Organisation

Organisation 

Gothia Forum har ett regionalt uppdrag och är finansierade av Regionutveckling och VGR Hälso- och sjukvård. Verksamheten ligger organisatoriskt inom enheten för forskning, utveckling, utbildning och innovation (FOUUI) på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Gothia Forum består av fyra enheter: Research Support Office (RSO)Clinical Trial Center (CTC), Primary care Trial Center (PTC) och Verksamhetsutveckling, administration och strategiskt stöd.

Gothia Forum är ett resultat av samverkan mellan Göteborgs universitet (företrätt av Sahlgrenska akademin), Chalmers teknisk högskola, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Regionutveckling (VGR) och forskningsindustrin (företrädd av AstraZeneca, MSD, Pfizer, LIF och Swedish Medtech).

En Advisory Board med representanter från dessa och ytterligare ett antal organisationer är knutna till verksamheten. I Gothia Forum sker samarbetet mellan forskning, industri och övriga intressenter öppet och med tydlig rollfördelning.