Pågående studier

Pågående studier

Genom att delta i en klinisk forskningsstudie kan du bidra till att driva forskningen framåt vilket kan leda till nya effektiva medicinska behandlingar. Som forskningsperson fyller du en mycket viktig roll i den kliniska forskningen.

Forskningspersoner sökes till en KOL-studie

Vi söker nu studiedeltagare 40 år eller äldre med KOL-diagnos till en klinisk studie. Syftet med studien är att undersöka om behandling med Metoprolol (en betablockerare) som tillägg till standardbehandling vid KOL kan minska risken för försämringsepisoder av KOL, död och sjukhusvård på grund av hjärtkärlsjukdomar.

Du kan tyvärr inte delta i studien om du redan behandlas med betablockerare, har hjärtsjukdom eller har haft en stroke. Studien pågår i drygt ett år och innebär tre klinikbesök och en telefonuppföljning.

För mer information är du välkommen att kontakta:
Studien går på PTC, Primary Care Trial center Sahlgrenska. Kontaktperson Ingrid Möller
031-3439919 eller rekrytering.SU.CTC@vgregion.se

Ansvarig läkare, Dan Curiac.

 

Har du KOL och vill vara med i en läkemedelsstudie?

Vid PTC/CTC pågår en ny internationell studie där man ska utvärdera ett nytt läkemedel under utveckling som ska ges som tillägg till ordinarie KOL-medicinering.
För att kunna delta i studien krävs bl.a

  • att du är över 40 år 
  • att du har dokumenterad måttlig till svår KOL 
  • att du är rökare och/ eller har varit rökare i minst 10 år 
  • att du för närvarande behandlar din KOL med kortison i inhalation samt två olika typer av luftrörsvidgande inhalatorer (inhalerade enskilt eller i kombination) 
  • att du det senaste året haft minst två episoder med försämring av din KOL som behövt behandlas antingen med kortisontabletter eller genom inläggning på sjukhus.

Studien är en fas 3 studie och kommer att pågå i ca 3 år. Behandlingsfasen är minst 56 veckor och innebär totalt ca 14 besök på kliniken och ca 6 uppföljande telefonsamtal. Samtliga besök hos läkare och studieläkemedlet är gratis. Merkostnader ersätts.

Om beskrivningen ovan passar in på dig och om du är intresserad av ytterligare information om ovanstående studie är du välkommen att ringa till PTC/CTC på telefon 031-3439919 eller skicka e-mail till rekrytering.ctc.su@vgregion.se (skriv gärna resolute i ämnesfältet)
Ansvarig läkare för studien är Dan Curiac.

Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (GDPR).
Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten och Läkemedelsverket.

 

Aktuella studier 

För pågående studier se listning på Sahlgrenska Universitetssjukhuset (även studier som går på andra kliniker)