Bloggar

RSS

Ett nytt center för avancerade terapiläkemedel har nu inrättats vid Gothia Forum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.  ATMP-centret kommer att fungera som ett nav i arbetet med att ta fram nya läkemedel baserade på celler, vävnader eller gener. Med avancerade terapiläkemedel hoppas man kunna behandla flera sjukdomar som idag är svåra eller helt saknar behandling. – Det här är framtidens...

Forskare i Göteborg leder åtta av de projekt relaterade till covid-19 som nu fått finansiering genom satsningen från SciLifeLab och Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.  Strax efter pandemiutbrottet lanserade SciLifeLab i samarbete med Knut och Alice Wallenberg Foundation (KAW) en nationell uppmaning för forskare att skapa ett omfattande forskningsprogram inom nio områden för att bekämpa...

Gothia Forum erbjuder stöd vid behov av snabbspår för ansökningar om etikprövning vid forskning kopplad till covid-19.  Kontakta Dennis Larsson, enhetschef Research Support Office,  vid behov av stöd.   Etikprövningsmyndigheten (EPM) har den 18 mars 2020 fastställt en ordning för förturshantering av ansökningar om etikprövning av forskning med anknytning till...

På Clinical Trials Center, CTC,  pågick under 2019 över 50  studier. En av studierna blev publicerad i the Lancet Rheumatology, en av de mest prestigefyllda medicinska tidskrifterna. Dan Curiac, överläkare på  CTC, var PI och nationell koordinator för studien. Han berättar mer om studien och jobbet på CTC.  – Min roll var att genomföra studien. Till min hjälp hade jag...

Seema Baid-Agrawal, docent och överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, får 19,5 miljoner kronor ur den senaste tilldelningen från Vetenskapsrådet inom klinisk behandlingsforskning. Gothia Forum har bidragit med stöd i ansökningsprocessen.  Seema Baid-Agrawal, docent och överläkare, njurmedicin och transplantationscentrum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, får...

ALF-kontoret som administrerar det praktiska arbetet kring fördelning och uppföljning av ALF*-ersättning har blivit en del av Gothia Forums verksamhet. Därmed samlas stöd för finansiering och ansökningar under samma tak. Forskare kan nu vända sig till Gothia Forum för information om aktuella utlysningar, hjälp med att hantera ansökningar om finansiering samt hitta lämpliga samarbetspartners....

Nu utökar Gothia Forum tjänster inom Grants Office genom att Jenna Anderson som Scientific Editor finns på plats. Hon hjälper forskare att säkerställa hög kvalitet och konkurrenskraftiga forskningsansökningar. Tjänsten är kostnadsfri för forskare anställda inom Västra Götalandsregionen eller vid Göteborgs universitet. Genom Grants Office vid Gothia Forum kan forskare få hjälp att hitta och...

Det pågår flera olika projekt inom avancerade terapiläkemedel i Sverige som ska hjälpa till att stärka Sveriges konkurrenskraft inom ATMP, hjälpa stora och små företag som vill tillverka ATMP och öka det nationella kunskapsutbytet och kompetensförstärkningen inom utvecklingen av cell- och genterapier. I en intervju på kliniskastudier.se berättar Ann Novotny, projektledare för Regenerativ...

Gothia Forum bjuder in till ett möte, den 25 november, där verksamhetschefer, personer aktiva i lokala FoU-råd och liknande grupperingar på kliniker kan utbyta erfarenheter och framgångsfaktorer. Syftet med mötet är att få inspiration till att utveckla sin forskningsorganisation på kliniken. Frågor som kommer diskuteras är bland annat: Var börjar man om man vill skapa en...

Ulrika Logren, enhetschef på Gothia Forum, har varit projektledare för en utvecklingssatsning som rör implementering av samverkan kring kvalitetssystem och arbetsprocesser. Representanter från samtliga noder inom satsningen Kliniska Studier Sverige har genom kartläggning och behovsanalys tillsammans identifierat ett antal mallar och stöddokument som kan vara till hjälp vid planering...

Gothia Forum bjuder återkommande in till en serie seminarier om klinisk forskning som syftar till att ge kunskap om att planera, starta och genomföra en klinisk studie.  Seminarierna riktar sig till forskare, postdocs, doktorander, läkare, forskningssjuksköterskor och andra med intresse för klinisk forskning. Seminarierna är kostnadsfria och öppna för alla. Nu är höstens program...

Sahlgrenska Universitetssjukhuset arrangerar tillsammans med Gothia Forum en halvdagsutbildning i GCP, ett kvalitetssystem för klinisk forskning. Utbildningen erbjuds under tre tillfällen hösten 2019. Vi träffade Madeleine Zetterberg, Verksamhetschef för Ögonsjukvård på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, som gått utbildningen. – Jag ser det som en nödvändig kompetens för alla chefer på ett...

I september 2019 öppnar Södra Älvsborgs sjukhus, SÄS, en verksamhet för kliniska prövningar, därmed stärks regionens infrastruktur för klinisk forskning ytterligare. Verksamheten startar upp med stöd av bland annat Gothia Forum och Innovationsplattformen.  -  Som regional nod inom samarbetet Kliniska Studier Sverige vill vi stärka infrastrukturen för klinisk forskning både regionalt...

Planerar du för kliniska behandlingsstudier med nationell samverkan som syftar till att ta fram tillförlitliga och implementerbara resultat till nytta för patienter och samhället? Nu kan du söka projektbidrag från Vetenskapsrådet för ett av två syften: Förstudie för att kartlägga genomförbarheten av ett framtida väldefinierat forskningsprojekt inför en ansökan till forskningsmiljö inom...

Fredagen den 14 juni  finns projektledare från Gothia Forum på Östra sjukhuset för att träffa dig som arbetar med kliniska studier. Boka in en timmes kostnadsfri rådgivning eller kom förbi på drop-in. Vi erbjuder dig rådgivning om exempelvis: Ansökningar till Etikprövningsmyndigheten och Läkemedelsverket GDPR inom klinisk forskning Avtal och kontrakt inom klinisk...

Nu startar Västra Götalandsregionen (VGR) den första så kallade strategiska studien där VGR själv är forskningshuvudman. Studien syftar till att ta fram evidens för förskrivning av så kallade tyngdtäcken för patienter med sömnproblem genom att studera användningen av täcken samt visa eventuella effekter på förbrukning av sömnläkemedel. Studien är ett brett samarbetsprojekt med verksamma från...

Jag har en passion för det jag gör och jag ser det som ett privilegium, berättar Elmir Omerovic, professor i kardiologi och överläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Genom sin karriär har Elmir genomfört flera studier i samarbete med Gothia Forum som stödorganisation. Elmir är mitt uppe i planeringen av nya forskningsstudier. Bland annat en registerstudie som skall...

Det senaste decenniet har antalet publikationer mellan Chalmers, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska akademin nära trefaldigats. Det är en trend som möter behovet av en alltmer högteknologisk sjukvård och som kräver samverkan mellan olika kompetenser. Den här positiva utvecklingen lyfts på konferensen Engineering Health som hålls den 20-21 mars i Göteborg. Gothia Forum...

Gothia Forum bjuder återkommande in till en serie seminarier om klinisk forskning som syftar till att ge kunskap om att planera, starta och genomföra en klinisk studie. Nu finns vårensprogram öppet för anmälan! Seminarierna riktar sig till forskare, postdocs, doktorander, läkare, forskningssjuksköterskor och andra med intresse för klinisk forskning. Seminarierna är kostnadsfria och öppna...

Jessica Hagström, t.f. enhetschef på Primary care Trial Center (PTC) på Gothia Forum, har varit projektledare för utvecklingssatsningen Forskningspersonenkät. Satsningen avslutades nyligen och i en intervju på Kliniska Studier Sveriges webbplats  berättar Jessica om vad projektet resulterat i och vad som händer nu. Till artikeln på kliniskastudier.se >> ...

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin