Prislista

Nedan följer Regionalt biobankscentrum (RBC) västs prislista för år 2018.

Singelcenter

Nyinsamlade prov (sponsorinitierade studier)

För handläggning av ärendet tar RBC väst ut ett självkostnadspris på 1700 kr (exkl. moms). Ange faktureringsadress i bioanksansökan, L1 punkt 7.

Handläggningen inkluderar granskning och rådgivning av biobanksansökan (blankett L1 Tillgång till provsamling och personuppgift för forskning) och eventuell ansökan om Utlämnande av prov (L1 del I+II) samt registrering av utlämning av provsamling till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO).

Befintligt prov

För handläggning av ärendet tar Klinisk patologi ut en uppläggningsavgift på 1700 kr (exkl. moms) för ärendet gällande befintliga prov. Ange faktureringsadress i bilaga L1a.

Handläggningen inkluderar granskning och rådgivning av biobanksansökan (L1) och bilaga L1a (uppgifter om befintliga kliniska biobanksprov patologi och cytologi), samt administration och internregistrering av en beviljad studie på Klinisk patologi. Dessutom ingår deltagandet av klinikens patolog/provsamlingsansvarig i startmötet för aktuella studier i handläggningen.

Multicenter 

För handläggande av multicenteransökan (multicenterprincipen) tar RBC väst ut ett självkostnadspris på 5000 kr (exkl. moms) och för komplettering 500kr (exkl. moms). Agne faktureringsadress till den som ska stå för denna kostnad.

 

Kontakta Regionalt biobankscentrum väst

Besöksadress
Guldhedsgatan 10 C, 413 46 Göteborg