla: Akademiliv, Sahlgrenska akademin ...
Läs mer om Framtidens forskning i Bild- och interventionscentrum, BoIC »

Vikten av infrastruktur för forskning och innovation lyfts i rapport om life science

Mer samordning, bättre marknadsföring, tillgång till långsiktigt kapital och mer stimulans av innovation inom hälso- och sjukvården. Det här är några av framgångsfaktorerna för svensk life science enligt rapporten ”Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science”. Rapporten som tagits fram av Susanne Ås Sivborg, generaldirektör på Patent- och registreringsverket, PRV, överlämnades till...
Läs mer om Vikten av infrastruktur för forskning och innovation lyfts i rapport om life science »

Forskningsgenombrott i utveckling av vaccin mot diarré

Varje år dör hundratusentals av diarrésjukdom som orsakats av ETEC-bakterier. I en studie som publiceras i Nature Genetics har svenska forskare kartlagt hur ETEC-bakteriens stammar sprids över världen. Det här är ytterligare ett steg i arbetet med att ta fram ett vaccin mot ETEC, något som forskare vid Sahlgrenska akademin driver i samarbete med prövningsenheten Centrum för klinisk prövning...
Läs mer om Forskningsgenombrott i utveckling av vaccin mot diarré »

620 miljoner till storsatsning på Life Science i Göteborg

Idag presenterades en gemensam satsning på 620 miljoner kronor på ett nytt centrum för molekylär medicin vid Göteborgs universitet. Bakom satsningen står Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Västra Götalandsregionen, Göteborgs universitet och AstraZeneca. De forskningsområden det i första hand handlar om är cancer, fetma, diabetes, inflammatoriska sjukdomar och sjukdomar i...
Läs mer om 620 miljoner till storsatsning på Life Science i Göteborg »

Tankestyrd armprotes klarar vardagens utmaningar

För första gången någonsin används en konstgjord arm med permanent inopererat styrsystem i en människas dagliga liv. Den benförankrade (osseointegrerade) protesen ger patienten helt nya möjligheter i yrkeslivet och vardagen. Nästa steg för forskarna vid Chalmers och Sahlgrenska Universitetssjukhuset är att skapa beständig konstgjord känsel i armprotesen. Det var i januari 2013...
Läs mer om Tankestyrd armprotes klarar vardagens utmaningar »

Forskningsstudien SCAPIS får 100 miljoner i bidrag

Nu har den nationella befolkningsstudien SCAPIS fått 100 miljoner kronor från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. SCAPIS är ett världsunikt forskningsprojekt inom hjärta, kärl och lunga som leds av en nationell forskargrupp vid universitetssjukhusen i Sverige tillsammans med Hjärt-Lungfonden. – SCAPIS är en unik studie med stora möjligheter till forskningsgenombrott i kampen...
Läs mer om Forskningsstudien SCAPIS får 100 miljoner i bidrag »

Effektivare utveckling av läkemedel och färre djurförsök

Med stamcellsregenererade organ kan man skapa helt nya testsystem för effektivare utvärdering av nya läkemedel, medicintekniska material och kemikalier. Tekniken utvecklas nu i ett projekt som koordineras av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) och finansieras av bland andra Vinnova och Västra Götalandsregionen.  Inom transplantationsforskningen har utvecklingen de senaste...
Läs mer om Effektivare utveckling av läkemedel och färre djurförsök »

Första barnet fött efter livmoderstransplantation

Sju svenska kvinnor har i ett banbrytande forskningsprojekt vid Göteborgs universitet fått befruktade ägg återförda efter att ha genomgått livmodertransplantation. Nu har det första barnet till en kvinna med transplanterad livmoder fötts - en frisk och fullt normalt utvecklad pojke. Den världsunika händelsen uppmärksammas i The Lancet den 5 oktober. Forskningsprojektet om...
Läs mer om Första barnet fött efter livmoderstransplantation »

248 miljoner till excellent göteborgsforskning

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har beviljat 810 miljoner kronor till 24 forskningsprojekt som har möjlighet att leda till nya vetenskapliga genombrott. Utöver det anslås 410 miljoner kronor för nationell infrastruktur inom livsvetenskap. Forskning vid Göteborgs universitet och Chalmers tilldelas sammanlagt 248 miljoner kronor. Forskning vid Göteborgs Universitet ...
Läs mer om 248 miljoner till excellent göteborgsforskning »

Sektionen för klinisk prövning bjuder in till temadag i Göteborg.

Temaeftermiddag: ”En grundlig feasibility/site selection är starten på en lyckad studie” Målgrupp: Sektionen för klinisk prövnings medlemmar, kliniska prövningsledare, monitorer, prövare och personal från klinik. Syfte: Lyfta och medvetandegöra dagsaktuella frågor inom klinisk prövning Plats: Onsdag den 5 nov 2014 i Stora hörsalen på Humanistiska fakulteten, Renströmsgatan...
Läs mer om Sektionen för klinisk prövning bjuder in till temadag i Göteborg. »

Klart om statligt centrum för prövningar i Göteborg

Ett statligt centrum för läkemedelsprövningar och andra kliniska studier inrättas i Göteborg. Centrumet ska med 50 miljoner kronor per år stärka samverkan mellan sjukvårdshuvudmän, industri och akademi. - Läkemedelsindustrin är viktig för Sverige. Vi har god grund att stå på, men vi måste hela tiden vässa våra system för att göra nya genombrott och vara ett attraktivt land för...
Läs mer om Klart om statligt centrum för prövningar i Göteborg »

8 frågor till Linda Paulson, ny chef för Sahlgrenska biobank

Vilken bakgrund har du? Jag har doktorerat i medicin på neurokemi i Mölndal och jag har genomfört en post dok på Arvid Carlsson-institutet och en andra post dok på Rikshospitalet i Oslo. Efter det började jag på Oslo universitetssykehus där jag satte upp en biobank med fem anställda. Där hade vi en stor lagringsfacilitet samlad på sjukhuset och det fanns många fördelar med det som jag...
Läs mer om 8 frågor till Linda Paulson, ny chef för Sahlgrenska biobank »

Regeringen vill ha centrum för kliniska prövningar i Göteborg

Regeringen vill inrätta ett statligt centrum för kliniska prövningar i Göteborg . Det tillkännagav utbildningsminister Jan Björklund i samband med sitt sommartal 3 augusti . Gothia Forum som modell för samordning är enligt Jan Björklund en av anledningarna till att centrumet förläggs till Göteborg. Syftet med satsningen är att stärka samordningen mellan läkemedelsbranschen, sjukhusen...
Läs mer om Regeringen vill ha centrum för kliniska prövningar i Göteborg »

Sök medel för klinisk behandlingsforskning

Nu kan du som arbetar med större kliniska studier som är motiverade av hälso- och sjukvårdens behov söka medel från Vetenskapsrådet. Satsningen görs i samarbete med de svenska landstingen och beslut fattas av Kommittén för klinisk behandlingsforskning. Sista ansökningsdag är den 15 september. Läs mer  om hur du ansöker om rambidrag inom klinisk behandlingsforskning ...
Läs mer om Sök medel för klinisk behandlingsforskning »

Västsvenska arenan driver västsvenska framtidsfrågor i Almedalen

Stadsutveckling, västsvenska testarenor, utvecklingen av den maritima sektorn och snabbare förbindelser mellan Oslo-Göteborg-Köpenhamn. Det är teman för de huvudseminarier som den Västsvenska Arenan arrangerar i Almedalen. Gothia Forum följer debatten både på plats och via sociala medier. Det är tredje året som Västra Götalandsregionen tillsammans med Chalmers, Göteborgs stad,...
Läs mer om Västsvenska arenan driver västsvenska framtidsfrågor i Almedalen »

Strokefinder kan snabbt skilja hjärnblödning från blodpropp, visar klinisk studie

Resultaten från de första patientstudierna med mikrovågs-hjälmen Strokefinder bekräftar användningen av mikrovågor för snabb och exakt diagnos av strokepatienter. Det visar en vetenskaplig artikel som publicerades den 16 juni. Strokefinder kan ställa diagnosen tidigare än dagens metoder, vilket ökar möjligheten att motverka hjärnskador vid stroke. I artikeln presenterar forskare från...
Läs mer om Strokefinder kan snabbt skilja hjärnblödning från blodpropp, visar klinisk studie »

Ribban för life science-industrin ligger på världsnivå

Sverige ska upp till världstoppen inom life science-industrin. Vi måste hålla ännu högre tempo och hitta nya samarbetsmodeller, säger Helena L Nilsson, chef för forskning, utveckling och utbildning på Västra Götalandsregionen, i en intervju i GP. I början av året hissade innovationsmyndigheten Vinnova varningsflagg: Life science-industrin i Sverige krymper och om vi inte förbättrar...
Läs mer om Ribban för life science-industrin ligger på världsnivå »

Stort intresse för Nationell biobanksutbildning

Den 20 maj arrangerade Gothia Forum i samarbete med Nationellt biobanksråd en nationell biobanksutbildning i Göteborg. Intresset var stort och lockade mer än 100 intresserade från industri, akademi och landsting.  Det är verkligen jätteroligt att intresset är så stort och vi har redan fått frågan om att erbjuda liknande utbildning och då i Stockholm eller Uppsala, säger Katarina...
Läs mer om Stort intresse för Nationell biobanksutbildning »

100 miljoner för att stärka svensk life science

Sveriges innovationsmyndighet Vinnova beslutade den 19 maj att satsa upp till 100 miljoner kronor på innovationsprogrammet SIO Folksjukdomar. Programmet involverar ett stort antal aktörer, flera av dem i Västra Götaland, och ska leda till utveckling av vård och behandling för diabetessjuka – och tillväxt i life science-företag. SIO Folksjukdomar handlar om att ta ett nationellt...
Läs mer om 100 miljoner för att stärka svensk life science »

Sahlgrenska akademin och AstraZeneca i nytt forskningssamarbete

Respiratoriska och inflammatoriska sjukdomar utgör en stor börda för både individen och samhället. Nu inleder AstraZeneca och Sahlgrenska akademin ett nytt samarbete där en gästprofessur skapas för att stärka forskningen och läkemedelsutvecklingen inom flera globala folksjukdomar. Respiratoriska, inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar är prioriterade fokusområden för AstraZenecas...
Läs mer om Sahlgrenska akademin och AstraZeneca i nytt forskningssamarbete »

Seminarium: Health care economics for medical technologies

Den 8 maj föreläser Emin Ekström, hälsoekonom och projektledare på Gothia Forum om hälsoekonomi på Med Tech Wests seminarium: Health care economics for medical technologies. Deltagarna i seminariet kommer att få en övergripande inblick i hälsoekonomi och praktiska exempel på hur hälsoekonomi kan användas inom medicinsk teknik. Datum: 8 maj 2014 Tid: 11:30 till 12:15 ( -13:00...
Läs mer om Seminarium: Health care economics for medical technologies »

Gothia Forum – nu ett samlande namn för fler forskningsresurser

Gothia Forum är, sedan april i år, ett samlande namn för fler forskningsresurser och består nu av fyra sektioner: Research Support Office, Sahlgrenska Biobank, Clinical Trial Center och Primary care Trial Center. Gothia Forum kan i och med detta erbjuda ett utökat stöd till forskare och företag genom hela forskningsprocessen från idé till genomförande, tester och uppföljning. Genom...
Läs mer om Gothia Forum – nu ett samlande namn för fler forskningsresurser »

Seminarium om regulatoriska frågor

I samverkan med Gothia Forum, GU Holding, Innovationskontor Väst, Sahlgrenska Science Park och Västra Götalandsregionen, arrangerar Innovationskontoret på Läkemedelsverket ett seminarium om regulatoriska frågor. Mötet genomförs i Göteborg , den 27 maj 2014, kl. 13 - 18. Plats: Konferenscenter Wallenberg Regelverket kring utveckling och kliniska prövningar för...
Läs mer om Seminarium om regulatoriska frågor »

Behöver du hjälp med din ALF-ansökan?

Gothia Forum bjuder in till informationsmöten vid tre tillfällen under april då du som forskare kan få information om den kommande utlysningen av ALF-projektmedel.Vi kommer även ge tips på hur man skriva en framgångsrik ansökan. Dessutom kommer du få information om det stöd Akademistatistik erbjuder (bl.a. upp till fyra timmars gratis konsultation inför din ALF-ansökan). ...
Läs mer om Behöver du hjälp med din ALF-ansökan? »

5 frågor till Christer Söderström - ny sektionschef på Centrum för klinisk prövning

Vilken bakgrund har du? -  Jag är apotekare och har jobbat med kliniska studier sedan 1987 i en mängd olika roller och på olika företag, både inom läkemedel och medicinteknik men även som läkemedelsansvarig på Apoteket AB. Jag har även en kortare erfarenhet av konsultbranschen. Vilken är den största förändringen med ditt nya uppdrag? -  Jag har hela tiden arbetat med...
Läs mer om 5 frågor till Christer Söderström - ny sektionschef på Centrum för klinisk prövning »

After Work med föreläsare från Regionalt Biobankscentrum och Sahlgrenska Biobank

Målgrupp: Sektionen för klinisk prövnings medlemmar, kliniska  prövningsledare, CRA, prövare och personal från klinik. Syfte : Lyfta och medvetandegöra dagsaktuella frågor inom klinisk prövning Torsdag den 8 maj 2014 i föreläsningssal ”Förmaket”, Vita stråket 12, huvudbyggnaden Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Sahlgrenska   Program 16:30 Samling för fika...
Läs mer om After Work med föreläsare från Regionalt Biobankscentrum och Sahlgrenska Biobank »

Hopp om lösning för tidigare obotlig njurcancer

Forskare kan vara på gång att hitta ett potentiellt botemedel för metastatisk njurcancer, en typ av cancer som idag är helt obotlig. En första klinisk studie på människor planeras i början av 2015 vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.   Forskare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset har utvecklat den första...
Läs mer om Hopp om lösning för tidigare obotlig njurcancer »

Statistisk support vid ALF-ansökningar

Nytt för årets utlysning av ALF-medel är ett tydligare krav på den statistiska metodiken i ansökan samt medverkan av kvalificerad statistiker vid projektets genomförande, läs mer om information inför ansökan om ALF-medel här .  Ansökan öppnas i början av april och Akademistatistik vid Sahlgrenska Akademin erbjuder nu kostnadsfri support för att stödja utvecklandet av studiedesign och...
Läs mer om Statistisk support vid ALF-ansökningar »

Ny nationell biobanksutbildning

För första gången arrangerar Gothia Forum i samarbete med Nationellt biobanksråd (NBR) en nationell biobanksutbildning till självkostnadspris.    – Det har funnits en stor efterfrågan och nu är vi väldigt glada att kunna erbjuda denna utbildning. Om vi ser ett stort intresse är vi även öppna för att arrangera fler utbildningstillfällen, säger Katarina Peltz som är regional...
Läs mer om Ny nationell biobanksutbildning »

Västra Götalandsregionen storsatsar på internationellt forskarutbyte

Den 15 februari lanserar Västra Götalandsregionen ett nytt internationellt program för forskare, Mobility for Regional Excellence, MoRE. Programmet är skräddarsytt efter Västra Götalands behov och forskningsmiljöer. Hösten 2012 öppnades en möjlighet att söka finansiering från EU för internationellt forskarutbyte. Västra Götalandsregionen mobiliserade krafterna och landade, i tuff...
Läs mer om Västra Götalandsregionen storsatsar på internationellt forskarutbyte »

Vi ser fram emot att bidra till nationell samordning för klinisk forskning

Strax innan jul släpptes Ingrid Petterssons (IP) utredning om nationell samordning av kliniska studier, Starkare Tillsammans . I utredningen förordas en nationell nämnd samt sex regionala noder som har till uppgift att underlätta den kliniska forskningen i Sverige. IP föreslår att de regionala noderna bl a skall bistå med att:  Erbjuda företag och akademiska forskare...
Läs mer om Vi ser fram emot att bidra till nationell samordning för klinisk forskning »

Antikroppar kan bli genombrott i Alzheimerbehandling

Behandlingar med antikroppar som angriper en skadlig molekyl i hjärnan har visat lovande resultat i tester på Alzheimers-patienter. Behandlingarna redovisas i två så kallade fas 3 -studie som genomförts av ledande forskare vid amerikanska, brittiska och svenska universitet.   Orsaken bakom Alzheimers sjukdom är inte helt kartlagda, men ledande forskargrupper arbetar efter...
Läs mer om Antikroppar kan bli genombrott i Alzheimerbehandling »

Nu startar den storskaliga studien SCAPIS i Göteborg

Med ett enkelt blodprov ska det gå att avgöra vem som riskerar att drabbas av sjukdom i hjärta, kärl eller lungor. Det är ett av målen när SCAPIS, Sveriges hittills största befolkningsstudie på området, startar i Göteborg. 5000 göteborgare och sammanlagt 30 000 personer i hela landet ska undersökas i studien  SCAPIS står för Swedish CardioPulmonary bioImage Study och...
Läs mer om Nu startar den storskaliga studien SCAPIS i Göteborg »

Göteborgsforskare får stöd till tre års forskning

Åtta forskare har beviljats stöd till varsin treårig forskartjänst av Hjärt-Lungfonden. Två av dem är verksamma vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.  Hjärt-Lungfondens stöd går till forskning som tros kunna leda till nya och bättre behandlingar för alla som lider av en hjärt-, kärl- eller lungsjukdom. En forskartjänst betyder att forskaren får sin forskning betald på...
Läs mer om Göteborgsforskare får stöd till tre års forskning »

Förändring i hälso- och sjukvården kräver samarbete

Gothia Forum har initierat ett projekt med aktörer inom Västra Götalandsregionen, Sahlgrenska akademin, Region Skåne och AstraZeneca för att ta fram en samverkansmodell för hälsoekonomiska analyser inom lungsjukdomen KOL. Målet är att få ökad kunskap om hur sjukvårdskostnader och kostnader för sjukskrivningar kopplat till KOL kan reduceras utan att påverka vårdkvaliteten. ...
Läs mer om Förändring i hälso- och sjukvården kräver samarbete »

Nytt verktyg för öppen innovation inom hälso-och sjukvård

Västra Götalandsregionens hälso-och sjukvård tar vara på medarbetarnas idéer genom att erbjuda ett nytt verktyg för öppen innovation, innovationsslussen.se. – De bästa idéerna kommer från de som själva vet hur arbetet går till. Vi vill främja och ta till vara på den kreativiteten, menar Marika Hellqvist Greberg, projektledare för In novationssluss Västra Götaland.   ...
Läs mer om Nytt verktyg för öppen innovation inom hälso-och sjukvård »

Nytt regionalt nätverk inom klinisk prövning i Västra Götaland startat

I samband med Gothia Forums konferens den22 oktober samlades ett 50-tal entusiastiska personer till en kick-off för ett  regionalt nätverk för alla som är aktiva inom klinisk prövning i Västra Götaland. Efter en kort introduktion från några av initiativtagarna, fick deltagarna möjlighet att mingla och diskutera förväntningar och möjligheter med det nya nätverket. En enkät delades...
Läs mer om Nytt regionalt nätverk inom klinisk prövning i Västra Götaland startat »

Samlad information om klinisk forskning till patienter på reumatologen

På Reumatologen på Sahlgrenska universitetssjukhuset har man tagit åt sig av patienternas önskemål om ökad och bättre information. På mottagningen och avdelningen finns exempelvis läsplattor där patienterna kan hitta alla forskningsstudier som pågår inom verksamheten genom ett enda klick. – Det behöver inte vara så svårt, vi har använt egen kompetens och vi återanvänder texter och...
Läs mer om Samlad information om klinisk forskning till patienter på reumatologen »

SCAPIS får stöd från Vetenskapsrådet

Det unika forskningsprojektet SCAPIS får nu också bidrag från Vetenskapsrådet. Bidraget innebär bland annat att projektet kan köpa in ytterligare två avancerade datortomografer. UNDERSÖKNING PÅGÅR. Bakom Göran Bergström använder medarbetare SCAPIS-studiens datortomograf för att avbilda en av studiens försökspersoner. SCAPIS (Swedish CArdioPulmonary bioImage Study)...
Läs mer om SCAPIS får stöd från Vetenskapsrådet »

Forskningspatient - en medborgerlig rättighet?

På Gothia Forums fjärde nationella konferens om klinisk forskning sätts denna fråga i fokus. Den 22-23 oktober samlas cirka 300 personer inom industri, akademi och sjukvård från hela Sverige på Svenska Mässan för att utbyta kunskap, nätverka och samtala om utmaningar inom klinisk forskning och prövning i Sverige. – Konferensen tar upp ett viktigt ämne och en nyckelfråga...
Läs mer om Forskningspatient - en medborgerlig rättighet? »