Organisationskommitté och nationellt programråd

  • Linda Paulson, sammankallande, chef Regionalt biobankscentrum Västra Götalandsregionen och Sahlgrenska biobank
  • Marie Sverud, chef Regionalt biobankscentrum Södra Sjukvårdsregionen och biobankssamordnare Region Skåne
  • Lena Brynne, chef Regionalt biobankscentrum Stockholm-Gotland och Stockholms medicinska biobank
  • Linda Paavilainen, forskningssamordnare Uppsala biobank
  • Maria Svensson, biobankssamordnare region Örebro län
  • Kerstin Enquist Olsson, biobankskoordinator Biobanken Norr
  • Lena Thunell, föreståndare Linköpings Biobanksfacilitet

Praktisk organisering

  • Jessica Seger, handläggare, RBC Uppsala Örebro
  • Katarina Peltz, biobankssamordnare Västra Götalandsregionen
  • Wahida Sarwari, forskningssamordnare Sahlgrenska biobank