Posterpresentationer

I samband med konferensen finns möjlighet för forskare och studenter med flera att presentera sin forskning eller sitt arbetsområde i en posterutställning. Postrarna kommer att vara placerade i direkt anslutning till konferensens utställning. Gott om tid för visning och kontakter med posterpresentatörerna kommer att finnas.   

Förutsättningen för att kunna delta med en poster är att du är anmäld som deltagare i konferensen. Själva posterdeltagandet är kostnadsfritt. 

Abstract / sammanfattning

Du är välkommen att skicka in abstract/sammanfattning som beskriver ditt arbete/din posterpresentation. En programkommitté vid Sahlgrenska biobank ansvarar för granskning och urval.

Abstract/sammanfattning får omfatta en A4-sida och cirka 12 punkter. Var noga med att ange: - Rubrik - Författare - Syfte/mål - Metod - Resultat 

Sammanfattningen skickas senast den 10 januari till sahlgrenskabiobank@vgregion.se
Besked om acceptans lämnas senast den 15 jan 2017.

Postern
Postern bör vara 120 x 90 cm och i stående format.
Det är valfritt att skriva på svenska eller engelska.

Frågor om posterutställningen? 
Kontakt: Jessica Seger, Regionalt Biobankscentrum Uppsala
E-post: jessica.seger@akademiska.se