Klinisk forskning för god hälsa och tillväxt

Klinisk forskning för god hälsa och tillväxt

Patientnära klinisk forskning är en självklar del i modern hälso- och sjukvård och ska ingå i all vårdverksamhet i Västra Götalandsregionen; på sjukhus, vårdcentraler och på tandvårdskliniker.

Västra Götalandsregionen genom Gothia Forum vill bidra till att klinisk forskning även i framtiden ska ha en framstående position vid nationella och internationella jämförelser. Vi vill också bidra till att klinisk forskning genomförs i Sverige så att nyttan snabbare når fram till patienterna och vården i Sverige, samtidigt som svensk forskning och företag som verkar i Sverige stärks.

Vad är klinisk forskning?

Klinisk forskning förutsätter vårdens struktur och resurser och syftar till att lösa ett ohälsoproblem eller att identifiera faktorer som leder till ökad hälsa. De kliniska forskarnas arbete möjliggör att ny kunskap kommer vården till del och att kunskap därifrån förs in i forskningen.

Sverige har en framgångsrik historia med många goda exempel på hur klinisk forskning har lett fram till nya behandlingsmetoder och nya läkemedel. Exempel på detta är behandling av blödarsjuka, dialys för njursjuka och utvecklingen av magsårsmedicinen Losec. De största framgångarna har uppnåtts när akademi, sjukvård och läkemedelsindustri samverkat. Sverige fick år 2000 sin åttonde nobelpristagare i medicin då Arvid Carlsson belönades för sin upptäckt av dopamin.

Varför klinisk forskning?

Forsknings- och utvecklingsarbete inom hälso- och sjukvården bidrar till att ta fram nya och förbättrade behandlingsmetoder och förstärka kompetensen hos hälso- och sjukvårdens medarbetare. Arbetet bidrar även till ökad ekonomisk tillväxt i Västra Götaland.
 

Som klinisk forskare kan du bidra till:

  • Jämlik tillgång till vård av högsta kvalitet genom att nya, bättre behandlingar kommer många människor till del.
  • Ett konkurrenskraftigt forskningsklimat genom samverkan mellan vården, akademin och industrin som lockar till sig de främsta inom den medicinska forskningen.
  • Ett mer konkurrenskraftigt näringsliv byggt på världsledande forskning och teknologi, vilket innebär nya och högkvalitativa jobb
  • Framgångsrik export baserad på svensk spetskompetens inom läkemedel och sjukvårdstjänster.

Varför ska jag arbeta med klinisk forskning?

Klinisk forskning förutsätter forskande medarbetare inom Hälso- och sjukvården. Det finns fördelar för den enskilde så väl som för en hel verksamhet att delta i klinisk forskning.  För läkare och sjuksköterskor är drivkraften ofta möjligheten att göra skillnad för patienten och att stilla sin egen nyfikenhet. För verksamheten i stort kan det innebära en möjlighet till omväxling i den kliniska vardagen, till kompetensutveckling och ökad teamkänsla.

Hur kan vi gemensamt stärka den kliniska forskningen i Sverige?

Sverige har goda förutsättningar att lyckas. Det finns en positiv inställning hos befolkningen i Sverige till att delta i forskningsprojekt, vi har unika befolknings- och kvalitetsregister som gör det möjligt att följa patienter och utvärdera effekten av olika behandlingar över lång tid och vi har välfungerande myndigheter och välreglerade biobanker. Det gör att vi har många konkurrensfördelar när det gäller klinisk forskning.

Gothia Forum har uppdraget att stimulera och stärka klinisk forskning inom Västra Götalandsregionen. Vi erbjuder stöd och resurser för att forskare och företag enklare skall kunna genomföra kliniska forskningsprojekt. Vi erbjuder en mängd olika tjänster och kan hjälpa dig med allt från enstaka moment till att projektleda en större studie. Gothia Forum fungerar som en kontaktpunkt som kan ge vägledning i alla delar av forskningsprocessen.