Bloggar

RSS

På Alla hjärtans dag, den 14 februari, tas de första göteborgarna emot i ett av de största forskningsprojekt som någonsin genomförts i Sverige inom hjärta, kärl och lungor. Gothia Forum projektleder denna studie som Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Göteborgs universitet  fått i uppdrag att genomföra med stöd av Hjärt-Lungfonden. 1000 göteborgare i åldern 50-65 år har valts ut...

För att öka möjligheten att bedriva klinisk forskning och prövning inom primärvården driver Gothia Forum under våren ett pilotprojekt tillsammans med FoU-enheten i Fyrbodal.  Vårdcentralerna kommer erbjudas stöd och resurser som omfattar hela den kliniska forskningsprocessen.  – Tanken är att fungera som katalysator vid uppstart. Målet är att forskning och klinisk prövning ska bli...

Med drygt 270 personer på plats från hela forsknings-Sverige hölls Gothia Forums tredje konferens om klinisk forskning på Svenska Mässan den 18-19 januari. Temat, Nationell samverkan, gick som en röd tråd genom dessa två dagar som bubblade av diskussioner, inspiration och nätverkande. Konferensen fick en kick-start när ett 20-tal gospelsångare oväntat avbröt en av inledningstalarna i...

Den 21 februari bjuder GöteborgBIO och Västra Götalandsregionen in till diskussion om finansieringsmöjligheter inom EU:s sjunde ramprogram för forskning och utveckling (FP7), temaområde Hälsa, samt om stödmöjligheter till företag. Medverkar gör också SwedenBIO. I juli i år öppnas sista utlysningsomgången för projektmedel inom sjunde ramprogrammet för forskning och utveckling (FP7)....

PRESSMEDDELANDE: Hur skapar vi samverkan mellan olika regioner i Sverige? Gynnas klinisk forskning av en nationell läkemedelsstrategi? Hur höjer vi kvaliteten på de nationella kvalitetsregistren? Dessa och många fler frågor kommer att diskuteras av cirka 300 kliniska forskare och beslutsfattare på Gothia Forums tredje konferens den 18-19 januari på Svenska Mässan.  – På konferensen...

Marie Falk och Carin Carlehed, som arbetar med kvalitetsutveckling respektive arbetsmiljö på Alingsås lasarett, fick i uppdrag att ta fram en utbildning i bemötande. Resultatet blev ett kortspel som hjälper till att få igång en dialog på arbetsplatsen om etik, ledarskap, medarbetarskap, och verksamhetsutveckling. Med Innovationsslussens hjälp testas nu spelet brett inom Västra...

Att helt slippa alla sjukdomar och skador, det är omöjligt. Men att forska för att driva utvecklingen framåt, det är ett arbete som ständigt ger resultat. Västra Götalandsregionen siktar på att bli den mest attraktiva miljön för medicinsk forskning i Europa. Därför finns Gothia Forum – en viktig mötesplats för region, universitet och företag. I Västra Götaland finns en lång tradition av...

Anton Söder är 26 år och pluggar till tandläkare i Göteborg. Han har varit försöksperson i många forskningsstudier på Sahlgrenska universitetssjukhuset och flera gånger på Centrum för klinisk prövning, CTC.  Hur kom det sig att du blev försöksperson? Det var en kompis som tipsade mig och jag tyckte att det lät som lättförtjänta pengar så jag kontaktade CTC själv för att se om det...

Den 15-17 november hålls Kvalitetsmässan på Svenska Mässan i Göteborg. Konferensdelen innehåller runt 170 seminarier och på mässgolvet finns Västra Götalandsregionen och över 200 andra utställare på plats. Medarbetare från Gothia Forum finns på plats i Västra Götalandsregionens monter. Här kan du få reda på mer om "Innovationsslussen", ett projekt som hjälper medarbetare inom...

Innovationssluss Västra Götaland finns till för att ta vara på idéer om förbättringar från medarbetare i vården. Mats Fridh som är koordinator finns på plats i Gothia Forums lokaler på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.  – Det är en bra miljö nära sjukvården och i samarbete med Gothia Forum kan vi testa och kvalitetssäkra produkter och tjänster. Vi har redan...

Västra Götalandsregionens seminarium om utmaningar och möjligheter för Life Science-sektorn i Sverige lockade runt 90 personer till aulan på Högskolan Gotland. Moderator var Helena L Nilsson, chef för forsknings- och utvecklingsfrågor på Västra Götalandsregionen, och representanter från såväl näringsliv, akademi som offentlig sektor medverkade. Ingvar Carlsson, som varit Västra...

Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborgs universitet och Gothia Forum har gemensamt tagit hem uppdraget i konkurrensen med tre andra aktörer inom sjukvård och forskning. SCAPIS är ett av Sveriges största forskningsprojekt genom tiderna inom hjärta, kärl och lungor. Piloten kommer att genomföras med start 2012. Ansökningarna har granskats av internationellt sakkunniga, därefter fattade...

Gothia Forum deltar i diskussionen kring hur klinisk forskning och samverkan kan bidra till en framgångsrik life science-sektor. Vi ses i Almedalen! Framtiden för life science-sektorn i Sverige – vilka är utmaningarna och möjligheterna? 6/7 2011, 12:00 - 13:30 Högskolan på Gotland, Cramérgatan 3, "Sal E22 (aulan) på högskolans bibliotek". Life Science är en av Sveriges viktigaste...

Gothia Forum deltar i diskussionen kring hur klinisk forskning och samverkan kan bidra till en framgångsrik life science-sektor. Vi ses i Almedalen! Framtiden för life science-sektorn i Sverige – vilka är utmaningarna och möjligheterna?   6/7 2011, 12:00 - 13:30 Högskolan på Gotland, Cramérgatan 3, "Sal E22 (aulan) på högskolans bibliotek". Life Science är en av Sveriges...

Den 13 maj invigdes framtidens operationssal med den senaste bildtekniken. Hybridsalen är ett "provrum" inför det kommande Bild- och interventionscentret.  Läs hela artikeln på SU:s webbplats »

Den 10 maj fick Gothia Forum besök från Stockholms läns landstings ledning och Karolinska Institutet som ville veta mer om hur vi arbetar i Västra Götalandsregionen med forsknings- och utvecklingsfrågor i samarbete med näringslivet.  – Vi är väldigt imponerade och vi vill gärna fortsätta en diskussion kring hur vi kan...

Den 4 maj besökte Jan Björklund Gothia Forum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset för att ta del av hur Västra Götalandsregionen arbetar med samverkan inom klinisk forskning. – Här har vi försökt göra verkstad av samverkan, berättar Kaj Stenlöf, verksamhetschef på Gothia Forum. Ett bra exempel är det nya...

  Tisdagen den 3 maj bjöd Gothia Forum in till ett seminarium för att sprida kunskap om metoden KPP (Kostnad per patient). Intresset har ökat dramatiskt de senaste åren i och med de prioriteringar sjukhusen måste göra men även forskare vill veta mer om möjligheterna med KPP-data. Birgitta Johnsson som är controller och...

Den 27 april, besökte näringsminister Maud Olofsson Gothia Forum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU). Maud ville med anledning av regeringens satsning på en nationell innovationsstrategi ta reda på hur Västra Götalandsregionen arbetar med innovationer inom hälso- och sjukvården.  – I Sverige har vi goda...

Den 15 april hölls en öppen hearing om biobankning och klinisk forskning för alla intresserade. Dagen arrangerades gemensamt av Göteborgs universitet och Västra Götalandsregionen för att informera om och diskutera de satsningar och förändringar som är på gång - regionalt, nationellt och internationellt. Värdar för dagen...

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin