Presentationer från Nationell konferens om klinisk forskning 2015

Huvudtalare

Håkan Billig - Välkommen till Nationell konferens om klinisk forskning
Evan Rosen - The Culture of Collaboration®
Veronica Miller - Accelerating Drug Development Through Collaboration
Stephen Lynn - The TREAT-NMD Alliance – a global network for neuromuscular diseases
David Jaffray - Building Innovation Capacity in a Research Hospital: The Techna Story

Parallella seminarier dag 1

Hur kan forskningsfinansiering stimulera samarbete?

Swelife i ett kliniskt innovationslandskap
Martin Ingvar, Ordförande styrelsen för SWElife, Professor/Överläkare, Karolinska Institutet (KI)

Konkurrens och samarbete - har vi incitament för att lyckas?
Olle Larkö, Dekanus vid Sahlgrenska akademin

Samverkan för att stödja klinisk behandlingsforskning
Mats Ulfendahl, Huvudsekreterare, Vetenskapsrådet

Hur kan E-hälsa utveckla klinisk forskning?

På väg mot en Europeisk plattform för användning av EHR data för klinisk forskning
Mats Sundgren, Projektledare EHR-4CR, AstraZeneca

IntegrIT – ett innovativt verktyg för patientnära klinisk forskning och kunskapsbaserad vård
Esther Edlundh-Rose, Projektledare Integrit, KI

Framtidens utveckling av e-hälsa
Nina Sellberg, Ansvarig FOI, 1177 Vårdguiden

Parallella seminarier dag 2

Hur kan vi samverka kring patientdata för forskning?

Longitudinell biobankning för framtidens cancerforskning
Tony Hansson, Administrativ direktör för U-CAN, Uppsala universitet

Sjukvårdsintegrerad biobankning - Nationellt system för tillgång till prover
Sonja Eaker, Ordförade, Nationellt biobanksråd
Maria Svensson, biträdande Biobankssamordnare, Region Örebro Län

Kan Westerbergs förslag genomföras?
Magnus Stenbeck, Docent KI

Forska med kliniska register - patienten och kliniken i centrum
Kent W. Nilsson, Professor, Centrum för klinisk forskning, Västerås

Framtidens interventionsstudier - infrastruktur och kvalitetssäkring

Registerbaserade randomiserade kliniska prövningar – Innovativa exempel från dagens pågående hjärtforskning i Sverige
Stefan James, Vetenskaplig ledare, Uppsala Clinical Research Center (UCR)

Riskbaserad monitorering i RRCT studie med 6 000 patienter - ett teamarbete
Anna Stendahl, Projektledare, UCR, Frida Kåver, CRA, UCR

Nordiskt monitoreringsnätverk - den svenska möjligheten.
Lena Liliebladh, Sveriges NORM-representant

Medicinteknik öppnar upp för samarbeten

Koncept för lyckad integration mellan teknik, akademi, industri och klinik
Anders Persson, Föreståndare, CMIV, Linköpings Universitet

Från läkemedelskandidat till prövningsläkemedel
Magnus Larsson, VD, SP Process Development

Regelverk i förändring - Vägen mot samordnade regulatoriska processer

Implementering av ny EU-förordning om kliniska prövningar på humanläkemedel
Gunilla Andrew-Nielsen, Enhetschef Kliniska prövningar och licenser, Läkemedelsverket

Den nya förordningen sett ur EPNs perspektiv
Peter Höglund, Professor, Lunds Universitet

Nationellt samarbete för en gemensam strålskyddsansökan vid multicenterstudier
Annika Baan, Vårdenhetschef, FOUU-enheten, Onkologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Nytt regelverk för medicinteknik – eldprov för innovation?
Helena Dzojic, Enhetschef, Enheten för medicinteknik, Läkemedelsverket

Om konferensen i Apotekarsocietetens informationsblad Prövningen

Prövningen Juni 2015