Ett starkt år för klinisk forskning i Västra Götaland

Ett starkt år för klinisk forskning i Västra Götaland När 2018 närmar sig sitt slut tar jag med mig goda minnen av ett år fullt av möten då jag som verksamhetschef för Gothia Forum byggt nya relationer och lärt mig oerhört mycket nytt. Jag är mycket stolt över att vi som organisation erbjudit många mötesplatser för att bidra till att höja kunskapen inom klinisk forskning i vår...
Läs mer om Ett starkt år för klinisk forskning i Västra Götaland »

Utvecklingssatsning på nationellt EDC-system

Ingrid Sandgren har varit projektledare för utvecklingssatsningen Nationellt EDC-system, lagring av fångade data och nationell randomiseringstjänst. I en intervju med Kliniska Studier Sverige berättar hon om vad projektet resulterat i och vad som händer nu.  Varför har vi haft en utvecklingssatsning kring ett nationellt EDC-system? Bakgrunden till satsningen var att det fanns...
Läs mer om Utvecklingssatsning på nationellt EDC-system »

Nationell Biobankskonferens 2019 i Göteborg

Nu är anmälan öppen till Nationell Biobankskonferens 2019! Årets tema är ”Biobank Sverige - från idé till verklighet” . Konferensen tar upp Biobank Sverige och arbetet med att bygga en nationell biobanksinfrastruktur, lyfter digitalisering och de senaste innovationerna inom biobankning. Dessutom får vi veta mer om regeringens life science satsning samt om lagar och regler som påverkar...
Läs mer om Nationell Biobankskonferens 2019 i Göteborg »

Nationell konferens om kliniska studier

"Värdet av kliniska studier" är årets tema på Nationell konferens om kliniska studier som arrangeras den 6-7 februari 2019 i Malmö. Gothia Forum, tillsammans med övriga sex regionala noder, kommer finnas på plats för att nätverka. Lyssna på presentationer och delta i diskussioner. Exempel på frågeställningar: Vilka värden skapar kliniska studier och för vem? Hur skapar vi...
Läs mer om Nationell konferens om kliniska studier »

Vi bygger forskningsinfrastruktur för framtiden

Emma Larsson,  projektledare på Gothia Forum, har jobbat med forskningsprojektet SCAPIS i snart fem år. Hon ansvarar för att samordna arbetet mellan de sex deltagande orterna vilket innebär att hon stöttar och koordinerar de lokala projektledarna ute i landet. I Göteborg genomfördes piloten av SCAPIS 2012 och under hösten 2018 genomförs de sista undersökningarna i den storskaliga...
Läs mer om Vi bygger forskningsinfrastruktur för framtiden »

Höstens seminarieserie om klinisk forskning

Gothia Forum bjuder in till ännu en serie seminarier om klinisk forskning under hösten 2018. Serien syftar till att ge kunskap om att planera, starta och genomföra en klinisk studie. Seminarierna tar upp ämnen som:  avtalsprocessen vid kliniska studier, onkologiska prövningar, dokumenthantering, pragmatiska studier, finansiering och feasibility. De riktar sig till forskare,...
Läs mer om Höstens seminarieserie om klinisk forskning »

Konferens: Engineering Health 20-21 mars

Engineering Health är en konferens som arrangeras av Sahlgrenska Universitetssjukhuset tillsammans med Sahlgrenska akademin och Chalmers tekniska högskola.  Konferensen syftar till att inspirera till nya samarbeten inom medicin och teknik för att uppmuntra nya tekniska lösningar för framtida hälsoutmaningar. För vem? Detta är en konferens främst för de som studerar eller...
Läs mer om Konferens: Engineering Health 20-21 mars »

Gothia Forum bjuder in till ny workshop för forskningsenheter

Den 24 september bjuder Gothia Forum in till ett möte med fokus på avtal, kostnadsberäkning och fakturering. Syftet med mötet är kunskapsdelning, att få inspiration till att utveckla sin forskningsenhet samt att knyta kontakter med kolleger på andra forskningsenheter.  Workshopen kommer att vara uppdelad i 4 delar/ämnen;    - Första kontakterna med företaget -...
Läs mer om Gothia Forum bjuder in till ny workshop för forskningsenheter »

Regional konferens om klinisk forskning - Save the date

10 oktober 2019, Wallenbergcentrum, Göteborg Det här är startskottet för Gothia Forums första Regionala konferens om klinisk forskning i vår nya roll som regional nod för Västra sjukvårdsregionen (Västra Götaland och norra Halland). Konferensen skall ge inspiration men framförallt verktyg och kunskap du kan ha nytta av i ditt dagliga arbete. För vem? Det här är en konferens för dig som...
Läs mer om Regional konferens om klinisk forskning - Save the date »

Stöd vid kostnadsberäkning och avtalsskrivande

Ett avtalsprojektet där Gothia Forum varit delaktiga har genomförts inom Kliniska studier Sverige. Syftet är att underlätta och förkorta avtalsprocessen för forskare, klinik och industri. Resultatet av projektet i form av en avtalsprocess och olika dokument finns nu på denna webbplats: https://avtalsprojektet.se Här kan du ta del av en schematisk illustration över hur avtalsprocessen kan...
Läs mer om Stöd vid kostnadsberäkning och avtalsskrivande »

SCAPIS – en unik kunskapsbank för dagens och framtidens forskare

SCAPIS är den hittills största befolkningsstudien i Sverige inom hjärta, kärl och lungor. Det är ett världsunikt projekt som inkluderar 30 000 patienter och involverar samtliga sex sjukvårdsregioner, universitetssjukhus och en rad vetenskapliga aktörer. Visionen är att kunna individualisera riskbedömningar samt förebygga och även senarelägga patienters insjuknande i hjärt- och lungsjukdomar. ...
Läs mer om SCAPIS – en unik kunskapsbank för dagens och framtidens forskare »

Stöd till verksamma inom avancerade terapiläkemedel

En processkarta för avancerade terapiläkemedel (ATMP) tänkt att göra det enkelt för brukaren att ta sig igenom samtliga steg i utvecklingsprocessen hela vägen fram till kliniska tester. Det är ett konkret resultat av Swelife´s satsning inom cellterapi som ska öka det nationella kunskapsutbytet och kompetensförstärkningen inom utvecklingen av cell- och genterapier. Ann Novotny på Gothia...
Läs mer om Stöd till verksamma inom avancerade terapiläkemedel »

Implementering av kvalitetssystem

Nu går utvecklingssatsningen kring kvalitetssystem och arbetsprocesser inom ramen för Kliniska Studier Sverige in i implementeringsfas. Ulrika Logren (enhetschef Gothia Forum) leder utvecklingssatsningen i samarbete med samtliga övriga regionala noder. Syftet med utvecklingssatsningen är att bidra till ökad kvalitet och effektivitet i genomförandet av kliniska studier. Nu skall de...
Läs mer om Implementering av kvalitetssystem »

Seminarium: EU-finansiering inom hälsa

MedTech West bjuder in till seminarium den 15 maj om EU-finansiering inom hälsa. Louise de Verdier, projektledare på Gothia Forum, finns på plats för att berätta om hur hälso– och sjukvården kan delta i EU-finansierade samarbetsprojekt och vilket stöd vi erbjuder inom Gothia Forum.  Tid: 11.15-14.30, 15 maj 2018 Plats: Biotech Center, Arvid Wallgrens Backe 20A, Göteborg Ta del av...
Läs mer om Seminarium: EU-finansiering inom hälsa »

Klinisk forskning i Västra Götaland får topplacering

Vetenskapsrådet har på uppdrag av regeringen utvärderat den kliniska forskning som bedrivs vid de sju landsting och sju universitet som omfattas av det så kallade ALF-avtalet (Avtal om läkarutbildning och forskning) Västra Götaland får högsta betyg i två av de tre kategorier som utvärderats och får överlag mycket goda omdömen. Genom ALF-systemet ger staten medel till landstingen som...
Läs mer om Klinisk forskning i Västra Götaland får topplacering »

Rapport om feasibility framtagen

Nu har en förstudierapport tagits fram kring "Samordnade studieförfrågningar",  en av utvecklingssatsningarna  inom ramen för samarbetet Kliniska Studier Sverige.  Målet med satsningen är att förbättra förmågan att ge snabba, koordinerade och tillförlitliga svar på studieförfrågningar (feasibilities) från företag.  Utvecklingssatsningen drivs av Enheten...
Läs mer om Rapport om feasibility framtagen »

Gothia Forum bjuder in till workshop för forskningsenheter

Den 17 april bjuder vi in till ett möte där forskningsenheter kan utbyta erfarenheter och framgångsfaktorer. Syftet med mötet är att få inspiration till att utveckla sin forskningsenhet, få idéer inför att bygga upp en ny forskningsenhet och få möjlighet att dela med sig av sina egna framgångsfaktorer. Samtidigt ger mötet en möjlighet att knyta kontakter med kolleger på andra...
Läs mer om Gothia Forum bjuder in till workshop för forskningsenheter »

Beslut om ny organisation för etikprövning av forskning

Riksdagen har beslutat att, från och med 1 januari 2019, får etikprövning av forskning som gäller människor en ny myndighet, Etikprövningsmyndigheten. Dagens sex regionala etikprövningsnämnder tas bort. Tanken är att öka effektiviteten och skapa en enhetlig tillämpning av de regler som finns. Etikprövningsmyndigheten delas in i verksamhetsregioner. Prövningen av ärenden ska göras i...
Läs mer om Beslut om ny organisation för etikprövning av forskning »

Världens största konferens om stroke tar plats i Göteborg

I maj samlas över 4000 delegater på Svenska Mässan i Göteborg för konferensen ESOC 2018, som ges av den europeiska strokeorganisationen. Bakom det framgångsrika arbetet att locka hit konferensen står Stroke Centrum Väst. Konferensen äger rum 16–18 maj på Svenska Mässan i Göteborg. Fram till den 13 mars kan du anmäla dig med reducerad deltagaravgift. Att konferensen hålls i Göteborg ses...
Läs mer om Världens största konferens om stroke tar plats i Göteborg »

Grundkurs i medicinteknisk utveckling

Den 16 mars bjuder Gothia Forum in till en halvdag om medicinteknisk utveckling. På kursen får du en överblick över gällande regelverk, grundläggande kunskaper om krav som ställs på medicintekniska produkter och en förståelse för hur dessa skall tillämpas. Målgrupp: Kursen riktar sig till sjukvårdspersonal och innovationsstödjande verksamhet; läkare, sjuksköterskor, undersköterskor,...
Läs mer om Grundkurs i medicinteknisk utveckling »

Nationell standard för RRCT på gång

Med hjälp av ett tekniskt ramverk och en nationell standard som tillgängliggör metoder och tekniker ska det bli enklare att genomföra registerbaserade randomiserade kliniska studier (R-RCT). Peter Hedman är projektledare för utvecklingssatsningen  där även representant från Gothia Forum deltar. Han berättar i intervjun på Kliniska Studier Sveriges webbplats om projektet och om vad som ska...
Läs mer om Nationell standard för RRCT på gång »

Utvärdering av studiedeltagares upplevelser

Sara Olofsson, forskningssjuksköterska på PTC vid Gothia Forum, är projektledare för utvecklingssatsningen Forskningspersonenkät. En pilotenkät som ska utvärdera friska frivilliga studiedeltagares upplevelser har skickats ut och nu pågår insamlingsarbetet. I en intervju på Kliniska Studier Sveriges webbplats berättar Sara mer om detta och om vad som ska hända härnäst. Varför har vi en...
Läs mer om Utvärdering av studiedeltagares upplevelser »

Första svenska nationella konferensen om ATMP

Learn about advances in research and development of advanced therapy medicinal products and take the opportunity to make new contacts within the Swedish ATMP community. Centre for Advanced Medical Products (CAMP), Swelife and Medicon Village cordially invites you to the first Swedish national conference on Advanced Therapy Medicinal Products (ATMP). Who should attend? Students,...
Läs mer om Första svenska nationella konferensen om ATMP »

Utlysning: Bidrag till forskningsmiljö inom klinisk behandlingsforskning

Nu kan du söka bidrag från Vetenskapsrådet till forskningsmiljö inom klinisk behandlingsforskning. Bidraget riktar sig till kliniska behandlingsstudier som är motiverade av hälso- och sjukvårdens behov och som förväntas leda till patient- och samhällsnytta inom en relativt kort tidsperiod. Nationell samverkan är ett krav. Bidragstiden är 3 år och man kan söka upp till 20 miljoner kronor för...
Läs mer om Utlysning: Bidrag till forskningsmiljö inom klinisk behandlingsforskning »

Hälsoekonomisk nätverksträff i Göteborg

Den 6 februari är det dags för hälsoekonomisk nätverksträff som hålls i Göteborg. Det är ett samarrangemang mellan det hälsoekonomiska nätverket, Gothia Forum och Innovationsplattformen.  Tid:  Tisdagen den 6 februari, kl. 13.00 - 16.00 Plats:  Hörsal Arvid Carlsson på Medicinaregatan 3 Anmälan:   healtheconomics@gu.se Tema för träffen är ...
Läs mer om Hälsoekonomisk nätverksträff i Göteborg »

Ny rapport visar att få patienter deltar i läkemedelsprövningar

Vetenskapsrådet har analyserat utvecklingen av läkemedelsprövningar i Sverige mellan 2010 och 2016 genom att fokusera på antalet patienter som planeras delta i prövningar. Rapporten visar bland annat att oavsett diagnosområde så deltar få svenska patienter i prövningar och andelen barn och ungdomar är låg. Mellan 2010-2016 har antalet läkemedelsprövningar i Sverige legat på en stabil nivå,...
Läs mer om Ny rapport visar att få patienter deltar i läkemedelsprövningar »

Fem frågor till Alessio Degl´ Innocenti - Gothia Forums verksamhetschef

Hur vill du utveckla Gothia Forums verksamhet? Jag vill behålla mycket av det som redan finns på plats på Gothia Forum eftersom jag upplever att det är en väldigt bra arbetsplats. Men jag vill också utveckla verksamheten till att få ännu mer nöjda kunder och utmanande studier till oss. Jag tror på tydliga mål och att vi skapar dem tillsammans. Vad är på gång just nu i verksamheten? Jag...
Läs mer om Fem frågor till Alessio Degl´ Innocenti - Gothia Forums verksamhetschef »

Utlysning: Projekt för bättre hälsa

Den 25 januari 2018 är sista dag att skicka in ansökan till utlysningen Projekt för bättre hälsa. Det är en samutlysning mellan de strategiska, nationella innovationsprogrammen Swelife och Medtech4Health. Nu bjuder Sahlgrenska Science Park och MedtechWest in till två drop-in-tillfällen då det finns möjlighet att ställa frågor om utlysningen. De två tillfällena...
Läs mer om Utlysning: Projekt för bättre hälsa »

Fler stödinsatser för kliniska studier på medicinteknik

Inom satsningen Kliniska Studier Sverige har man arbetat med utvecklingssatsningen Stödinsatser för kliniska studier på medicinteknik. Arbetet har bland annat resulterat i förslag på hur informationen på kliniskastudier.se kan byggas ut för att tillgodose behoven hos alla som arbetar med medicintekniska kliniska studier. I intervjun nedan berättar projektledaren Karin Skoglund...
Läs mer om Fler stödinsatser för kliniska studier på medicinteknik »

Öppen föresläsning om SCAPIS-studien

Sahlgrenska Universitetssjukhuset i samarbete med Stadsbiblioteket Göteborg bjuder in till kvällsföreläsning om SCAPIS-studien den 28 november, klockan 18-20, Hörsalen.    Scapis-studien – med målet att förhindra hjärtinfarkt, stroke och KOL Föreläsare: Göran Bergström, professor, med flera Kan vi förhindra hjärtinfarkt och stroke? Föreläsare: Göran Bergström,...
Läs mer om Öppen föresläsning om SCAPIS-studien »

Standardiserad avtalsprocess framtagen

Nu finns en visualiserad standardiserad avtalsprocess på plats efter att ännu en utvecklingssatsning inom ramen för Kliniska Studier Sverige avslutats. Gothia Forum, som regional nod, har varit delaktiga tillsamamans med Karolinska Trial Alliance (projektledare), Forum Söder och Forum Uppsala-Örebro. Nästa steg är att sprida projektets resultat nationellt. Syftet  med satsningen är...
Läs mer om Standardiserad avtalsprocess framtagen »

Nationell satsning på samordnade studieförfrågningar

Kristy Delisle Milton är projektledare för utvecklingssatsningen Samordnade studieförfrågningar. Just nu färdigställs en kartläggning av processen för studieförfrågningar som ska presenteras i form av en förstudierapport. I intervjun nedan kan du läsa mer om projektet och vad som händer härnäst. Vad händer inom satsningen Samordnade studieförfrågningar? Projektet har en ny...
Läs mer om Nationell satsning på samordnade studieförfrågningar »

Ulrika Logren intervjuas om nationell satsning på kvalitetssystem

Kliniska Studier Sverige är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och Sveriges sex sjukvårdsregioner. Gothia Forum är regional nod för Västra sjukvårdsregionen. Tillsammans stödjer och utvecklar vi förutsättningarna för kliniska studier i Sverige. Inom ramen för Kliniska Studier Sverige drivs utvecklingssatsningar. Utvecklingssatsningarna syftar till att hitta lösningar på gemensamma...
Läs mer om Ulrika Logren intervjuas om nationell satsning på kvalitetssystem »

Därför drar VGR igång egen nyhetssajt

Erik Lagersten, kommunikationsdirektör, skriver om varför Västra Götalandsregionen (VGR) startar egen nyhetssajt: “VGR har drygt 53 000 anställda och en omsättning på 62 miljarder. Den verksamhet vi bedriver träffar invånarna varje dag i någon form och förtjänar att synliggöras”. VGR är en del av landstings-Sverige. Eller det som Ekots podd Det politiska spelet målande beskrev –...
Läs mer om Därför drar VGR igång egen nyhetssajt »

155 miljoner kronor till Sahlgrenska akademin i VR:s utlysning inom medicin och hälsa

När Vetenskapsrådet nu presenterat utfallet i sin årliga utlysning inom medicin och hälsa får forskare vid Sahlgrenska akademin 155 miljoner kronor - näst mest i landet. Störst bidrag får Kaj Blennow, Chandrasekhar Kanduri, Claes Gustafsson, Gunnar C Hansson och Mattias Lorentzon, som alla får nio miljoner kronor var under fem år. Eric Hanse, tf dekan för Sahlgrenska akademin, gläder sig...
Läs mer om 155 miljoner kronor till Sahlgrenska akademin i VR:s utlysning inom medicin och hälsa »

Horisont 2020 - Informationsmöte om senaste utlysningen

Vinnova, Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet bjuder in till ett informationsmöte om finansieringsmöjligheter för 2018-2020 med fokus på hälsa, bioekonomi, transport och Marie Sklodowska-Curie Actions. Under dagen ges en allmän introduktion till Horizon 2020 och en kort översikt över nyheter i arbetsprogrammet 2018-2020.  Du får även möjlighet att träffa...
Läs mer om Horisont 2020 - Informationsmöte om senaste utlysningen »

Välbesökt seminarie om SCAPIS

Hur mycket behöver man träna för att hålla sig frisk? Hur mår göteborgare? Dessa är några av frågorna som  besvarades idag när Hjärt-Lungfonden bjöd in till seminarie om SCAPIS,  en världsunik studie inom hjärta, kärl och lunga. Under eftermiddagen delade också H.K.H Prins Daniel ut sitt forskningsanslag för yngre lovande forskare till Mattias Carlström, docent i fysiologi vid...
Läs mer om Välbesökt seminarie om SCAPIS »

Ta del av material från årets Nationella konferens om kliniska studier

"Nationell konferens om kliniska studier" anordnades i Stockholm den 7-8 september. Det var en välbesökt konferens, drygt 650 besökare med representanter från akademi, hälso- och sjukvård samt industri deltog. Temat på konferensen var ”Framtidens kliniska studier". Besökarna fick ta del av spännande presentationer om bland annat framtidens forskningspatient, framtidens...
Läs mer om Ta del av material från årets Nationella konferens om kliniska studier »

Seminarieserie på Östra sjukhuset om biobanking inom klinisk forskning

Sahlgrenska biobank och Regionalt biobankscentrum väst bjuder in till en serie seminarier om biobankning inom klinisk forskning. Serien syftar till att ge kunskap kring processen att starta upp en forskningsstudie som inkluderar prover och hur biobanken kan användas som en resurs. Seminarierna tar upp viktiga legala aspekter, ger vägledning i hur olika ansökningar, avtal och dokument skrivs...
Läs mer om Seminarieserie på Östra sjukhuset om biobanking inom klinisk forskning »

Gothia Forum bjuder in till seminarier om klinisk forskning

Gothia Forum bjuder in till en serie seminarier om klinisk forskning. Serien syftar till att ge kunskap om att planera, starta och genomföra en klinisk studie. Seminarierna tar upp viktiga legala aspekter, ger vägledning i hur olika ansökningar och dokument skrivs samt hur monitorering sker under studiens gång. Seminarierna riktar sig till forskare, postdocs, doktorander, läkare,...
Läs mer om Gothia Forum bjuder in till seminarier om klinisk forskning »

Nystart för databasen FoU i Sverige

Under våren och sommaren har FoU i Sverige uppdaterats gällande utseende och funktionalitet, och det går att filtrera på kliniska studier i sökfunktionen. FoU i Sverige är en öppen projektdatabas som riktar sig till personer intresserade av forskning, utveckling och kvalitetssäkring inom universitet, högskola, landsting/region och kommun. Databasen, som är en del av Researchweb, är...
Läs mer om Nystart för databasen FoU i Sverige »

God forskningssed i ny omarbetad version

Publikationen God forskningssed finns nu i en ny delvis omarbetad version. Omarbetningen av den version som gavs ut 2011 rör bland annat förändringar i lagstiftningen. I publikationen God forskningssed diskuteras relevant lagstiftning och etiska krav och rekommendationer mot bakgrund av frågor som kan aktualiseras i forskningsarbetet. Syftet med God forskningssed är att ge läsaren en...
Läs mer om God forskningssed i ny omarbetad version »

Shanghairankningen: Hög placering för GU inom livsvetenskaperna

När Shanghairankningen nu för första gången listar världens bästa lärosäten inom fältet Life Science och placerar sig Göteborgs universitet väl: som nummer två i Sverige inom ämnena biologiska vetenskaper och klinisk medicin. Resultatet på rankninglistan ses som ett kvitto på att GU är på rätt väg inom livsvetenskaperna. Shanghairankningen omfattar flera breda ämnesrankningar, med fokus på...
Läs mer om Shanghairankningen: Hög placering för GU inom livsvetenskaperna »

Studie på över 10 000 patienter publicerad i NEJM

Att bekämpa kronisk inflammation i kärlväggarna är en effektiv väg att förhindra återinsjuknande efter hjärtinfarkt. Det visar en studie på över 10 000 patienter, publicerad i The New England Journal of Medicine (NEJM). – Den här studien naglar fast att inflammationen är det viktigaste när det gäller åderförkalkningssjukdom, säger Mikael Dellborg, professor på institutionen för medicin...
Läs mer om Studie på över 10 000 patienter publicerad i NEJM »

Nya riktlinjer för first-in-human-studier

För att underlätta för aktörer och minska riskerna för deltagare i kliniska studier har den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, European Medicines Agency (EMA) reviderat sina riktlinjer för first-in-human-studier. Genom revisionen av "Guideline on strategies to identify and mitigate risks for first-in-human clinical trials with investigational medicinal products" utökas befintliga...
Läs mer om Nya riktlinjer för first-in-human-studier »

Rekordstort intresse för Nationell konferens om kliniska studier. Anmäl dig här!

Det är ett stort intresse för årets Nationella konferens om kliniska studier som hålls i Stockholm den 7-8 september. Anmälan är fortfarande öppen så säkra din plats genom att registrera dig idag!  Statssekreterare Karin Röding kommer att hålla ett öppningsanförande. Gunilla Andrew Nielsen belyser Läkemedelsverkets roll i framtiden och vi får ta del av konkreta exempel från...
Läs mer om Rekordstort intresse för Nationell konferens om kliniska studier. Anmäl dig här! »

Stor satsning på forskning om ett arbetliv utan hjärt- och kärlsjukdom

På uppdrag av arbetsmarknadens parter anslår AFA Försäkring 50 miljoner kronor till sex nya forskningsprojekt inom ramen för ett FoU-program med fokus på forskning om ett arbetsliv utan hjärt- och kärlsjukdomar. Professor Fredrik Bäckhed och professor Annika Rosengren vid Göteborgs universitet leder två av projekten. Processen från frisk till sjuk – stress, kardiovaskulära riskfaktorer...
Läs mer om Stor satsning på forskning om ett arbetliv utan hjärt- och kärlsjukdom »

Alessio Degl´ Innocenti blir ny verksamhetschef

Ny verksamhetschef för Gothia Forum blir Alessio Degl´ Innocenti. Han är docent i psykologi och aktiv forskare och forskningshandledare. Sedan 2014 är han verksamhetschef för Rättspsykiatrin. Alessio har även under ett antal år arbetat inom läkemedelsindustrin och har en bred erfarenhet av kliniska prövningar. Han tillträder under hösten i överenskommelse med nuvarande uppdragsgivare. ...
Läs mer om Alessio Degl´ Innocenti blir ny verksamhetschef »

Rapport från Kliniska Studier Sveriges seminarium i Almedalen

Hur säkerställer vi att kliniska studier utgår från patienternas behov och villkor och är det en rättighet att som patient få delta i kliniska studier? Det här var frågeställningen när Klinska Studier Sverige arrangerade seminarium i Almedalen den 5 juli. I seminariet medverkade Sara Riggare, parkinsonpatient och doktorand inom digital egenvård vid Karolinska Institutet, Jonas...
Läs mer om Rapport från Kliniska Studier Sveriges seminarium i Almedalen »

Samverkan central för framtidens sjukvård

”Sverige är en av världens ledande forskningsnationer. Men vi lever i en värld i förändring och hårdnande konkurrens. För att klara framtida utmaningar krävs närmare samverkan mellan akademin, sjukvården och företagen. Men hur skapas bättre förutsättningar för samverkan? Frågan diskuterades på ett välbesökt Almedalsseminarium på måndagen som arrangerades av LIF – de forskande...
Läs mer om Samverkan central för framtidens sjukvård »

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin