Bloggar

RSS

Den 10 juli fattade EU-kommissionen beslut om adekvat skyddsnivå för USA. Beslutet innebär att överföringar av personuppgifter till organisationer i USA nu kan göras på ett enklare sätt utan att behöva kompletteras av ytterligare åtgärder. För kliniska forskare innebär det en administrativ lättnad vid samarbete med USA. Helena Carrick, jurist på Gothia Forum, förklarar beslutet: -...

Forskningssamarbete: En forskargrupp vid Södra Älvsborgs sjukhus, Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet har beviljats medel för att anställa en doktorand på heltid under fyra år. Fokus för doktoranden blir att beskriva och förklara utvecklingen av en personcentrerad integrerad vårdenhet för sköra äldre på Södra Älvsborgs sjukhus. ...

- Det gångna året har varit ett utvecklande och inspirerande år för Gothia Forum och för klinisk forskning i Västra Götaland. Jag tog över som verksamhetschef i april 2022 och har haft glädjen att leda en oerhört professionell organisation som stöttar klinisk forskning och gör en viktig nytta för samhället, säger Dennis Larsson, verksamhetschef för Gothia Forum. Läs mer i...

Bland annat får man betyget "Mycket hög kvalitet" på områden som Den vetenskapliga produktionens kvalitet samt Forskningens förutsättningar. - Gothia Forum är stolta att vara en del av det stöd som ger goda förutsättningar för att forska i vår region. Man har uppmärksammat styrkan i den övergripande strategin för att hjälpa forskare i alla skeden av karriären. Det här är...

Hur får man bästa och mesta möjliga hälsa för pengarna? Hur kan man använda hälsoekonomiska beslutsunderlag i klinisk forskning? Det här är två av frågorna som Gothia Forums hälsoekonomer, Stephanie  Fledsberg och Emelie Pauli, arbetar med. De är aktuella med två seminarier under våren och vi ställde några frågor till dem.  Vad har ni för...

Hur ska vi rusta oss för att få fler kliniska studier inom ATMP till Sverige och Västra Götaland? Det var en av de frågor som samlade representanter från akademi, industri, hälso- och sjukvård när Sahlgrenskas ATMP-centrum bjöd in till en nätverksträff i februari. Karin Mellgren och Kristina Levan svarar på frågor. – Vi har ett väldigt stort engagemang kring ...

  Välkommen till ett seminarium om precisionsmedicin arrangerat av Bayer, Roche och Gothia Forum, Västra Götalandsregionen. När: Onsdag, 22 mars 2023 12:00-13:00. Lättare lunch serveras från 11:30 Var: Konferenscentrum Wallenberg (Wallenbergsalen), Medicinaregatan 20A Cancerbehandlingar blir allt mer avancerade och träffsäkra. Precisions-medicin innebär...

Idag blir den nya EU-portalen CTIS obligatorisk att använda när du ansöker om tillstånd för att bedriva en ny läkemedelsprövning inom EU och EES. Kliniska Studier Sverige erbjuder mallar och stöddokument samt rådgivning kopplat till CTIS. CTIS obligatoriskt från 31 januari Från den 31 januari 2023 är det obligatoriskt att använda EU-portalen Clinical Trials Information System...

Nu inleds en stor klinisk studie där ett läkemedel som är godkänt som behandling för psoriasis testas på patienter med nydiagnostiserad typ 1-diabetes. Förhoppningen är att läkemedlet kan bevara den insulinproduktion patienten fortfarande har kvar. Ett stort antal sjukhus i hela landet ingår i projektet, som leds av professor Marcus Lind vid Göteborgs universitet.  ...

Nu har anmälan öppnat till Nationell konferens om kliniska studier – en mötesplats för de aktörer som vill medverka till att stärka förutsättningarna för kliniska studier i svensk hälso- och sjukvård.   Information om konferensen och anmälan Hälso- och sjukvård, näringsliv, akademi och patientföreträdare träffas under två dagar för idé- och kunskapsutbyte, diskussioner och...

Två läkare från Sahlgrenska Universitetssjukhuset får mångmiljonanslag från Vetenskapsrådets utlysning inom klinisk behandlingsforskning. Förlossningsöverläkaren Lina Bergman får 19,5 miljoner kronor för en interventionsstudie som ska testa en läkemedelsbehandling för havandeskapsförgiftning. Kirurgen Svein Olav Bratlie får 8 miljoner kronor, där studiens syftar till att bota patienter med...

  Kliniska Studier Sverige lanserar en ny webbplats. Nya kliniskastudier.se är en nationell ingång till forskningsstödet för kliniska studier i Sverige. Webbplatsen riktar sig till forskare, forskningspersonal och life science-företag som genomför kliniska studier i hälso- och sjukvården.  På Kliniskastudier.se finns information om våra tjänster och utbildningar samt kontakt till...

Varje år drabbas miljontals barn av ETEC- diarré. Nu har forskare från Sahlgrenska akademin i Göteborg tagit fram ett drickbart vaccin och snart inleds en fas 3-studie.   Gothia Forum och Centrum för klinisk prövning, CTC, har varit med under alla faser.    – Jag har aldrig varit med om något liknande. Det är otrolig kvalité och jätteroligt att jobba när det fungerar på...

Sahlgrenska Universitetssjukhuset har genomfört en unik behandling med genterapi. Sjukhuset är först i Sverige med att behandla en patient med en godkänd genterapi mot synförlust. Kristina Levan, projektledare på Gothia Forum och Sahlgrenskas ATMP-Centrum understryker vikten av att ett ATMP-centrum finns på plats för att kunna genomföra den här typen av behandlingar. ”ATMP-centrum är en...

  För femte gången arrangeras Nationell konferens för kliniska studier, denna gång på Scandic Göteborg Central den 4-5 maj 2023.  Nationell konferens för kliniska studier är en mötesplats som syftar till att stimulera samverkan för stärkta förutsättningar att bedriva kliniska studier. Konferensen ger hälso- och sjukvård, näringsliv, akademi och patientföreträdare tillfälle att...

Eva Lavik Olofsson på Gothia Forum har varit projektledare för utvecklingssatsningen ”Främja forskning i tandvården; utredning av forskares behov och nodernas roll” som nyligen avslutades.  Syftet med utredningen var att kartlägga nuläget och identifiera vilket stöd forskare behöver för att bedriva klinisk forskning...

Avancerade terapiläkemedel skapar stora möjligheter för en mer träffsäker sjukvård och nya och bättre behandlingar. Utvecklingen går snabbt inom området – redan nu kan man på Sahlgrenska Universitetssjukhuset genomföra flertalet behandlingar och man står redo för fler. Bildtext: Under nätverksträffen fanns ett flertal representanter från RISE, akademin och näringslivet som uttryckte att det...

Nu ska forskare i Västra Götalandsregionen vända sig till Gothia Forum vid start av en klinisk läkemedelsprövning när VGR är sponsor. Förändringen innebär en enklare administrativ process när man exempelvis vill ha hjälp med en ansökan enligt projektledaren Maria Matson Dzebo.   Den 31 januari trädde en ny lagstiftning i kraft för kliniska prövningar av humanläkemedel, EU-förordningen...

Katarina Nyström är nyligen utsedd till särskild utredare för frågan "Hälsodata som nationell resurs för framtidens hälso- och sjukvård" Att bli statlig utredare hör inte till vardagen för en jurist på Gothia Forum/GMS, berätta - hur känns det?  Spännande, lite läskigt men också fantastiskt bra att regeringen äntligen vill utreda den här viktiga frågan. Patientorganisationer som t.ex....

Dennis Larsson, tidigare enhetschef för Research Support Office vid Gothia Forum, tar över som verksamhetschef den 4 april. En inspirerande roll enligt Dennis “Jag känner mig lyckligt lottad att få leda en kunskapsorganisation med experter som kan stötta forskning och idéer som bidrar till samhällets bästa. Det är väldigt stimulerande att vara i en sådan miljö, varje dag.” Gothia Forum har...

Sociala medier

Följ oss även på:

Facebook
Twitter
Linkedin