Första svenska nationella konferensen om ATMP

Learn about advances in research and development of advanced therapy medicinal products and take the opportunity to make new contacts within the Swedish ATMP community. Centre for Advanced Medical Products (CAMP), Swelife and Medicon Village cordially invites you to the first Swedish national conference on Advanced Therapy Medicinal Products (ATMP). Who should attend? Students,...
Läs mer om Första svenska nationella konferensen om ATMP »

Utlysning: Bidrag till forskningsmiljö inom klinisk behandlingsforskning

Nu kan du söka bidrag från Vetenskapsrådet till forskningsmiljö inom klinisk behandlingsforskning. Bidraget riktar sig till kliniska behandlingsstudier som är motiverade av hälso- och sjukvårdens behov och som förväntas leda till patient- och samhällsnytta inom en relativt kort tidsperiod. Nationell samverkan är ett krav. Bidragstiden är 3 år och man kan söka upp till 20 miljoner kronor för...
Läs mer om Utlysning: Bidrag till forskningsmiljö inom klinisk behandlingsforskning »

Hälsoekonomisk nätverksträff i Göteborg

Den 6 februari är det dags för hälsoekonomisk nätverksträff som hålls i Göteborg. Det är ett samarrangemang mellan det hälsoekonomiska nätverket, Gothia Forum och Innovationsplattformen.  Tid:  Tisdagen den 6 februari, kl. 13.00 - 16.00 Plats:  Hörsal Arvid Carlsson på Medicinaregatan 3 Anmälan:   healtheconomics@gu.se Tema för träffen är ...
Läs mer om Hälsoekonomisk nätverksträff i Göteborg »

Ny rapport visar att få patienter deltar i läkemedelsprövningar

Vetenskapsrådet har analyserat utvecklingen av läkemedelsprövningar i Sverige mellan 2010 och 2016 genom att fokusera på antalet patienter som planeras delta i prövningar. Rapporten visar bland annat att oavsett diagnosområde så deltar få svenska patienter i prövningar och andelen barn och ungdomar är låg. Mellan 2010-2016 har antalet läkemedelsprövningar i Sverige legat på en stabil nivå,...
Läs mer om Ny rapport visar att få patienter deltar i läkemedelsprövningar »

Fem frågor till Alessio Degl´ Innocenti - Gothia Forums verksamhetschef

Hur vill du utveckla Gothia Forums verksamhet? Jag vill behålla mycket av det som redan finns på plats på Gothia Forum eftersom jag upplever att det är en väldigt bra arbetsplats. Men jag vill också utveckla verksamheten till att få ännu mer nöjda kunder och utmanande studier till oss. Jag tror på tydliga mål och att vi skapar dem tillsammans. Vad är på gång just nu i verksamheten? Jag...
Läs mer om Fem frågor till Alessio Degl´ Innocenti - Gothia Forums verksamhetschef »

Utlysning: Projekt för bättre hälsa

Den 25 januari 2018 är sista dag att skicka in ansökan till utlysningen Projekt för bättre hälsa. Det är en samutlysning mellan de strategiska, nationella innovationsprogrammen Swelife och Medtech4Health. Nu bjuder Sahlgrenska Science Park och MedtechWest in till två drop-in-tillfällen då det finns möjlighet att ställa frågor om utlysningen. De två tillfällena...
Läs mer om Utlysning: Projekt för bättre hälsa »

Fler stödinsatser för kliniska studier på medicinteknik

Inom satsningen Kliniska Studier Sverige har man arbetat med utvecklingssatsningen Stödinsatser för kliniska studier på medicinteknik. Arbetet har bland annat resulterat i förslag på hur informationen på kliniskastudier.se kan byggas ut för att tillgodose behoven hos alla som arbetar med medicintekniska kliniska studier. I intervjun nedan berättar projektledaren Karin Skoglund...
Läs mer om Fler stödinsatser för kliniska studier på medicinteknik »

Öppen föresläsning om SCAPIS-studien

Sahlgrenska Universitetssjukhuset i samarbete med Stadsbiblioteket Göteborg bjuder in till kvällsföreläsning om SCAPIS-studien den 28 november, klockan 18-20, Hörsalen.    Scapis-studien – med målet att förhindra hjärtinfarkt, stroke och KOL Föreläsare: Göran Bergström, professor, med flera Kan vi förhindra hjärtinfarkt och stroke? Föreläsare: Göran Bergström,...
Läs mer om Öppen föresläsning om SCAPIS-studien »

Standardiserad avtalsprocess framtagen

Nu finns en visualiserad standardiserad avtalsprocess på plats efter att ännu en utvecklingssatsning inom ramen för Kliniska Studier Sverige avslutats. Gothia Forum, som regional nod, har varit delaktiga tillsamamans med Karolinska Trial Alliance (projektledare), Forum Söder och Forum Uppsala-Örebro. Nästa steg är att sprida projektets resultat nationellt. Syftet  med satsningen är...
Läs mer om Standardiserad avtalsprocess framtagen »

Nationell satsning på samordnade studieförfrågningar

Kristy Delisle Milton är projektledare för utvecklingssatsningen Samordnade studieförfrågningar. Just nu färdigställs en kartläggning av processen för studieförfrågningar som ska presenteras i form av en förstudierapport. I intervjun nedan kan du läsa mer om projektet och vad som händer härnäst. Vad händer inom satsningen Samordnade studieförfrågningar? Projektet har en ny...
Läs mer om Nationell satsning på samordnade studieförfrågningar »

Ulrika Logren intervjuas om nationell satsning på kvalitetssystem

Kliniska Studier Sverige är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och Sveriges sex sjukvårdsregioner. Gothia Forum är regional nod för Västra sjukvårdsregionen. Tillsammans stödjer och utvecklar vi förutsättningarna för kliniska studier i Sverige. Inom ramen för Kliniska Studier Sverige drivs utvecklingssatsningar. Utvecklingssatsningarna syftar till att hitta lösningar på gemensamma...
Läs mer om Ulrika Logren intervjuas om nationell satsning på kvalitetssystem »

Därför drar VGR igång egen nyhetssajt

Erik Lagersten, kommunikationsdirektör, skriver om varför Västra Götalandsregionen (VGR) startar egen nyhetssajt: “VGR har drygt 53 000 anställda och en omsättning på 62 miljarder. Den verksamhet vi bedriver träffar invånarna varje dag i någon form och förtjänar att synliggöras”. VGR är en del av landstings-Sverige. Eller det som Ekots podd Det politiska spelet målande beskrev –...
Läs mer om Därför drar VGR igång egen nyhetssajt »

155 miljoner kronor till Sahlgrenska akademin i VR:s utlysning inom medicin och hälsa

När Vetenskapsrådet nu presenterat utfallet i sin årliga utlysning inom medicin och hälsa får forskare vid Sahlgrenska akademin 155 miljoner kronor - näst mest i landet. Störst bidrag får Kaj Blennow, Chandrasekhar Kanduri, Claes Gustafsson, Gunnar C Hansson och Mattias Lorentzon, som alla får nio miljoner kronor var under fem år. Eric Hanse, tf dekan för Sahlgrenska akademin, gläder sig...
Läs mer om 155 miljoner kronor till Sahlgrenska akademin i VR:s utlysning inom medicin och hälsa »

Horisont 2020 - Informationsmöte om senaste utlysningen

Vinnova, Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet bjuder in till ett informationsmöte om finansieringsmöjligheter för 2018-2020 med fokus på hälsa, bioekonomi, transport och Marie Sklodowska-Curie Actions. Under dagen ges en allmän introduktion till Horizon 2020 och en kort översikt över nyheter i arbetsprogrammet 2018-2020.  Du får även möjlighet att träffa...
Läs mer om Horisont 2020 - Informationsmöte om senaste utlysningen »

Välbesökt seminarie om SCAPIS

Hur mycket behöver man träna för att hålla sig frisk? Hur mår göteborgare? Dessa är några av frågorna som  besvarades idag när Hjärt-Lungfonden bjöd in till seminarie om SCAPIS,  en världsunik studie inom hjärta, kärl och lunga. Under eftermiddagen delade också H.K.H Prins Daniel ut sitt forskningsanslag för yngre lovande forskare till Mattias Carlström, docent i fysiologi vid...
Läs mer om Välbesökt seminarie om SCAPIS »

Ta del av material från årets Nationella konferens om kliniska studier

"Nationell konferens om kliniska studier" anordnades i Stockholm den 7-8 september. Det var en välbesökt konferens, drygt 650 besökare med representanter från akademi, hälso- och sjukvård samt industri deltog. Temat på konferensen var ”Framtidens kliniska studier". Besökarna fick ta del av spännande presentationer om bland annat framtidens forskningspatient, framtidens...
Läs mer om Ta del av material från årets Nationella konferens om kliniska studier »

Seminarieserie på Östra sjukhuset om biobanking inom klinisk forskning

Sahlgrenska biobank och Regionalt biobankscentrum väst bjuder in till en serie seminarier om biobankning inom klinisk forskning. Serien syftar till att ge kunskap kring processen att starta upp en forskningsstudie som inkluderar prover och hur biobanken kan användas som en resurs. Seminarierna tar upp viktiga legala aspekter, ger vägledning i hur olika ansökningar, avtal och dokument skrivs...
Läs mer om Seminarieserie på Östra sjukhuset om biobanking inom klinisk forskning »

Gothia Forum bjuder in till seminarier om klinisk forskning

Gothia Forum bjuder in till en serie seminarier om klinisk forskning. Serien syftar till att ge kunskap om att planera, starta och genomföra en klinisk studie. Seminarierna tar upp viktiga legala aspekter, ger vägledning i hur olika ansökningar och dokument skrivs samt hur monitorering sker under studiens gång. Seminarierna riktar sig till forskare, postdocs, doktorander, läkare,...
Läs mer om Gothia Forum bjuder in till seminarier om klinisk forskning »

Nystart för databasen FoU i Sverige

Under våren och sommaren har FoU i Sverige uppdaterats gällande utseende och funktionalitet, och det går att filtrera på kliniska studier i sökfunktionen. FoU i Sverige är en öppen projektdatabas som riktar sig till personer intresserade av forskning, utveckling och kvalitetssäkring inom universitet, högskola, landsting/region och kommun. Databasen, som är en del av Researchweb, är...
Läs mer om Nystart för databasen FoU i Sverige »

God forskningssed i ny omarbetad version

Publikationen God forskningssed finns nu i en ny delvis omarbetad version. Omarbetningen av den version som gavs ut 2011 rör bland annat förändringar i lagstiftningen. I publikationen God forskningssed diskuteras relevant lagstiftning och etiska krav och rekommendationer mot bakgrund av frågor som kan aktualiseras i forskningsarbetet. Syftet med God forskningssed är att ge läsaren en...
Läs mer om God forskningssed i ny omarbetad version »

Shanghairankningen: Hög placering för GU inom livsvetenskaperna

När Shanghairankningen nu för första gången listar världens bästa lärosäten inom fältet Life Science och placerar sig Göteborgs universitet väl: som nummer två i Sverige inom ämnena biologiska vetenskaper och klinisk medicin. Resultatet på rankninglistan ses som ett kvitto på att GU är på rätt väg inom livsvetenskaperna. Shanghairankningen omfattar flera breda ämnesrankningar, med fokus på...
Läs mer om Shanghairankningen: Hög placering för GU inom livsvetenskaperna »

Studie på över 10 000 patienter publicerad i NEJM

Att bekämpa kronisk inflammation i kärlväggarna är en effektiv väg att förhindra återinsjuknande efter hjärtinfarkt. Det visar en studie på över 10 000 patienter, publicerad i The New England Journal of Medicine (NEJM). – Den här studien naglar fast att inflammationen är det viktigaste när det gäller åderförkalkningssjukdom, säger Mikael Dellborg, professor på institutionen för medicin...
Läs mer om Studie på över 10 000 patienter publicerad i NEJM »

Nya riktlinjer för first-in-human-studier

För att underlätta för aktörer och minska riskerna för deltagare i kliniska studier har den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, European Medicines Agency (EMA) reviderat sina riktlinjer för first-in-human-studier. Genom revisionen av "Guideline on strategies to identify and mitigate risks for first-in-human clinical trials with investigational medicinal products" utökas befintliga...
Läs mer om Nya riktlinjer för first-in-human-studier »

Rekordstort intresse för Nationell konferens om kliniska studier. Anmäl dig här!

Det är ett stort intresse för årets Nationella konferens om kliniska studier som hålls i Stockholm den 7-8 september. Anmälan är fortfarande öppen så säkra din plats genom att registrera dig idag!  Statssekreterare Karin Röding kommer att hålla ett öppningsanförande. Gunilla Andrew Nielsen belyser Läkemedelsverkets roll i framtiden och vi får ta del av konkreta exempel från...
Läs mer om Rekordstort intresse för Nationell konferens om kliniska studier. Anmäl dig här! »

Stor satsning på forskning om ett arbetliv utan hjärt- och kärlsjukdom

På uppdrag av arbetsmarknadens parter anslår AFA Försäkring 50 miljoner kronor till sex nya forskningsprojekt inom ramen för ett FoU-program med fokus på forskning om ett arbetsliv utan hjärt- och kärlsjukdomar. Professor Fredrik Bäckhed och professor Annika Rosengren vid Göteborgs universitet leder två av projekten. Processen från frisk till sjuk – stress, kardiovaskulära riskfaktorer...
Läs mer om Stor satsning på forskning om ett arbetliv utan hjärt- och kärlsjukdom »

Alessio Degl´ Innocenti blir ny verksamhetschef

Ny verksamhetschef för Gothia Forum blir Alessio Degl´ Innocenti. Han är docent i psykologi och aktiv forskare och forskningshandledare. Sedan 2014 är han verksamhetschef för Rättspsykiatrin. Alessio har även under ett antal år arbetat inom läkemedelsindustrin och har en bred erfarenhet av kliniska prövningar. Han tillträder under hösten i överenskommelse med nuvarande uppdragsgivare. ...
Läs mer om Alessio Degl´ Innocenti blir ny verksamhetschef »

Rapport från Kliniska Studier Sveriges seminarium i Almedalen

Hur säkerställer vi att kliniska studier utgår från patienternas behov och villkor och är det en rättighet att som patient få delta i kliniska studier? Det här var frågeställningen när Klinska Studier Sverige arrangerade seminarium i Almedalen den 5 juli. I seminariet medverkade Sara Riggare, parkinsonpatient och doktorand inom digital egenvård vid Karolinska Institutet, Jonas...
Läs mer om Rapport från Kliniska Studier Sveriges seminarium i Almedalen »

Samverkan central för framtidens sjukvård

”Sverige är en av världens ledande forskningsnationer. Men vi lever i en värld i förändring och hårdnande konkurrens. För att klara framtida utmaningar krävs närmare samverkan mellan akademin, sjukvården och företagen. Men hur skapas bättre förutsättningar för samverkan? Frågan diskuterades på ett välbesökt Almedalsseminarium på måndagen som arrangerades av LIF – de forskande...
Läs mer om Samverkan central för framtidens sjukvård »

Tid för forskning en bristvara

”Vad bromsar den kliniska forskningen? Stressad personal, stela system och brist på incitament var några av svaren på ett seminarium i Almedalen som anordnades av Novo nordisk, Nationella diabetesteamet, Diabetesförbundets ungdomssektion samt Riksförbundet hälsa oberoende av storlek. Trots att det 2016 kom vissa tecken på att den sedan länge vikande trenden för klinisk forskning i Sverige...
Läs mer om Tid för forskning en bristvara »

Utlysning: Medicintekniska samverkansprojekt 2017

Från 21 juni till 21 september pågår Medtech4Healths utlysning Medicintekniska samverkansprojekt 2017. Samverkansprojekt som inkluderar medicinteknik kan handla om att använda befintlig teknik på ett nytt sätt, eller utveckla ny teknik som radikalt kan förbättra det kliniska utfallet eller effektivisera vården och omsorgen. I potten finns 16 miljoner. Utlysningen riktar sig till...
Läs mer om Utlysning: Medicintekniska samverkansprojekt 2017 »

Delta i en enkät om behovet av ett nationellt datainsamlingssystem

Inom satsningen Kliniska Studier Sverige pågår ett nationellt projekt för att undersöka möjligheterna och förutsättningarna för ett nationellt datainsamlingssystem i kliniska studier. Målet är att öka kvalitén och säkerheten vid datainsamling. Som ett led i projektet önskar man nu få in information från personer med erfarenhet av kliniska studier. Enkäten riktar sig till...
Läs mer om Delta i en enkät om behovet av ett nationellt datainsamlingssystem »

Det finns platser kvar till Nationell konferens om kliniska studier i september

Temat Framtidens kliniska studier kommer att erbjuda inspirerande insikter och konkreta exempel från många olika områden. Lyssna till Jonathan Sheffield som berättar om arbetet med kliniska studier i det engelska systemet. Anna Martling och Marie Kalm lyfter frågan om utmaningar och möjligheter för framtidens kliniska forskare och Sara Riggare diskuterar patientens roll i kliniska studier...
Läs mer om Det finns platser kvar till Nationell konferens om kliniska studier i september »

Patientengagemang diskuteras på seminarie i Almedalen

Hur säkerställer vi att kliniska studier utgår från patienternas behov och villkor och är det en rättighet att som patient få delta i kliniska studier? Onsdag 5 juli arrangerar Vetenskapsrådet, inom ramen för Kliniska Studier Sverige , ett seminarium under Almedalsveckan med fokus på patientengagemang. Kliniska studier är en av förutsättningarna för utveckling av en hälso- och...
Läs mer om Patientengagemang diskuteras på seminarie i Almedalen »

Inspirationsdag om att forska kliniskt

Torsdag 15 juni kl. 10.00-15.00 är du välkommen till en inspirationsdag om klinisk medicinteknisk forskning i Hjärtats aula på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Sjukhusdirektören Ann-Marie Wennberg sparkar igång dagen kl. 10.00. Dagen arrangeras av MedTech West på uppdrag av Medtech4Health och Swedish Medtech. Syftet är att fira medicinteknikens betydelse för människor. Det...
Läs mer om Inspirationsdag om att forska kliniskt »

Sahlgrenska biobank och Regionalt biobankscentrum väst slås samman

Sahlgrenska biobank och Regionalt biobankscentrum (RBC) väst slås samman 1 juni 2017. Det här görs för att koncentrera biobanksverksamheten i Västra Götalandsregionen och förenkla kontaktvägarna för forskare och kliniska verksamheter när det gäller biobanksärenden. Ansökningar för singelcenter- och multicenterstudier skickas till: Besök- och postadress: Regionalt biobankscentrum ...
Läs mer om Sahlgrenska biobank och Regionalt biobankscentrum väst slås samman »

PTC uppmärksammas i media för sin forskning i primärvården

Gothia Forums enhet Primary care Trial Center, PTC, uppmärksammas i media för sin forskning i  nära samarbete med primärvården. "Kortfattat går verksamheten ut på att patienter med specifika diagnoser ges möjlighet att delta i studier av såväl nya läkemedel som behandlingsmetoder. Uppdragsgivare för studierna är främst läkemedelsindustrin, men även läkare som forskar på olika...
Läs mer om PTC uppmärksammas i media för sin forskning i primärvården »

Kliniska prövningar ska bedömas i ett beslut

Handläggningen av ansökningar om kliniska läkemedelsprövningar ska samordnas inom EU. En ansökan räcker då för att inleda en studie i samtliga EU-länder. I varje land tas endast ett beslut inklusive etikprövning. Men inte förrän navet i förändringen, en ny EU-portal, är på plats kan förordningen införas i samtliga medlemsländer. (...) Idag fattas separata beslut av Läkemedelsverket och...
Läs mer om Kliniska prövningar ska bedömas i ett beslut »

Unik studie visar att mindfulness hjälper kvinnor med bröstcancer

Studien, som genomförts på Skaraborgs Sjukhus och Sahlgrenska Universitetssjukhuset är den första randomiserade studie som undersökt mindfulnessträning som gruppbehandling kontra egen träning jämfört med ingen mindfulnessträning. Elisabeth Kenne Sarenmalm vid Skaraborgs Sjukhus som lett studien, har tillsammans med forskare från Högskolan i Skövde och Sahlgrenska Universitetssjukhuset,...
Läs mer om Unik studie visar att mindfulness hjälper kvinnor med bröstcancer »

Dags att nominera till Athenapriset

Fram till den 4 juni kan du föreslå pristagare till Sveriges största pris till klinisk forskning. Athenapriset har instiftats för att lyfta fram behovet av klinisk forskning av hög vetenskaplig kvalitet som sker i samverkan mellan hälso- och sjukvården,  akademin och näringslivet. Vinnaren får ett forskningsstipendium på 150 000 kronor. Pristagaren utses av en jury med företrädare...
Läs mer om Dags att nominera till Athenapriset »

Gothia Forum söker ny verksamhetschef

Gothia Forum har uppdraget att stärka klinisk forskning i Västra Götaland och fungerar som en mötesplats och resurs för forskare så väl som små och stora företag. Verksamheten har utvecklats starkt den senaste tiden och är en viktig del i Västra Götalandsregionens och Sahlgrenska Universitetssjukhusets satsning inom Life science-området. Gothia Forum  har drygt...
Läs mer om Gothia Forum söker ny verksamhetschef »

Läs om talarna, se programmet och anmäl dig till Nationell konferens om kliniska studier 2017

Årets konferensprogram tar dig med på en resa in i framtiden där framtidens kliniska studier kommer att belysas från olika perspektiv. Nästa generations kliniska forskare, innovativ studiedesign, klimat, hologram och AI är några av de områden som kommer att beröras. Missa inte Nationell konferens om kliniska studier den 7–8 september 2017 i Stockholm. Läs om talarna, se programmet och...
Läs mer om Läs om talarna, se programmet och anmäl dig till Nationell konferens om kliniska studier 2017 »

Välkommen till nya kliniskastudier.se

Nu är nya kliniskastudier.se lanserad. Webbplatsen ska underlätta genomförandet av kliniska studier och informera om Sverige som forskningsland. Den ska vara ett stöd för bland andra forskare som är intresserade av att genomföra en klinisk studie och för patienter som vill veta mer om att delta i en studie. Via webbplatsen kan också personer som arbetar med kliniska studier, från industri,...
Läs mer om Välkommen till nya kliniskastudier.se »

Anmälan till Nationell konferens om kliniska studier 2017 är öppen!

Den 7-8 september 2017 går Nationell konferens om kliniska studier av stapeln för tredje gången. I år hålls konferensen i Stockholm på temat  "Framtidens kliniska studier" .   Hur ser framtidens forskningsmetoder ut? Vilken roll har framtidens forskningspatient och inom vilka terapiområden bedrivs framtidens kliniska studier? Dessa är några av de frågor du kommer att få...
Läs mer om Anmälan till Nationell konferens om kliniska studier 2017 är öppen! »

Unik prövningsenhet för barn och ungdomar öppnar på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Nu öppnar Gothia Forum i nära samarbete med Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus en unik prövningsenhet för barn och ungdomar i Sverige. Den nya prövningsenheten ska bidra till nya och förbättrade behandlingar för barn och ungdomar genom att bidra med resurser och stöd till kliniska prövningar. Barn och ungdomar reagerar inte alltid på samma sätt som vuxna på läkemedel. För att...
Läs mer om Unik prövningsenhet för barn och ungdomar öppnar på Sahlgrenska Universitetssjukhuset »

Sveriges första nationella biobankskonferens är igång

Sveriges första nationella biobankskonferens är igång Nu är Sveriges första nationella biobankskonferens igång. Linda Paulson, chef för Sahlgrenska biobank och Regionalt biobankscentrum i Västra Götalandsregionen inledde konferensen som hålls på Gothia Towers i Göteborg och pågår 14-15 februari. Den första programpunkten hölls av Johanna Adami, rektor vid Sophiahemmet högskola och...
Läs mer om Sveriges första nationella biobankskonferens är igång »

Inbjudan till seminarier om biobanking inom klinisk forskning

Sahlgrenska biobank bjuder in till en serie seminarier om biobankning inom klinisk forskning. Serien syftar till att ge kunskap kring processen att starta upp en studie och hur biobanken kan användas som en resurs. Seminarierna tar upp viktiga legala aspekter, ger vägledning i hur olika ansökningar, avtal och dokument skrivs och även hur prover för biobankning praktiskt bör hanteras. ...
Läs mer om Inbjudan till seminarier om biobanking inom klinisk forskning »

Diabetesläkaren Marcus Lind uppmärksammas för sin forskning

En av våra kunder, diabetesläkaren Marcus Lind, har blivit uppmärksammad för sin forskning i tidningen Bohuslänningen och i tidskriften JAMA, Journal of the American Medical Association. Läs artikeln i Bohuslänningen här.  
Läs mer om Diabetesläkaren Marcus Lind uppmärksammas för sin forskning »

Global Biobank week september 2017

Den 13-15 september 2017 arrangeras Global Biobank week i Stockholm.  Läs mer om konferensen på hemsidan
Läs mer om Global Biobank week september 2017 »

Utlysning: Bidrag till forskningsmiljö inom klinisk behandlingsforskning

Nu kan du söka bidrag från Vetenskapsrådet till forskningsmiljö inom klinisk behandlingsforskning. Bidraget riktar sig till större kliniska studier som är motiverade av hälso- och sjukvårdens behov och som förväntas leda till stor patient- och samhällsnytta inom en relativt kort tidsperiod. Nationell samverkan är ett krav. Bidragstiden är 3 år och man kan söka max 20 miljoner kronor för att...
Läs mer om Utlysning: Bidrag till forskningsmiljö inom klinisk behandlingsforskning »

Informationsmöte om ALF-projektmedel 2018-2020

Lars Grip, FoUU-direktör vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Christina Jern, vicedekan för ALF-frågor vid Sahlgrenska akademin, bjuder in till informationsmöten inför vårens huvudomgång för ansökan om ALF-projektmedel för år 2018 – 2020. Ansökningsperioden öppnar i början av april och sista ansökningsdag är planerad till 1 juni. Informationen ges vid nedanstående tillfällen 7 mars...
Läs mer om Informationsmöte om ALF-projektmedel 2018-2020 »

Följ oss även på:

Facebook
Twitter