Bloggar

RSS

Med stamcellsregenererade organ kan man skapa helt nya testsystem för effektivare utvärdering av nya läkemedel, medicintekniska material och kemikalier. Tekniken utvecklas nu i ett projekt som koordineras av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) och finansieras av bland andra Vinnova och Västra Götalandsregionen.  Inom transplantationsforskningen har utvecklingen de senaste åren...

Sju svenska kvinnor har i ett banbrytande forskningsprojekt vid Göteborgs universitet fått befruktade ägg återförda efter att ha genomgått livmodertransplantation. Nu har det första barnet till en kvinna med transplanterad livmoder fötts - en frisk och fullt normalt utvecklad pojke. Den världsunika händelsen uppmärksammas i The Lancet den 5 oktober. Forskningsprojektet om...

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har beviljat 810 miljoner kronor till 24 forskningsprojekt som har möjlighet att leda till nya vetenskapliga genombrott. Utöver det anslås 410 miljoner kronor för nationell infrastruktur inom livsvetenskap. Forskning vid Göteborgs universitet och Chalmers tilldelas sammanlagt 248 miljoner kronor. Forskning vid Göteborgs Universitet Sammanlagt får...

Temaeftermiddag: ”En grundlig feasibility/site selection är starten på en lyckad studie” Målgrupp: Sektionen för klinisk prövnings medlemmar, kliniska prövningsledare, monitorer, prövare och personal från klinik. Syfte: Lyfta och medvetandegöra dagsaktuella frågor inom klinisk prövning Plats: Onsdag den 5 nov 2014 i Stora hörsalen på Humanistiska fakulteten, Renströmsgatan 6, Göteborg...

Ett statligt centrum för läkemedelsprövningar och andra kliniska studier inrättas i Göteborg. Centrumet ska med 50 miljoner kronor per år stärka samverkan mellan sjukvårdshuvudmän, industri och akademi. - Läkemedelsindustrin är viktig för Sverige. Vi har god grund att stå på, men vi måste hela tiden vässa våra system för att göra nya genombrott och vara ett attraktivt land för...

Vilken bakgrund har du? Jag har doktorerat i medicin på neurokemi i Mölndal och jag har genomfört en post dok på Arvid Carlsson-institutet och en andra post dok på Rikshospitalet i Oslo. Efter det började jag på Oslo universitetssykehus där jag satte upp en biobank med fem anställda. Där hade vi en stor lagringsfacilitet samlad på sjukhuset och det fanns många fördelar med det som jag hoppas...

Regeringen vill inrätta ett statligt centrum för kliniska prövningar i Göteborg. Det tillkännagav utbildningsminister Jan Björklund i samband med sitt sommartal 3 augusti. Gothia Forum som modell för samordning är enligt Jan Björklund en av anledningarna till att centrumet förläggs till Göteborg. Syftet med satsningen är att stärka samordningen mellan läkemedelsbranschen, sjukhusen och...

Nu kan du som arbetar med större kliniska studier som är motiverade av hälso- och sjukvårdens behov söka medel från Vetenskapsrådet. Satsningen görs i samarbete med de svenska landstingen och beslut fattas av Kommittén för klinisk behandlingsforskning. Sista ansökningsdag är den 15 september. Läs mer om hur du ansöker om rambidrag inom klinisk behandlingsforskning Som...

Stadsutveckling, västsvenska testarenor, utvecklingen av den maritima sektorn och snabbare förbindelser mellan Oslo-Göteborg-Köpenhamn. Det är teman för de huvudseminarier som den Västsvenska Arenan arrangerar i Almedalen. Gothia Forum följer debatten både på plats och via sociala medier. Det är tredje året som Västra Götalandsregionen tillsammans med Chalmers, Göteborgs stad, Göteborgs...

Resultaten från de första patientstudierna med mikrovågs-hjälmen Strokefinder bekräftar användningen av mikrovågor för snabb och exakt diagnos av strokepatienter. Det visar en vetenskaplig artikel som publicerades den 16 juni. Strokefinder kan ställa diagnosen tidigare än dagens metoder, vilket ökar möjligheten att motverka hjärnskador vid stroke. I artikeln presenterar forskare från...

Sverige ska upp till världstoppen inom life science-industrin. Vi måste hålla ännu högre tempo och hitta nya samarbetsmodeller, säger Helena L Nilsson, chef för forskning, utveckling och utbildning på Västra Götalandsregionen, i en intervju i GP. I början av året hissade innovationsmyndigheten Vinnova varningsflagg: Life science-industrin i Sverige krymper och om vi inte förbättrar klimatet...

Den 20 maj arrangerade Gothia Forum i samarbete med Nationellt biobanksråd en nationell biobanksutbildning i Göteborg. Intresset var stort och lockade mer än 100 intresserade från industri, akademi och landsting.  Det är verkligen jätteroligt att intresset är så stort och vi har redan fått frågan om att erbjuda liknande utbildning och då i Stockholm eller Uppsala, säger Katarina Peltz,...

Sveriges innovationsmyndighet Vinnova beslutade den 19 maj att satsa upp till 100 miljoner kronor på innovationsprogrammet SIO Folksjukdomar. Programmet involverar ett stort antal aktörer, flera av dem i Västra Götaland, och ska leda till utveckling av vård och behandling för diabetessjuka – och tillväxt i life science-företag. SIO Folksjukdomar handlar om att ta ett nationellt ansvar för...

Respiratoriska och inflammatoriska sjukdomar utgör en stor börda för både individen och samhället. Nu inleder AstraZeneca och Sahlgrenska akademin ett nytt samarbete där en gästprofessur skapas för att stärka forskningen och läkemedelsutvecklingen inom flera globala folksjukdomar. Respiratoriska, inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar är prioriterade fokusområden för AstraZenecas...

Den 8 maj föreläser Emin Ekström, hälsoekonom och projektledare på Gothia Forum om hälsoekonomi på Med Tech Wests seminarium: Health care economics for medical technologies. Deltagarna i seminariet kommer att få en övergripande inblick i hälsoekonomi och praktiska exempel på hur hälsoekonomi kan användas inom medicinsk teknik. Datum: 8 maj 2014 Tid: 11:30 till 12:15 ( -13:00 inkl....

Gothia Forum är, sedan april i år, ett samlande namn för fler forskningsresurser och består nu av fyra sektioner: Research Support Office, Sahlgrenska Biobank, Clinical Trial Center och Primary care Trial Center. Gothia Forum kan i och med detta erbjuda ett utökat stöd till forskare och företag genom hela forskningsprocessen från idé till genomförande, tester och uppföljning. Genom...

I samverkan med Gothia Forum, GU Holding, Innovationskontor Väst, Sahlgrenska Science Park och Västra Götalandsregionen, arrangerar Innovationskontoret på Läkemedelsverket ett seminarium om regulatoriska frågor. Mötet genomförs i Göteborg, den 27 maj 2014, kl. 13 - 18. Plats: Konferenscenter Wallenberg Regelverket kring utveckling och kliniska prövningar för läkemedel och...

Gothia Forum bjuder in till informationsmöten vid tre tillfällen under april då du som forskare kan få information om den kommande utlysningen av ALF-projektmedel.Vi kommer även ge tips på hur man skriva en framgångsrik ansökan. Dessutom kommer du få information om det stöd Akademistatistik erbjuder (bl.a. upp till fyra timmars gratis konsultation inför din ALF-ansökan). Medverkande: ...

Vilken bakgrund har du? - Jag är apotekare och har jobbat med kliniska studier sedan 1987 i en mängd olika roller och på olika företag, både inom läkemedel och medicinteknik men även som läkemedelsansvarig på Apoteket AB. Jag har även en kortare erfarenhet av konsultbranschen. Vilken är den största förändringen med ditt nya uppdrag? - Jag har hela tiden arbetat med företrädare...

Målgrupp: Sektionen för klinisk prövnings medlemmar, kliniska prövningsledare, CRA, prövare och personal från klinik. Syfte: Lyfta och medvetandegöra dagsaktuella frågor inom klinisk prövning Torsdag den 8 maj 2014 i föreläsningssal ”Förmaket”, Vita stråket 12,huvudbyggnaden Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Sahlgrenska   Program 16:30 Samling för fika och mingel 17:30...

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin