Bloggar

RSS

Nya upptäckter om hur stamceller kommunicerar kan förbättra möjligheterna att använda implantat. Framstående Göteborgsforskare inom områdena stamceller och implantat är inbjudna till världskongressen för biomaterial i Kina för att presentera sina senaste forskningsresultat. Göteborg är en stark forsknings- och företagarstad inom biomaterialområdet. Vid forskningscentrat BIOMATCELL samlas...

Gothia Forum deltar även i år i debatten under Almedalsveckan. Kaj Stenlöf, verksamhetschef på Gothia Forum medverkar i Västra Götalandsregionens seminarium inom Life Science, under rubriken: "Efterlyses: en nationell Life Science-strategi för Sverige". Seminariet hålls på torsdagen den 5 juli kl 9-10.30.  En byggsten för klinisk forskning? Dagen inleds dessutom...

Nu pågår den första forskningsstudien någonsin där probiotika används för att sänka blodsockret för patienter med typ 2-diabetes. Studien projektleds av Gothia Forum och genomförs av Sahlgrenska Center for Cardiovascular and Metabolic Research i samarbete med företaget BioGaia.   – Det här skulle vara väldigt positivt för diabetespatienter eftersom det är unikt med en behandling som...

Västra Götalandssregionen kartlägger nu olika aktörers behov och möjligheter för att kunna erbjuda en innovativ miljö för forskare inom regenerativ medicin och cellterapi. Om satsningen slår väl ut kan det innebära helt nya möjligheter att behandla många allvarliga sjukdomar som idag saknar botemedel. Gothia Forum driver detta projekt tillsammans med aktörer från sjukvård, akademi...

MedTech West bjuder in till seminarium den 16 maj för att berätta mer om vad en testbäddsfunktion kan innebära. Behovet att testa nya koncept och få återkoppling från vårdens representanter är stort och mycket viktigt vid utvecklingen av nya lösningar för morgondagens hälso- och sjukvård. MedTech West, Gothia Forum och Innovationssluss Västra Götaland driver tillsammans ett projekt...

Det finns hopp om ännu en stor upptäckt av nobelpristagaren Arvid Carlsson och hans forskarteam på Sahlgrenska akademin. Just nu pågår en forskningsstudie om hjärntrötthet* på Sahlgrenska universitetssjukhuset som drivs genom Gothia Forum.  – Det är väldigt spännande eftersom denna medicin skulle kunna hjälpa personer som drabbats av stroke och troligen även ha effekt på andra sjukdomar...

Alzheimers sjukdom orsakas sannolikt av att ett äggviteämne kallad beta-amyloid fälls ut till plack i hjärnan. Professor Kaj Blennow och hans kollega professor Henrik Zetterberg, två av världens ledande Alzheimers-forskare verksamma vid Sahlgrenska akademin, har i en ny studie testat en ny behandling som tros kunna reducera placken. Läkemedlet, en antikropp kallad bapineuzumab, är riktat...

Den 19 april inviger Sahlgrenska Universitetssjukhuset en ny datortomograf som är en donation värd 15 miljoner från Hjärt-Lungfonden. Datortomografen erbjuder det allra senaste inom röntgenteknik och kommer främst att användas i SCAPIS, en av de största forskningsstudierna genom tiderna inom hjärta, kärl och lungor. – Vi är oerhört tacksamma för Hjärt-Lungfondens donation som innebär...

Vetenskapsrådet satsar i år totalt 45 miljoner kronor på tre kliniska forskarskolor inom benskörhet, odontologi samt kroniska inflammationssjukdomar. Ett av projekten som beviljats stöd drivs vid Sahlgrenska akademin. Mattias Lorentzon och hans kollegor vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, har i sina studier bland annat identifierat genetiska faktorer för benskörhet samt visat...

Nationella forskarskolan i allmänmedicin ingår i Vetenskapsrådets satsning på att förbättra den kliniska forskningen i Sverige. Den är ett samarbete mellan universiteten i Umeå, Linköping och Göteborg och administreras från Umeå. Forskarskolan har idag 30 doktorander från landets samtliga medicinska fakulteter och man hoppas att även denna gång få sökande från hela landet. Utlysningen...

Nu finns ett samarbetsavtal mellan Västra Götalandsregionen och Sveriges största tjänsteföretag inom biofarmaci, Quintiles. Målet är att patienter i regionen skall ha möjlighet att delta i fler kliniska studier genom att skapa bättre forskningsvillkor för sjukhus och studieläkare. Avtalet innebär att det ska bli enklare och snabbare att komma igång med samarbetet mellan läkemedelsindustrin...

Akademistatistik vid Sahlgrenska akademin har fått ett större uppdrag sen årsskiftet och skall nu vara en expertresurs för forskare och forskningsenheter i hela Västra Götalandsregionen. Från att ha gett kortare konsultationer skall vi nu jobba mer som en forskningspartner, säger professor Max Petzold som är tillförordnad chef för Akademistatistik. Allt mer fokus på forskning Inledningsvis...

Idag, på Alla hjärtans dag, togs de första göteborgarna emot på Sahlgrenska Universitetssjukhuset för att delta i den största forskningsstudie som någonsin genomförts i Sverige inom hjärta kärl och lungor. Tua Myréen Svensson var studiens allra första deltagare.  – Jag blev verkligen glad när jag fick inbjudan på posten. Att få just hjärta, kärl och lungor...

På Alla hjärtans dag, den 14 februari, tas de första göteborgarna emot i ett av de största forskningsprojekt som någonsin genomförts i Sverige inom hjärta, kärl och lungor. Gothia Forum projektleder denna studie som Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Göteborgs universitet  fått i uppdrag att genomföra med stöd av Hjärt-Lungfonden. 1000 göteborgare i åldern 50-65 år har valts ut...

För att öka möjligheten att bedriva klinisk forskning och prövning inom primärvården driver Gothia Forum under våren ett pilotprojekt tillsammans med FoU-enheten i Fyrbodal.  Vårdcentralerna kommer erbjudas stöd och resurser som omfattar hela den kliniska forskningsprocessen.  – Tanken är att fungera som katalysator vid uppstart. Målet är att forskning och klinisk prövning ska bli...

Med drygt 270 personer på plats från hela forsknings-Sverige hölls Gothia Forums tredje konferens om klinisk forskning på Svenska Mässan den 18-19 januari. Temat, Nationell samverkan, gick som en röd tråd genom dessa två dagar som bubblade av diskussioner, inspiration och nätverkande. Konferensen fick en kick-start när ett 20-tal gospelsångare oväntat avbröt en av inledningstalarna i...

Den 21 februari bjuder GöteborgBIO och Västra Götalandsregionen in till diskussion om finansieringsmöjligheter inom EU:s sjunde ramprogram för forskning och utveckling (FP7), temaområde Hälsa, samt om stödmöjligheter till företag. Medverkar gör också SwedenBIO. I juli i år öppnas sista utlysningsomgången för projektmedel inom sjunde ramprogrammet för forskning och utveckling (FP7)....

PRESSMEDDELANDE: Hur skapar vi samverkan mellan olika regioner i Sverige? Gynnas klinisk forskning av en nationell läkemedelsstrategi? Hur höjer vi kvaliteten på de nationella kvalitetsregistren? Dessa och många fler frågor kommer att diskuteras av cirka 300 kliniska forskare och beslutsfattare på Gothia Forums tredje konferens den 18-19 januari på Svenska Mässan.  – På konferensen...

Marie Falk och Carin Carlehed, som arbetar med kvalitetsutveckling respektive arbetsmiljö på Alingsås lasarett, fick i uppdrag att ta fram en utbildning i bemötande. Resultatet blev ett kortspel som hjälper till att få igång en dialog på arbetsplatsen om etik, ledarskap, medarbetarskap, och verksamhetsutveckling. Med Innovationsslussens hjälp testas nu spelet brett inom Västra...

Att helt slippa alla sjukdomar och skador, det är omöjligt. Men att forska för att driva utvecklingen framåt, det är ett arbete som ständigt ger resultat. Västra Götalandsregionen siktar på att bli den mest attraktiva miljön för medicinsk forskning i Europa. Därför finns Gothia Forum – en viktig mötesplats för region, universitet och företag. I Västra Götaland finns en lång tradition av...

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin