Gothia Forum söker ny verksamhetschef

Gothia Forum har uppdraget att stärka klinisk forskning i Västra Götaland och fungerar som en mötesplats och resurs för forskare så väl som små och stora företag. Verksamheten har utvecklats starkt den senaste tiden och är en viktig del i Västra Götalandsregionens och Sahlgrenska Universitetssjukhusets satsning inom Life science-området. Gothia Forum  har drygt...
Läs mer om Gothia Forum söker ny verksamhetschef »

Läs om talarna, se programmet och anmäl dig till Nationell konferens om kliniska studier 2017

Årets konferensprogram tar dig med på en resa in i framtiden där framtidens kliniska studier kommer att belysas från olika perspektiv. Nästa generations kliniska forskare, innovativ studiedesign, klimat, hologram och AI är några av de områden som kommer att beröras. Missa inte Nationell konferens om kliniska studier den 7–8 september 2017 i Stockholm. Läs om talarna, se programmet och...
Läs mer om Läs om talarna, se programmet och anmäl dig till Nationell konferens om kliniska studier 2017 »

Välkommen till nya kliniskastudier.se

Nu är nya kliniskastudier.se lanserad. Webbplatsen ska underlätta genomförandet av kliniska studier och informera om Sverige som forskningsland. Den ska vara ett stöd för bland andra forskare som är intresserade av att genomföra en klinisk studie och för patienter som vill veta mer om att delta i en studie. Via webbplatsen kan också personer som arbetar med kliniska studier, från industri,...
Läs mer om Välkommen till nya kliniskastudier.se »

Anmälan till Nationell konferens om kliniska studier 2017 är öppen!

Den 7-8 september 2017 går Nationell konferens om kliniska studier av stapeln för tredje gången. I år hålls konferensen i Stockholm på temat  "Framtidens kliniska studier" .   Hur ser framtidens forskningsmetoder ut? Vilken roll har framtidens forskningspatient och inom vilka terapiområden bedrivs framtidens kliniska studier? Dessa är några av de frågor du kommer att få...
Läs mer om Anmälan till Nationell konferens om kliniska studier 2017 är öppen! »

Unik prövningsenhet för barn och ungdomar öppnar på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Nu öppnar Gothia Forum i nära samarbete med Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus en unik prövningsenhet för barn och ungdomar i Sverige. Den nya prövningsenheten ska bidra till nya och förbättrade behandlingar för barn och ungdomar genom att bidra med resurser och stöd till kliniska prövningar. Barn och ungdomar reagerar inte alltid på samma sätt som vuxna på läkemedel. För att...
Läs mer om Unik prövningsenhet för barn och ungdomar öppnar på Sahlgrenska Universitetssjukhuset »

Sveriges första nationella biobankskonferens är igång

Sveriges första nationella biobankskonferens är igång Nu är Sveriges första nationella biobankskonferens igång. Linda Paulson, chef för Sahlgrenska biobank och Regionalt biobankscentrum i Västra Götalandsregionen inledde konferensen som hålls på Gothia Towers i Göteborg och pågår 14-15 februari. Den första programpunkten hölls av Johanna Adami, rektor vid Sophiahemmet högskola och...
Läs mer om Sveriges första nationella biobankskonferens är igång »

Inbjudan till seminarier om biobanking inom klinisk forskning

Sahlgrenska biobank bjuder in till en serie seminarier om biobankning inom klinisk forskning. Serien syftar till att ge kunskap kring processen att starta upp en studie och hur biobanken kan användas som en resurs. Seminarierna tar upp viktiga legala aspekter, ger vägledning i hur olika ansökningar, avtal och dokument skrivs och även hur prover för biobankning praktiskt bör hanteras. ...
Läs mer om Inbjudan till seminarier om biobanking inom klinisk forskning »

Diabetesläkaren Marcus Lind uppmärksammas för sin forskning

En av våra kunder, diabetesläkaren Marcus Lind, har blivit uppmärksammad för sin forskning i tidningen Bohuslänningen och i tidskriften JAMA, Journal of the American Medical Association. Läs artikeln i Bohuslänningen här.  
Läs mer om Diabetesläkaren Marcus Lind uppmärksammas för sin forskning »

Global Biobank week september 2017

Den 13-15 september 2017 arrangeras Global Biobank week i Stockholm.  Läs mer om konferensen på hemsidan
Läs mer om Global Biobank week september 2017 »

Utlysning: Bidrag till forskningsmiljö inom klinisk behandlingsforskning

Nu kan du söka bidrag från Vetenskapsrådet till forskningsmiljö inom klinisk behandlingsforskning. Bidraget riktar sig till större kliniska studier som är motiverade av hälso- och sjukvårdens behov och som förväntas leda till stor patient- och samhällsnytta inom en relativt kort tidsperiod. Nationell samverkan är ett krav. Bidragstiden är 3 år och man kan söka max 20 miljoner kronor för att...
Läs mer om Utlysning: Bidrag till forskningsmiljö inom klinisk behandlingsforskning »

Informationsmöte om ALF-projektmedel 2018-2020

Lars Grip, FoUU-direktör vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Christina Jern, vicedekan för ALF-frågor vid Sahlgrenska akademin, bjuder in till informationsmöten inför vårens huvudomgång för ansökan om ALF-projektmedel för år 2018 – 2020. Ansökningsperioden öppnar i början av april och sista ansökningsdag är planerad till 1 juni. Informationen ges vid nedanstående tillfällen 7 mars...
Läs mer om Informationsmöte om ALF-projektmedel 2018-2020 »

5000 göteborgare har deltagit i SCAPIS-studien

Vi kan stolt berätta att vi på Gothia Forum, Clinical Trial Center på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, i dag har tagit emot deltagare nummer 5000 i den unika forskningsstudien SCAPIS. Därmed är vi i Göteborg i hamn med vår andel i studien. Målet är att sammanlagt 30 000 svenskar i åldern 50-64 år skall delta och därmed byggs världens djupaste medicinska kunskapsbank. Läs mer om...
Läs mer om 5000 göteborgare har deltagit i SCAPIS-studien »

Swelife och Medtech4health- Projekt för bättre hälsa

Swelife och Medtech4health- Projekt för bättre hälsa  Idag öppnar utlysningen  Utlysningen Project Proposals to Improve Health ska främja projekt med stor innovationspotential som på lång sikt ökar nyttiggörandet av forskning och kunskap. Detta ska i sin tur leda till förbättrad hälsa, ökad tillväxt och internationell konkurrenskraft.  Utlysningen görs i samverkan mellan...
Läs mer om Swelife och Medtech4health- Projekt för bättre hälsa »

Verksamhetschef Lars Ny berättar om Gothia Forums uppdrag som regional nod inom ramen för Kliniska Studier Sverige

Verksamhetschef Lars Ny berättar om Gothia Forums uppdrag som regional nod inom ramen för Kliniska Studier Sverige. Hur ser nodorganisationen ut för Gothia Forum? I vår nod ingår Västra Götaland och norra delen av Region Halland. Gothia Forum som tillhör Västra Götalandsregionen och är placerad vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg är knutpunkten i nodarbetet. Vårt...
Läs mer om Verksamhetschef Lars Ny berättar om Gothia Forums uppdrag som regional nod inom ramen för Kliniska Studier Sverige »

Nu är ansökningsperioden för Innovationsfonden öppen

Innovationsfonden är nu öppen att söka pengar ur för alla anställda inom hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen. I fonden finns 20 miljoner kronor och dess syfte är att stödja verksamheter och medarbetare som vill ta fram nyskapande lösningar.  Nu kan alla medarbetare och verksamheter inom hälso- och sjukvård i Västra Götalandsregionen ansöka om bidrag från Innovationsfonden....
Läs mer om Nu är ansökningsperioden för Innovationsfonden öppen »

Sjukhusdirektör Ann-Marie Wennberg invigde två nya verksamheter på Gothia Forum

Idag invigdes två nya verksamheter på Gothia Forum, Pediatric Clinical Research Center, PCRC, och Sahlgrenska biobank på Östra sjukhuset.  Sjukhusdirektör Ann-Marie Wennberg inledde invigningen.    Pediatric Clinical Research Center är en unik klinisk prövningsenhet för barn och ungdomar i Sverige. Eftersom barn och ungdomar inte alltid reagerar på samma sätt som...
Läs mer om Sjukhusdirektör Ann-Marie Wennberg invigde två nya verksamheter på Gothia Forum »

Gothia Forum anordnar ny utbildning i medicinteknik

För första gången anordnar Gothia Forum en utbildning i medicinteknik den 22 november. Syftet är att ge deltagarna en överblick över gällande regelverk, grundläggande kunskaper om krav som ställs på medicintekniska produkter och en förståelse för hur dessa ska tillämpas. Kursen vänder sig till sjukvårdspersonal, verksamhetschefer och personer som behöver grundläggande kunskap om gällande...
Läs mer om Gothia Forum anordnar ny utbildning i medicinteknik »

Välbesökt nationell konferens om klinisk forskning. Ta del av materialet!

”Nationell konferens om kliniska studier” anordnades i Uppsala den 6-7 september. Det var en välbesökt konferens, drygt 427 besökare med representanter från akademi, hälso- och sjukvård samt industri deltog. Temat på konferensen var ”Pragmatiska patientnära studier – större, snabbare och smartare” och två återkommande ledord i anförandena var begreppen pragmatiska och samverkan. Gabriel...
Läs mer om Välbesökt nationell konferens om klinisk forskning. Ta del av materialet! »

Öppet hus på Primary care Trial Center Göteborg den 7 oktober

PTC-enheten i Göteborg har fått nya fina lokaler och med det uppdaterad utrustning och ett än mer kvalitetssäkrat arbetssätt.    Under eftermiddagen får du möjlighet att kika på våra lokaler och vi berättar om hur vi jobbar med klinisk forskning i nära samarbete med primärvården, studieresultat och kvalitetsarbete.    Vi bjuder på plockmat och dryck.   ...
Läs mer om Öppet hus på Primary care Trial Center Göteborg den 7 oktober »

Seminarium om samverkan vård-industri

Gothia Forum arrangerar tillsammans med MedTech West, Innovationsplattformen och Sahlgrenska Science Park, ett seminarium om samverkan mellan vården och industrin den 5 oktober. I mötet mellan vård och industri är det viktigt att samverkan är öppen och transparent. Därför har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Läkemedelsindustriföreningen (LIF), Swedish Medtech och Swedish Labtech ingått...
Läs mer om Seminarium om samverkan vård-industri »

Utlysning av forskningsanslag inom området effektivisering av hälso- och sjukvården

Familjen Kamprads stiftelse kommer under perioden 19 september – 14 november 2016 att utlysa anslag till forskning och utbildning inom området effektivisering av hälso- och sjukvården (medicin). Vårdens effektivitet avgörs i mötet mellan patienten och vården. Utlysningen vänder sig till forskare vid svenska universitet, forskningsinstitut och landsting/regioner. Av projektet ska tydligt...
Läs mer om Utlysning av forskningsanslag inom området effektivisering av hälso- och sjukvården »

Satsning på studier som är strategiskt viktiga för vården - välkommen att lämna förslag!

Västra Götalandsregionen gör en satsning för att initiera och stödja genomförandet av studier som är strategiskt viktiga för vården, ”Strategiska studier”. Studierna kan röra läkemedel, medicintekniska produkter eller metoder inom medicin och diagnostik. Syftet är att överbrygga kunskapsgap och erbjuda beslutsstöd för verksamhetschefer och andra beslutsfattare. ”Strategiska studier” är ett...
Läs mer om Satsning på studier som är strategiskt viktiga för vården - välkommen att lämna förslag! »

Ny e-tjänst ska ge fler patienter i kliniska cancerstudier

Regionala cancercentrum i samverkan lanserar idag en helt ny stödtjänst. Cancerstudier i Sverige ska göra det lättare för cancersjukvården att rekrytera patienter till kliniska studier. Det har länge funnits behov av en lösning för rikstäckande och sammanhållen information om pågående kliniska studier inom svensk cancervård. I samarbete med Nätverket för universitetssjukhusens...
Läs mer om Ny e-tjänst ska ge fler patienter i kliniska cancerstudier »

ICH GCP uppdateras efter 20 år – Vad är “nytt”

Apotekarsocieteten och Nätverket Kliniska Prövningar Västra Götaland arrangerar föreläsningen ICH GCP 20 år senare den 5 oktober i Hjärtats aula på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Medlemmar i Apotekarsocieteten deltar gratis, övriga betalar 100 kr vid anmälan. GCP är förkortning för Good Clinical Practise och är en internationell etisk och vetenskaplig standard för att designa,...
Läs mer om ICH GCP uppdateras efter 20 år – Vad är “nytt” »

Platser kvar till GCP-utbildning 6 september - inriktning barn- och ungdomsstudier

Är du läkare, sjuksköterska eller på olika sätt involverad i kliniska prövningar? Missa inte chansen att anmäla dig till vår utbildning i Good Clinical Practice med inriktning på barn- och ungdomsstudier den 6 september. Anmäl dig senast den 30 augusti. För anmälan och mer information: www.gothiaforum.com/gcp
Läs mer om Platser kvar till GCP-utbildning 6 september - inriktning barn- och ungdomsstudier »

Rapport från Kliniska Studier Sveriges seminarium i Almedalen

Skillnaderna är stora inom sjukvårdsverksamheten när det gäller att delta i kliniska studier. Hur gör vi kliniska studier till en integrerad och självklar del av hälso- och sjukvården? Detta var frågeställningen när Klinska Studier Sverige arrangerade seminarium i Almedalen. I seminariet medverkade Anders Lönnberg, regeringens nationella samordnare för life science, Jonas Appelberg,...
Läs mer om Rapport från Kliniska Studier Sveriges seminarium i Almedalen »

Sahlgrenska biobank öppnar provmottagningsservice på Östra sjukhuset

Sahlgrenska biobank (SaB)/Östra kommer, från och med hösten 2016, erbjuda både manuell och automatiserad provhantering, vilket innefattar centrifugering, avhällning, alikvotering samt provförvaring i larmade lågtemperaturfrysar. Alla prov som hanteras via SaB/Östra är märkta med streckkod alternativt QR-kod för att skydda individens integritet, samtidigt som spårbarheten till varje...
Läs mer om Sahlgrenska biobank öppnar provmottagningsservice på Östra sjukhuset »

Seminiarum: Klinisk utvärdering av medicintekniska produkter

Gothia Forum, MedTech West, Innovationsplattformen och Sahlgrenska Science Park bjuder in till en eftermiddag som skall ge dig, inom medicinteknik branschen och sjukvården, en bredare kunskap om vad klinisk utvärdering är, vilka regler som styr och ge exempel på hur man kan arbeta i praktiken. Anmälan senast 25 maj till gothia.forum@vgregion.se . Vi bjuder på lunchsmörgås, ange...
Läs mer om Seminiarum: Klinisk utvärdering av medicintekniska produkter »

Att kombinera forskning och kliniskt arbete

Per-Anders Jansson arbetar som medicinsk rådgivare på Gothia Forum och har sedan 2014 även en befattning som professor i translationell medicinsk forskning vid Göteborgs universitet. Professuren är den första i sitt slag och innebär en kombination av undervisning och handledning inom medicinskt utvecklingsarbete och translationell medicinsk forskning Per-Anders är engagerad i...
Läs mer om Att kombinera forskning och kliniskt arbete »

Gothia Forum bjuder in till öppet hus 20 maj

Vi firar Clinical Trials Day genom att bjuda in till öppet hus med seminarier, rundvandring, fika och mingel. Vi berättar om våra tjänster och hur vi kan stödja dig som forskare med kliniska forskningsprojekt av olika slag.   Du har möjlighet att gå på rundvandring på prövningsenheten CTC samt mingla och diskutera med  medarbetare på Gothia Forum...
Läs mer om Gothia Forum bjuder in till öppet hus 20 maj »

Invigning av Kliniska studier Sverige

Den 16 mars invigdes Kliniska studier Sverige. Stämningen var på topp när ett 90-tal personer från akademi, näringsliv och myndigheter minglade i de nya lokalerna i centrala Göteborg. Vetenskapsrådets generaldirektör Sven Stafström invigde och klippte band. Den 16 mars invigdes Kliniska studier Sverige, en efterlängtad nationell satsning med fokus på att stärka förutsättningarna för...
Läs mer om Invigning av Kliniska studier Sverige »

Programmet klart för den hälsoekonomiska konferensen SHEA

Nu är det fullständiga programmet tillgängligt för den hälsoekonomiska konferensen SHEA (Swedish Health Economics Association) som i år hålls i Göteborg. Gothia Forum finns på plats som medarrangör och utställare. Josefine Persson, hälsoekonom på Gothia Forum, kommer dessutom medverka som talare och moderator.  Konferensen ges den 17-18 mars 2016. Huvudorganisatör...
Läs mer om Programmet klart för den hälsoekonomiska konferensen SHEA »

Clinical Trial center, CTC, först ut i internationell first-in-human-studie

Den 12 januari behandlades den första patienten i världen i den allra första studien av en läkemedelssubstans för att lindra smärtsam artros i knäleden. First-in-human-studien genomförs på sju prövningscenter i Europa och sammanlagt kommer cirka 160 patienter delta i studien. Drygt 20 av dem tas emot på CTC vid Gothia Forum.  - Vi är första centret som inkluderar en patient och det...
Läs mer om Clinical Trial center, CTC, först ut i internationell first-in-human-studie »

Seminarie 11 mars: Hälsoekonomiska utvärderingar av medicintekniska produkter

Gothia Forum, Innovationsplattformen VGR, MedTech West och Sahlgrenska Science Park bjuder in till lunchseminarie om Hälsoekonomiska utvärderingar av medicintekniska produkter DATUM: 11 MARS TID: 11:30 - 13:00 PLATS: HJÄRTATS AULA, VITA STRÅKET 12, SAHLGRENSKA  UNIVERSITETSSJUKHUSET   Malin Blixt, chef för enheten för medicinteknik och chefsekonom Douglas...
Läs mer om Seminarie 11 mars: Hälsoekonomiska utvärderingar av medicintekniska produkter »

Nytt samarbetsavtal mellan MSD, Sahlgrenska akademin och Västra Götalandsregionen

Idag, den 9 februari, signeras ett ramavtal mellan hälso- och sjukvårdsföretaget MSD, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet och Västra Götalandsregionen. Det är starten för en ny innovativ samarbetsarena som i förlängningen ska gynna patienterna. Den styrgrupp som partnerna tillsammans nu bildar ska ta gemensamma initiativ som kommer samhället och patienterna till godo....
Läs mer om Nytt samarbetsavtal mellan MSD, Sahlgrenska akademin och Västra Götalandsregionen »

Öppna föreläsningar kring biobankning inom klinisk forskning

Den 11 februari anordnar Sahlgrenska biobank två öppna föreläsning kring infrastrukturer för att samla data och skapa en biobank för cancerforskning samt grundläggande information om regler och lagar kring biobanksprov.  PROGRAM 10:15-11.00 Best practice for tissue biobanks (UCAN)  Tony Hansson, Associate Professor and Administrative Director of the U-CAN...
Läs mer om Öppna föreläsningar kring biobankning inom klinisk forskning »

Vetenskapsrådets utlysning inom klinisk behandlingsforskning 2016 har öppnat

Nu kan du söka bidrag till forskningsmiljö inom klinisk behandlingsforskning från Vetenskapsrådet.  Bidraget riktar sig till större kliniska studier som är motiverade av hälso- och sjukvårdens behov och som förväntas leda till stor patient- och samhällsnytta inom en relativt kort tidsperiod. Notera att från 2016 är nationell samverkan i projektet ett krav. Ansökan görs i två steg...
Läs mer om Vetenskapsrådets utlysning inom klinisk behandlingsforskning 2016 har öppnat »

Invigning av Primary care Trial Center i Skövde

Den 24 februari inviger Gothia Forum en ny prövningsenhet, Primary care Trial Center (PTC), i Skövde. Sedan tidigare finns en PTC-enhet etablerad i Göteborg och nu öppnas en enhet i Skövde för att möta behovet av forskningsstöd till vårdcentraler i Skaraborgsområdet. I dagsläget harPTC i Skövde ett nära samarbete med åtta vårdcentraler men är öppna för fler. PTC är en...
Läs mer om Invigning av Primary care Trial Center i Skövde »

Göteborgsforskare får totalt 90 miljoner från VR inom klinisk behandlingsforskning

Hälften av medlen inom utlysningen för klinisk behandlingsforskning ges i år till forskare i Göteborg. Göran Dellgren, Ann Hellström och Torsten Olbers är huvudsökande för var sitt stort projekt som får 30 miljoner vardera ur utlysningen. Den 20 januari öppnar en ny utlysningsperiod för att söka medel från Vetenskapsrådet inom samma område. Genom Grants Office vid...
Läs mer om Göteborgsforskare får totalt 90 miljoner från VR inom klinisk behandlingsforskning »

Kurs i biobankning inom klinisk forskning

Den 8-12 februari ges kursen "Biobankning inom klinisk forskning" på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Kursen arrangeras av Sahlgrenska biobank vid Gothia Forum.  Kursens syfte är att ge kunskap kring hur man använder biobanker som en resurs inom klinisk forskning. Kursen omfattar grundkoncept inom biobankning så som infrastruktur och forskning, etik och regelverk, teknik och...
Läs mer om Kurs i biobankning inom klinisk forskning »

Svensk hälsoekonomisk konferens i Göteborg nästa år

Svensk hälsoekonomisk förenings årliga hälsoekonomiska konferens, SHEA,  ges under två dagar i mars nästa år. Konferensen ges då i Göteborg, och är därmed tillbaka där den en gång startade fem år tidigare. Gothia Forum är en av medarrangörerna. Konferensen ges den 17-18 mars 2016. Huvudorganisatör denna gång är Centrum för Hälsoekonomi vid Handelshögskolan, Göteborgs...
Läs mer om Svensk hälsoekonomisk konferens i Göteborg nästa år »

Diabetesstudie som genomförts i samarbete med Gothia Forum publicerad i BMJ

En ny kombination av läkemedel visat goda resultat för att sänka blodsockernivån, minska vikten och sänka insulindoserna vid svårbehandlad typ 2-diabetes. Det framkommer i två svenska studier som publiceras samtidigt i The New England Journal of Medicine samt The British Medical Journal.  Den senare involverade totalt 14 svenska kliniker varav en av dem var  Clinical Trial Center...
Läs mer om Diabetesstudie som genomförts i samarbete med Gothia Forum publicerad i BMJ »

Gothia Forums satsning på prövningscenter för barn uppmärksammas

I senaste numret av Life Science Sweden (LSS) lyfts utvecklingen kring kliniska prövningar på barn. Bland annat intervjuas Magnus Ruth (tf verksamehtschef) som berättar om Gothia Forums satsning på ett nytt prövningscenter (Pediatric Clinical Research center, PCRC) med inriktning på pediatrisk forskning.  Läs artikeln i LSS här » I slutet av året kommer...
Läs mer om Gothia Forums satsning på prövningscenter för barn uppmärksammas »

Seminarium: Apple i hälsovården

Den 26 november bjuder  Gothia Forum, Sahlgrenska Science Park, Innovationsslussen, MedTech West och Apple in till seminarium om hur hälso- och sjukvårdspersonal och patienter runt om i världen använder iPhone, iPad och Apple Watch. På det här eventet får du veta hur vårdpersonal kan ge snabb och individanpassad patientvård tack vare direkttillgång till patientdata. Lär dig hur du...
Läs mer om Seminarium: Apple i hälsovården »

Lars Ny blir verksamhetschef för Gothia Forum

I takt med att Gothia Forum för klinisk forskning går in på sitt sjunde år tar Lars Ny över uppdraget som verksamhetschef den 1 januari 2016. Detta är en del i satsningen för att främja klinisk forskning i Västra Götaland.  - Lars har en bred erfarenhet av klinisk forskning både inom akademin, sjukvården och industrin och har därmed goda förutsättningar att leda Gothia Forum in i...
Läs mer om Lars Ny blir verksamhetschef för Gothia Forum »

After work – Medicintekniska produkter – gränsland läkemedel/MTP

Kliniska prövningar Västra Götaland bjuder in till after work den 24 november 2015 i Hjärtats aula på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Moderator är Sandra Olson, projektledare på Gothia Forum. Välkommen på en intressant föreläsningskväll om medicintekniska produkter och gränslandet läkemedel/MTP. Vi börjar med mingel och smörgås och sedan får vi lyssna till våra inbjudna talare från...
Läs mer om After work – Medicintekniska produkter – gränsland läkemedel/MTP »

Gothia Forum erbjuder specialistenhet för klinisk forskning i primärvården

Inom Gothia Forum finns sedan 2014 en specialistenhet för klinisk forskning i primärvården, Primary care Trial Center (PTC). Idag är verksamheten etablerad i Västra Frölunda.  Ytterligare en PTC-enhet i Skövde är planerad att starta upp vid årsskiftet för att erbjuda forskningsstöd till vårdcentraler i Skaraborgsområdet.   Sedan Gothia Forum startade har man fått...
Läs mer om Gothia Forum erbjuder specialistenhet för klinisk forskning i primärvården »

AstraZeneca, Chalmers och Göteborgs universitet skapar möjligheter för banbrytande forskning

Astrazeneca, Göteborgs universitet och Chalmers har startat ett nytt samarbete kring    en avancerad utrustning för masspektrometri* något som kan öppna möjligheter till banbrytande forskning. Flera internationella toppforskare har redan hört av sig och vill arbeta inom forskningsområdet. Instrumentet, Nanosims,är ett högteknologiskt instrument som ger helt nya...
Läs mer om AstraZeneca, Chalmers och Göteborgs universitet skapar möjligheter för banbrytande forskning »

Forskningsstudier visar lovande resultat för personer med hjärntrötthet och narkolepsi

Arvid Carlsson och hans forskarteam på Sahlgrenska akademin har sett lovande resultat i flera forskningsstudier kring hjärntrötthet*. Just nu pågår en uppföljande studie på Centrum för klinisk prövning (CTC) vid Gothia Forum. Nyligen har medicinen även börjat testas på ungdomar som drabbats av narkolepsi i samband med vaccinering mot svininfluensan.  - När vi jämförde orsakerna till...
Läs mer om Forskningsstudier visar lovande resultat för personer med hjärntrötthet och narkolepsi »

NRI Innovation Network's workshop

The workshop will focus on hospital and industry cooperation and testbeds - more specifically on the success of innovation projects: How to implement innovations and ensure acceptance from the future users. The workshop is a collaboration between Gothia Forum, eHealth department - Region Västra Götaland, IT University Gothenburg, NRI Innovation Network and ScanBalt. The cross...
Läs mer om NRI Innovation Network's workshop »

Följ oss även på:

Facebook
Twitter