Bloggar

RSS

Läkemedelsverket i samverkan med GU Holding & Sahlgrenska Science Park arrangerar ett seminarium om regulatoriska frågor. Regelverket kring utveckling och kliniska prövningar för läkemedel och medicinteknik presenteras. Dessutom berättar Läkemedelsverket om möjligheter till vetenskaplig och regulatorisk rådgivning samt hur man kan få vägledning till att hitta rätt bland regel-verken....

Björn Skarp är ny medarbetare på Gothia Forum och kommer arbeta med juridiskt stöd till alla enheter som sysslar med klinisk forskning inom Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvård.  – Jag ser fram emot att arbeta med avtalsfrågor, immaterialrätt och annan affärsjuridik, säger Björn. Han kommer även fungera som juridiskt stöd till Innovationssluss Västra...

Första insättningen har gjorts i Sveriges största prov- och bildbank för hjärt-, kärl- och lungstudier. Drygt 1 000 göteborgare har undersökt hälsan och samtidigt lämnat tusentals prover och närmare två miljoner bilder för framtida forskning. Utdelning har det redan blivit – särskilt för de fem personer som opererades akut sedan livshotande sjukdom upptäckts vid undersökningen. Studien, som...

Från och med 1 mars i år utför Datainspektionen inte längre förhandskontroll av forskningsprojekt som innefattar behandling av personuppgifter om genetiska anlag som har framkommit efter genetisk undersökning. Om du behöver rådgivning i regelverken går det bra att kontakta Gothia Forum: gothia.forum@vgregion.se Läs mer på Datainspektionens webbplats:...

Som en service för populationsbaserade forskningsstudier inbjuder BBMRI.se forskare att använda  IT-infrastrukturen Integrated Study Informatics Services (ISIS). Den 27 mars presenteras systemet av Eva Büren och Martin Fransson från Karolinska Institutet/BBMRI.se. Plats: Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Wallenberglaboratoriet, uppgång H, vån 2/3 Tid Tid: 27 mars...

Maria Bokarewa, professor och forskare i reumatologi leder en forskargrupp på den avdelning som utnämnts till en av Europas 21 främsta, ett ”centre of excellence in rheumatology”. Krister Svahn, pressansvarig på Sahlgrenska akademin, har gjort ett "Hallå där-reportage". Varför får era forskargrupper den här fina utmärkelsen? - Detta är en stor utmärkelse. Den visar att vår...

Den 6 mars samlades ett gäng entusiaster som alla arbetar med kliniska prövningar i Göteborgsområdet. 10 personer slöt upp från industri, akademi och sjukvård för ett första möte på Gothia Forum.  – Vi är många som har pratat om det här länge och det är väldigt kul att vara igång. Vi har haft ett intressant första möte berättar Anneli Karlsmo som tar hand om projektförfrågningar på...

We would like to celebrate the completion of the pilot study by holding a seminar (In English)  for everyone interested in SCAPIS (Swedish CArdioPulmonary bioImage Study). The pilot study in Gothenburg included 1000 randomly selected residents. SCAPIS in large scale will be one of the largest and most detailed studies of cardiac,vascular and pulmonary diseases. It is designed to...

Akademistatistik at The Sahlgrenska Academy has, since 2012, been given a wider mission, and is now to be an expert resource for researchers and research units in the whole Region Västra Götaland. Having previously given brief consultations, we are now to work more as a research partner, says professor Max Petzold, who is the acting head of Akademistatistik. More and more focus on research ...

Var 17:e minut insjuknar någon i Sverige med stroke vilket kan medföra ett stort lidande för patienter och anhöriga. Stroke är en dyr folksjukdom. Årligen nyttjas samhällsresurser för mer än 15 miljarder kronor. Hur kan samhället använda sina begränsade resurser på ett optimalt sätt? Hur kan man motivera införandet av nya behandlingsstrategier? Hur skattas anhörigas insatser och bundenhet i...

- Är det inte bättre att satsa så att vi verkligen får styrka i Göteborgsområdet? Västra Götalands regiondirektör Ann-Sofi Lodin riktar kritik mot regeringens prioriteringar. GP berättar i en artikelserie om ambitiösa byggplaner i anslutning till Sahlgrenska sjukhuset. Visionen är att skapa ett kluster för medicinforskning och företag liknande det som byggts på Lindholmen för it och...

Den 13 december var Gunnar Danielsson, GCP inspektör på Läkemedelsverket inbjuden av Gothia Forum i samarbete med kardiologens forskningsavdelning för att hålla ett seminarium om kvalitetssäkring av akademiska studier.  – Allt du gör skall ha kvalitet, var ett av huvudbudskapen till de cirka 85 åhörarna i Jubileumsaulan på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Under denna halvdag lärde...

... för alla som arbetar med kliniska prövningar i Göteborgsområdet helt enkelt. Vi hoppas på en blandning av personer från industri, akademi och sjukvård. Vi tror att det är efterlängtat och att det finns många idéer om hur vi bör nätverka. Vill du delta i uppbyggnaden och forma mål och innehåll? Då är du välkommen att delta i en arbetsgrupp som ses vid ett antal tillfällen till våren...

Region Västra Götaland Delegation Visit to India Region Västra Götaland represented by Sahlgrenska International Care, Sahlgrenska University Hospital, Gothia Forum, Business Region Göteborg and the Unit for International Coordination is on a delegation visit to India focusing on collaboration within life science. Photo: Region västra Götaland During the trip to...

Professor Hans Carlsten vid Sahlgrenska akademin har tilldelats Pfizers stora forskningsstipendium 2012. Hans Carlsten belönas för sin innovativa och målinriktade forskning om östrogen och dess påverkan på immunsystemet vid behandling av reumatisk sjukdom – en forskning som får stor nationell och internationell uppmärksamhet. Med en summa på 400 000 kronor är Pfizers stora...

Athenapriset, sjukvårdens största pris till klinisk forskning, har tilldelats professor Ann Hellström vid Sahlgrenska akademin. Ann Hellström har utvecklat en metod som kan rädda synen hos för tidigt födda barn. Ann Hellström och hennes medarbetare har identifierat tillväxtfaktorn IGF-I som en viktig länk mellan för tidig födelse och kärlsjukdom i ögat. De har visat att de barn som har...

Vi vill fira genomförd pilotstudie och bjuder in till ett seminarium och mingel för alla som är nyfikna på SCAPIS (Swedish CArdioPulmonary bioImage Study). 1000 göteborgare har deltagit i denna pilotstudie, som i storskalig form blir ett av de största forskningsprojekt som någonsin genomförts i Sverige inom hjärta, kärl och lungor. Pilotstudien har genomförts av Sahlgrenska...

Göteborgs universitet får strax över 250 miljoner i anslag ur Vetenskapsrådets stora utlysning inom medicin och hälsa, varav merparten går till forskare vid Sahlgrenska akademin. Det är en klar förbättring jämfört med förra året, och innebär att Göteborgs universitet tilldelas näst mest av alla lärosäten i utlysningen. Anslagen för Göteborgs universitet är klart bättre i år både när det...

Regeringens forsknings- och innovationsproposition som presenterades igår innebär ett stort lyft för svensk forskning. Strategin är att stärka Sveriges ställning som en framstående forskningsnation. För en forskningsintensiv region som Västra Götaland är flera av satsningarna i propositionen väldigt betydelsefulla. Dock måste man arbeta för att bättre koppla samman statens insatser med de...

Allt fler förfrågningar strömmar in till Gothia Forum om projektstöd i olika former. Det handlar till exempel om behov att hitta prövare och kliniker, hjälp att projektleda en studie, sätta upp en CRF eller hälsoekonomisk rådgivning.  – Det är anledningen till att vi nu stärker upp projektstödsfunktionen som är en frivillig resurs, berättar verksamhetschef Kaj Stenlöf. Nu finns en...

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin