Bloggar

RSS

Anton Söder är 26 år och pluggar till tandläkare i Göteborg. Han har varit försöksperson i många forskningsstudier på Sahlgrenska universitetssjukhuset och flera gånger på Centrum för klinisk prövning, CTC.  Hur kom det sig att du blev försöksperson? Det var en kompis som tipsade mig och jag tyckte att det lät som lättförtjänta pengar så jag kontaktade CTC själv för att se om det...

Den 15-17 november hålls Kvalitetsmässan på Svenska Mässan i Göteborg. Konferensdelen innehåller runt 170 seminarier och på mässgolvet finns Västra Götalandsregionen och över 200 andra utställare på plats. Medarbetare från Gothia Forum finns på plats i Västra Götalandsregionens monter. Här kan du få reda på mer om "Innovationsslussen", ett projekt som hjälper medarbetare inom...

Innovationssluss Västra Götaland finns till för att ta vara på idéer om förbättringar från medarbetare i vården. Mats Fridh som är koordinator finns på plats i Gothia Forums lokaler på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.  – Det är en bra miljö nära sjukvården och i samarbete med Gothia Forum kan vi testa och kvalitetssäkra produkter och tjänster. Vi har redan...

Västra Götalandsregionens seminarium om utmaningar och möjligheter för Life Science-sektorn i Sverige lockade runt 90 personer till aulan på Högskolan Gotland. Moderator var Helena L Nilsson, chef för forsknings- och utvecklingsfrågor på Västra Götalandsregionen, och representanter från såväl näringsliv, akademi som offentlig sektor medverkade. Ingvar Carlsson, som varit Västra...

Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborgs universitet och Gothia Forum har gemensamt tagit hem uppdraget i konkurrensen med tre andra aktörer inom sjukvård och forskning. SCAPIS är ett av Sveriges största forskningsprojekt genom tiderna inom hjärta, kärl och lungor. Piloten kommer att genomföras med start 2012. Ansökningarna har granskats av internationellt sakkunniga, därefter fattade...

Gothia Forum deltar i diskussionen kring hur klinisk forskning och samverkan kan bidra till en framgångsrik life science-sektor. Vi ses i Almedalen! Framtiden för life science-sektorn i Sverige – vilka är utmaningarna och möjligheterna? 6/7 2011, 12:00 - 13:30 Högskolan på Gotland, Cramérgatan 3, "Sal E22 (aulan) på högskolans bibliotek". Life Science är en av Sveriges viktigaste...

Gothia Forum deltar i diskussionen kring hur klinisk forskning och samverkan kan bidra till en framgångsrik life science-sektor. Vi ses i Almedalen! Framtiden för life science-sektorn i Sverige – vilka är utmaningarna och möjligheterna?   6/7 2011, 12:00 - 13:30 Högskolan på Gotland, Cramérgatan 3, "Sal E22 (aulan) på högskolans bibliotek". Life Science är en av Sveriges...

Den 13 maj invigdes framtidens operationssal med den senaste bildtekniken. Hybridsalen är ett "provrum" inför det kommande Bild- och interventionscentret.  Läs hela artikeln på SU:s webbplats »

Den 10 maj fick Gothia Forum besök från Stockholms läns landstings ledning och Karolinska Institutet som ville veta mer om hur vi arbetar i Västra Götalandsregionen med forsknings- och utvecklingsfrågor i samarbete med näringslivet.  – Vi är väldigt imponerade och vi vill gärna fortsätta en diskussion kring hur vi kan...

Den 4 maj besökte Jan Björklund Gothia Forum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset för att ta del av hur Västra Götalandsregionen arbetar med samverkan inom klinisk forskning. – Här har vi försökt göra verkstad av samverkan, berättar Kaj Stenlöf, verksamhetschef på Gothia Forum. Ett bra exempel är det nya...

  Tisdagen den 3 maj bjöd Gothia Forum in till ett seminarium för att sprida kunskap om metoden KPP (Kostnad per patient). Intresset har ökat dramatiskt de senaste åren i och med de prioriteringar sjukhusen måste göra men även forskare vill veta mer om möjligheterna med KPP-data. Birgitta Johnsson som är controller och...

Den 27 april, besökte näringsminister Maud Olofsson Gothia Forum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU). Maud ville med anledning av regeringens satsning på en nationell innovationsstrategi ta reda på hur Västra Götalandsregionen arbetar med innovationer inom hälso- och sjukvården.  – I Sverige har vi goda...

Den 15 april hölls en öppen hearing om biobankning och klinisk forskning för alla intresserade. Dagen arrangerades gemensamt av Göteborgs universitet och Västra Götalandsregionen för att informera om och diskutera de satsningar och förändringar som är på gång - regionalt, nationellt och internationellt. Värdar för dagen...

Nu utvärderas T4 i ett unikt samarbetsprojekt mellan Folktandvården Västra Götaland, Högskolan i Skövde, Chalmers och Sahlgrenska akademin. Målet är att identifiera brister och utvecklingspotential i systemet, med användarperspektivet och framtida behov i fokus. Läs mer på Sahlgrenska akademins webbplats

Sahlgrenska Universitetssjukhuset ska vara med och leda utvecklingen av Life Science-sektorn de närmaste åren, det vill säga vetenskap inom medicin, biologi, kemi, teknik med flera områden. Kaj Stenlöf, verksamhetschef för Gothia Forum, ser fram emot utmaningen. – Hela salen var fylld av en positiv anda, konstaterade Kaj Stenlöf, efter...

Den 21 mars höll BGI (Beijing Genome Institute) ett seminarium på Sahlgrenska akademin för att sprida kännedom om sina resurser och öppna upp för samarbeten i liten och större skala. De etablerade förra året sitt huvudkontor för Europa i Danmark och har sedan tidigare kontor på flera håll i Kina samt i USA. - One of the main...

Är du forskare på företag, myndighet, universitet eller institut och/eller allmänt intresserad av EU:s forskningsstöd? VINNOVAs Informationsturné 2011 om de europeiska FoU-programmen vänder sig till dig som aktivt söker forskningsfinansiering, men kanske ännu inte har bekantat dig med FP7. Den 14 april besöker VINNOVA...

Alzheimers är en kostsam sjukdom och antalet som insjuknar ökar i takt med en allt äldre befolkning. Vid Sahlgrenska akademin bedrivs framstående forskning inom området. Men större satsningar behövs. Alzheimers är en av vår tids största folksjukdomar och kostar samhället mer än cancer och hjärtsjukdomar tillsammans....

Svenska endokrinologföreningen delar varje år ut ett forskningsstipendium på 100 000 kronor till en framstående forskare. I år gick det till Daniel Olsson, en yngre läkare och hängiven forskare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Daniel Olsson är AT-läkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. AT är den allmänna...

Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska akademin beviljar nio nya ALF Starta upp-bidrag. Avsikten är att ge fler forskare möjlighet att utveckla en egen forskningslinje med ett relevant kliniskt perspektiv. Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska akademin ser det som en mycket prioriterad uppgift att stimulera och stödja medarbetare med en ambition att...

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin