Bloggar

RSS

... för alla som arbetar med kliniska prövningar i Göteborgsområdet helt enkelt. Vi hoppas på en blandning av personer från industri, akademi och sjukvård. Vi tror att det är efterlängtat och att det finns många idéer om hur vi bör nätverka. Vill du delta i uppbyggnaden och forma mål och innehåll? Då är du välkommen att delta i en arbetsgrupp som ses vid ett antal tillfällen till våren...

Region Västra Götaland Delegation Visit to India Region Västra Götaland represented by Sahlgrenska International Care, Sahlgrenska University Hospital, Gothia Forum, Business Region Göteborg and the Unit for International Coordination is on a delegation visit to India focusing on collaboration within life science. Photo: Region västra Götaland During the trip to...

Professor Hans Carlsten vid Sahlgrenska akademin har tilldelats Pfizers stora forskningsstipendium 2012. Hans Carlsten belönas för sin innovativa och målinriktade forskning om östrogen och dess påverkan på immunsystemet vid behandling av reumatisk sjukdom – en forskning som får stor nationell och internationell uppmärksamhet. Med en summa på 400 000 kronor är Pfizers stora...

Athenapriset, sjukvårdens största pris till klinisk forskning, har tilldelats professor Ann Hellström vid Sahlgrenska akademin. Ann Hellström har utvecklat en metod som kan rädda synen hos för tidigt födda barn. Ann Hellström och hennes medarbetare har identifierat tillväxtfaktorn IGF-I som en viktig länk mellan för tidig födelse och kärlsjukdom i ögat. De har visat att de barn som har...

Vi vill fira genomförd pilotstudie och bjuder in till ett seminarium och mingel för alla som är nyfikna på SCAPIS (Swedish CArdioPulmonary bioImage Study). 1000 göteborgare har deltagit i denna pilotstudie, som i storskalig form blir ett av de största forskningsprojekt som någonsin genomförts i Sverige inom hjärta, kärl och lungor. Pilotstudien har genomförts av Sahlgrenska...

Göteborgs universitet får strax över 250 miljoner i anslag ur Vetenskapsrådets stora utlysning inom medicin och hälsa, varav merparten går till forskare vid Sahlgrenska akademin. Det är en klar förbättring jämfört med förra året, och innebär att Göteborgs universitet tilldelas näst mest av alla lärosäten i utlysningen. Anslagen för Göteborgs universitet är klart bättre i år både när det...

Regeringens forsknings- och innovationsproposition som presenterades igår innebär ett stort lyft för svensk forskning. Strategin är att stärka Sveriges ställning som en framstående forskningsnation. För en forskningsintensiv region som Västra Götaland är flera av satsningarna i propositionen väldigt betydelsefulla. Dock måste man arbeta för att bättre koppla samman statens insatser med de...

Allt fler förfrågningar strömmar in till Gothia Forum om projektstöd i olika former. Det handlar till exempel om behov att hitta prövare och kliniker, hjälp att projektleda en studie, sätta upp en CRF eller hälsoekonomisk rådgivning.  – Det är anledningen till att vi nu stärker upp projektstödsfunktionen som är en frivillig resurs, berättar verksamhetschef Kaj Stenlöf. Nu finns en...

Ett av de initiativ som Gothia Forum och Västra Götalandsregionen stöttar genom finansiering och engagemang är den aktivitet som leds av IVA (Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademi) för att stärka kliniska prövningar i Sverige. Projektet kallas ”Prövning för svensk medicin” och initiativet är en följd av att vi sett en nedgång i antalet kliniska prövningar under en lång tid i Sverige. Antalet...

Den 15-16 september genomförde forskare vid Göteborgs universitet världens första livmodertransplantationer från mor till dotter. Operationerna genomfördes utan komplikationer. Under helgen genomförde forskningsteamet från Göteborgs universitet världens första livmodertransplantationer från mor till dotter, då två svenska kvinnor fick nya livmödrar Den ena kvinnan har tidigare fått sin...

Lotta Sjögren och hennes medarbetare på Mun-H-Center, har med hjälp av Innovationssluss Västra Götaland, VGR IT och Help IT tagit fram Sveriges första app för ovanliga diagnoser*. Sedan i juni i år kan man ladda ned MHC-appen till alla typer av smartphones. – Det stöd vi har fått av Innovationsslussen har varit avgörande. Jag trodde knappt det var sant att det fanns sådan hjälp att få,...

I senaste numret av Nordic Life Science berättar Per-Anders Jansson om hur det är att arbeta som Principal Investigator (PI). Han berättar om en typisk dag och pågående projekt. Läs hela artikeln Per-Anders är rådgivare på Gothia Forum och har gedigen erfarenhet av kliniska prövningar. Han är överläkare och docent i allmän invärtesmedicin vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och är sedan...

Hur bygger vi en nationell forsknings- och innovationsagenda som skapar internationell konkurrenskraft inom Life Science? Den frågan var het i Almedalen 2012 liksom på Västra Götalandsregionens seminarium. Moderatorn Heidi Avellan inledde med att styra åhörarna bort från mediernas bild där man lätt kan tro att slaget redan är förlorat. Istället presenterades regionala satsningar som...

Stark forskning är en viktig motor för att driva och utveckla ett lands konkurrenskraft. Avgörande för att Sverige ska ha en chans i det globala kunskapsracet är att fri forskning premieras inom grundläggande såväl som tillämpade områden. Men det krävs också en nationell forskningsstrategi byggd på samverkan mellan landets olika regioner. Det skriver Gert-Inge Andersson (S), ordförande...

Under både vår och höst erbjuder Gothia Forum utbildningar i GCP, Good Clinical Practice. Utbildningarna riktar sig till alla medarbetare i regionen som arbetar med kliniska prövningar eller har planer på att börja.   – Det var en fantastiskt bra utbildningsdag. Det är sådant jag verkligen har nytta av varje dag i kontakt med forskare, läkemedelsbolag och CRO, berättar Katarina Peltz,...

Nya upptäckter om hur stamceller kommunicerar kan förbättra möjligheterna att använda implantat. Framstående Göteborgsforskare inom områdena stamceller och implantat är inbjudna till världskongressen för biomaterial i Kina för att presentera sina senaste forskningsresultat. Göteborg är en stark forsknings- och företagarstad inom biomaterialområdet. Vid forskningscentrat BIOMATCELL samlas...

Gothia Forum deltar även i år i debatten under Almedalsveckan. Kaj Stenlöf, verksamhetschef på Gothia Forum medverkar i Västra Götalandsregionens seminarium inom Life Science, under rubriken: "Efterlyses: en nationell Life Science-strategi för Sverige". Seminariet hålls på torsdagen den 5 juli kl 9-10.30.  En byggsten för klinisk forskning? Dagen inleds dessutom...

Nu pågår den första forskningsstudien någonsin där probiotika används för att sänka blodsockret för patienter med typ 2-diabetes. Studien projektleds av Gothia Forum och genomförs av Sahlgrenska Center for Cardiovascular and Metabolic Research i samarbete med företaget BioGaia.   – Det här skulle vara väldigt positivt för diabetespatienter eftersom det är unikt med en behandling som...

Västra Götalandssregionen kartlägger nu olika aktörers behov och möjligheter för att kunna erbjuda en innovativ miljö för forskare inom regenerativ medicin och cellterapi. Om satsningen slår väl ut kan det innebära helt nya möjligheter att behandla många allvarliga sjukdomar som idag saknar botemedel. Gothia Forum driver detta projekt tillsammans med aktörer från sjukvård, akademi...

MedTech West bjuder in till seminarium den 16 maj för att berätta mer om vad en testbäddsfunktion kan innebära. Behovet att testa nya koncept och få återkoppling från vårdens representanter är stort och mycket viktigt vid utvecklingen av nya lösningar för morgondagens hälso- och sjukvård. MedTech West, Gothia Forum och Innovationssluss Västra Götaland driver tillsammans ett projekt...

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin