Bloggar

RSS

Gothia Forum blev kontaktade av Martin Lagging och Johan Westin från Klinisk Virologi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset hösten 2009. Då gällde det en FAS III/FAS IV-studie för Hepatit C, en studie som fortfarande pågår. Nu är de tillbaka för att undersöka om de kan få utökad hjälp med ännu en studie. – Det är väldigt smidigt att Gothia Forum finns inom samma organisation, vi blev glatt...

Sida och Utrikesdepartementet (UD) lanserar en gemensam databas, Researchers for Development Analysis (REDA). Målet med databasen är att öka genomslagkraften av forskning i svenskt utvecklingssamarbete, genom att öka tillgängligheten till befintlig expertis inom samtliga akademiska discipliner för Sida och UD. Forskare som registrerar sig i databasen kan...

Från första januari kommer nya nyckeltalsdatabasen Kolada att ersätta Kommundatabasen och WebOr. Kolada är gratis och öppen för alla. Databasen innehåller omkring 2 200 uppgifter om ekonomi, befolkning och verksamhet i samtliga kommuner och landsting. Kolada innehåller statistik från SCB, Socialstyrelsen, Skolverket och Sveriges Kommuner...

Gothia Forum erbjuder denna samarbetsyta för att förenkla projektsamarbete mellan olika aktörer inom klinisk forskning. Är du intresserad av att lägga upp ett projekt på samarbetsytan kontakta asa.sarlvik@vgregion.se Samarbetsytans möjligheter Dokumenthantering – läsa och editera dokument online Publicera interna nyheter Dela...

Den 7-8 september arrangerade Gothia Forum en konferens för alla med intresse för klinisk forskning. Konferensen ägde rum på Svenska Mässan i Göteborg  och lockade cirka 280 deltagare. Huvudtema var forskningsetik, forskningsbokslut och hur man bygger en framgångsrik Life Science region med inspiration från North Carolina. På...

 Gothia Forum har anställt tre nya medarbetare som ett led i att stärka erbjudandet till olika aktörer inom klinisk forskning. - Vi har sett ett behov av att bredda vår kompetens för att kunna erbjuda ökad tillgång till data och underlätta samarbete mellan olika aktörer, säger Kaj Stenlöf, verksamhetschef Gothia Forum.  Krister Arlinger är projektledare på Gothia Forum och är i...

Vill du optimera dina forskarutbildningskurser? Vill du kunna kombinera din forskarutbildning med kliniskt arbete? Då kan Forskarskolan Klinisk Patientnära Forskning vara något för dig! Sahlgrenska Akademin erbjuder från och med VT 2011 för första gången en forskarskola med fokus på klinisk forskning. Undervisningen i forskarskolan...

Gothia Forum i samarbete med läkemedelsindustrin anordnar GCP-utbildningar i 3 nivåer till självkostnadspris. Se högerkolumenen för datum och mer information. Vi har även möjlighet att utbilda på annan ort än Göteborg om det finns tillräckligt stort intresse. Är du intresserad av detta kontakta: Margareta Sandberg,...

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin