Pediatric Clinical Research Center, PCRC

Pediatric Clinical Research Center, PCRC, är en klinisk prövningsenhet för barn och ungdom. Verksamheten byggs upp i samarbete med Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

PCRC:s team kommer att bestå av enhetsföreståndare, läkare och barnsjuksköterskor med  stor erfarenhet av kliniska studier. De skall, i nära samarbete med övriga enheter vid Gothia Forum, erbjuda kompetens och resurser för att genomföra  kliniska prövningar.

Forskare skall genom centret även få stöd inom frågor som bland annat rör juridik, kvalitetssäkring, projektledning och GCP-utbildning.

Läs artikeln om PCRC >>